آویز

آویز


نمایش:
مرتب کردن براساس:

آویز سنگ vb46

آویز عقیق فسیلی با تراش کابوشن با ارتفاع 5 وعرض 2.8 سانتیمتر و گیره آویز از جنس استیل می باشد...

61,000 تومان

آویز سنگ vb44

آویز عقیق ژئود ابری با تراش کابوشن به ارتفاع 3.9 و عرض 2 سانتیمتر و گیره آویز از جنس استیل می باشد. ..

66,000 تومان

آویز سنگ vb42

آویز سنگ طبیعی عقیق درختی ( شجر) کد vb42 از برند اقلیمه با ارتفاع 5 و عرض 4 سانتیمتر ..

200,000 تومان 150,000 تومان

آویز سنگ vb41

آویز آماتیس با تراش کابوشن به ارتفاع 3.5 وعرض 1.7 سانتیمتر و گیره آویز از جنس استیل می باشد...

65,000 تومان

آویز سنگ vb40

آویز جاسپر فسیلی با تراش کابوشن به ارتفاع 5  وعرض 2.8 سانتیمتر و گیره آویز از جنس استیل می باشد..

228,000 تومان

آویز سنگ vb39

آویز عقیق ژئود ابری با تراش کابوشن به ارتفاع 3.6 و عرض 2 سانتیمتر و گیره آویز از جنس استیل می باشد. ..

50,000 تومان

آویز سنگ vb38

آویز روتیل کوارتز با تراش کابوشن به ارتفاع 5 و عرض 2.5 سانتیمتر و گیره آویز از جنس استیل می باشد. ..

68,000 تومان

آویز سنگ vb43

آویز جاسپر به شکل بیضی با تراش کابوشن به ارتفاع 4.1 و عرض 2.7 سانتیمتر و گیره آویز از جنس استیل می ب..

106,000 تومان

آویز سنگ vb35

آویز روتیل کوارتز با تراش کابوشن به ارتفاع 4.5 و عرض 2 سانتیمتر و گیره آویز از جنس استیل می باشد. ..

76,000 تومان

آویز سنگ vb34

آویز عقیق ژئود ابری با تراش کابوشن به ارتفاع4  و عرض 2 سانتیمتر و گیره آویز از جنس استیل می باش..

60,000 تومان

آویز سنگ vb33

آویز آکوامارین با تراش کابوشن به ارتفاع 4.6 و عرض 2.9 سانتیمتر و گیره آویز از جنس استیل می باشد...

152,000 تومان

آویز سنگ vb32

آویز سنگ طبیعی عقیق درختی ( شجر) کد vb32 از برند اقلیمه با ارتفاع 5و عرض 4.5 سانتیمتر ..

436,000 تومان

آویز سنگ vb31

آویز جاسپر به شکل بیضی با تراش کابوشن به ارتفاع 4.2و عرض 3.6سانتیمتر و گیره آویز از جنس استیل می باش..

110,000 تومان

آویز سنگ vb30

آویز روتیل کوارتز با تراش کابوشن به ارتفاع 3.5 و عرض 2.2 سانتیمتر و گیره آویز از جنس استیل می باشد. ..

71,000 تومان

آویز سنگ vb29

آویز عقیق ژئود ابری با تراش کابوشن به ارتفاع 3.3 و عرض 2.4 سانتیمتر و گیره آویز از جنس استیل می باشد..

55,000 تومان

آویز سنگ vb28

آویز عقیق فسیلی با تراش کابوشن با ارتفاع 4.5 وعرض 2.8 سانتیمتر و گیره آویز از جنس استیل می باشد...

77,000 تومان

آویز سنگ vb26

آویز عقیق ژئود ابری با تراش کابوشن به ارتفاع 5.4 و عرض 2 سانتیمتر و گیره آویز از جنس استیل می باشد. ..

74,000 تومان

آویز سنگ vb24

آویز آماتیس با تراش کابوشن به ارتفاع 3 وعرض 2.5 سانتیمتر و گیره آویز از جنس استیل می باشد...

52,000 تومان

آویز سنگ vb23

آویز جاسپر فسیلی با تراش کابوشن به ارتفاع 5.5 وعرض 3.3 سانتیمتر و گیره آویز از جنس استیل می باشد. ..

280,000 تومان

آویز سنگ vb21

آویز روتیل کوارتز با تراش کابوشن به ارتفاع 3.5 و عرض 2.4 سانتیمتر و گیره آویز از جنس استیل می باشد. ..

77,000 تومان

کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.