کتاب

کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و ششم - قسمت دوم

کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و ششم - قسمت دوم

Elizabeth 1397/04/23 20:40:30 0
وقتی سعی کرد دوباره تماس بگیرد، به صندوق صوتی او متصل شد. از قبل می دانست لوسی کجا رفته است، و زیاد طول نکشید که روی عرشه یک قایق جزیره را ترک کرد. شش...
ادامه مطلب
کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و ششم - قسمت اول

کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و ششم - قسمت اول

Elizabeth 1397/04/04 21:21:14 0
ماشین ون سفیدی سرعتش را کم کرد و ایستاد. در حینی که شیشه سمت راننده پایین می آمد لوسی سرش را بالا برد و به مرد میانسال با موهای خاکستری که سرش را بیرو...
ادامه مطلب
کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و پنجم

کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و پنجم

Elizabeth 1397/01/28 13:30:51 1
فصل بیست و پنجمصبح روز بعد ماشین و خود پاندا سرجایشان نبودند. لوسی تلوتلو خوران وارد خانه شد، لباسهایش را درون ماشین لباسشوئی ریخت، و دوش گرفت، اما بخ...
ادامه مطلب
کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و چهارم- قسمت  دوم

کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و چهارم- قسمت دوم

Elizabeth 1397/01/19 11:55:37 0
لوسی نمی توانست امشب به کلبه بازگردد. هرچند که این کارش باعث می شد یک آدم بی جا و مکان بنظر برسد. شانه هایش را صاف کرد. " میخوام برم توی قایق و بقیه ش...
ادامه مطلب
کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و چهارم- قسمت  اول

کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و چهارم- قسمت اول

Elizabeth 1397/01/06 15:53:50 0
فصل بیست چهارملوسی پاندا را به سمت پایین پله ها که به خلیج و خانه قایقی منتهی میشد دنبال کرد. صدای غژغژ قایق در این صبح زود هنگام برای لوسی یادآور خاط...
ادامه مطلب
کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و سوم- قسمت  دوم

کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و سوم- قسمت دوم

Elizabeth 1397/01/06 15:08:42 0
لوسی پای کوبان به اتاق خواب کوچکی که از وقتی به اینجا آمد بری در اختیارش گذاشته بود رفت. در نهایت خودش را مجبور کرد در گنجه لباسها را باز کند و لباسها...
ادامه مطلب
کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و سوم- قسمت  اول

کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و سوم- قسمت اول

Elizabeth 1396/12/09 15:39:57 0
 به جز مردی که با سگش قدم میزدم، لوسی ساحل را بصورت اختصاصی دراختیار داشت. این ساحل کوچکتر و غیر قابل دسترس تر از ساحل جنوبی بود، قسمت غربی جزیره در ا...
ادامه مطلب
کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.