نیم ست نقره کد NN345 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. ..
604,000 تومان

نیم ست نقره کد NN344 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. ..
275,000 تومان

نیم ست نقره کد NN343 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. ..
828,000 تومان

نیم ست نقره کد NN340 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. ..
650,000 تومان

نیم ست نقره کد NN342 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. ..
463,000 تومان

نیم ست نقره کد NN341 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. ..
636,000 تومان

نیم ست نقره کد NN339 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. ..
719,000 تومان

دستبند نقره کد DN368 از برند اقلیمه با عیار 925  شامل  پلاکی به طول 2 و عرض..
113,000 تومان

دستبند نقره کد DN367 از برند اقلیمه با عیار 925  شامل  پلاکی به طول 2،5 و ع..
156,000 تومان

دستبند نقره کد DN366 از برند اقلیمه با عیار 925  شامل  پلاکی به طول 2،3 و ع..
156,000 تومان

دستبند نقره کد DN362 از برند اقلیمه با عیار 925  شامل  پلاکی به طول 2،8 و ع..
144,000 تومان

دستبند نقره کد DN364 از برند اقلیمه با عیار 925  شامل  پلاکی به طول 2،3 و ع..
182,000 تومان

دستبند نقره کد DN363 از برند اقلیمه با عیار 925  شامل  پلاکی به طول 3 و عرض..
179,000 تومان

دستبند نقره کد DN370 از برند اقلیمه با عیار 925 دارای پلاک بی نهایت به ابعاد 2،4 در 1 سانت..
283,000 تومان

دستبند نقره کد DN369 از برند اقلیمه با عیار 925 دارای پلاکی به ابعاد 2،7 در 1،6 سانتیمتر ک..
299,000 تومان

دستبند نقره کد DN359 از برند اقلیمه با عیار 925 تمام نگین شامل 66 عدد نگین و ضخامت 0،2 سان..
254,000 تومان

گردنبند استیل مردانه کد GS259 از برند اقلیمه به رنگ طلایی به طول 60 سانتیمتر و پهنای 1،2 س..
379,000 تومان

ستبند استیل کد DS360 از برند اقلیمه به رنگ رزگلد مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول کلی دستبند 22،5 سا..
228,000 تومان

ستبند استیل کد DS360 از برند اقلیمه به رنگ رزگلد مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول کلی دستبند 22،5 سا..
96,000 تومان

گل مرجان فیروزه ای کد RS28 از برند اقلیمه به قطر 1 سانتیمتر مناسب استفاده جهت ساخت زیورآلا..
25,000 تومان

قرمز گل مرجان گلبهی کد RS27 از برند اقلیمه به قطر 1 سانتیمتر مناسب استفاده جهت ساخت ز..
25,000 تومان

گل مرجان قرمز کد RS26 از برند اقلیمه به قطر 1 سانتیمتر مناسب استفاده جهت ساخت زیورآلات شام..
25,000 تومان

پلاک استیل مشکی کد RS25 از برند اقلیمه به طول 1،6  سانتیمتر و پهنای 0،7 سانتیمتر مناس..
40,000 تومان

پلاک استیل پروانه طلایی کد RS24 از برند اقلیمه به ابعاد 2،5 در 1،6 سانتیمتر مناسب استفاده ..
125,000 تومان

گوی سوارسکی کد RS23 از برند اقلیمه به قطر 1 سانتیمتر مناسب استفاده جهت ساخت زیورآلات شامل ..
20,000 تومان

گوی نگین دار نقره ای کد RS22 از برند اقلیمه به قطر 0،8 سانتیمتر مناسب استفاده جهت ساخت زیو..
20,000 تومان

گوی نگین دار نقره ای کد RS21 از برند اقلیمه به قطر 0،8 سانتیمتر مناسب استفاده جهت ساخت زیو..
20,000 تومان

گوی نگین دار نقره ای کد RS20 از برند اقلیمه به قطر 0،8 سانتیمتر مناسب استفاده جهت ساخت زیو..
20,000 تومان

کله اسکلت استیل مشکی کد RS19 از برند اقلیمه به ابعاد 1،2 در 1 سانتیمتر مناسب استفاده جهت س..
44,000 تومان

کله اسکلت استیل طلایی کد RS18 از برند اقلیمه به ابعاد 1،2 در 1 سانتیمتر مناسب استفاده جهت ..
44,000 تومان

گوی استیل مشکی کد RS17 از برند اقلیمه به قطر 0،8 سانتیمتر مناسب استفاده جهت ساخت زیورآلات ..
34,000 تومان

گوی استیل مشکی کد RS16 از برند اقلیمه به قطر 0،6 سانتیمتر مناسب استفاده جهت ساخت زیورآلات ..
34,000 تومان

گوی استیل طلایی کد RS15 از برند اقلیمه به قطر 0،6 سانتیمتر مناسب استفاده جهت ساخت زیورآلات..
34,000 تومان

گوی استیل طلایی کد RS14 از برند اقلیمه به قطر 0،8 سانتیمتر مناسب استفاده جهت ساخت زیورآلات..
34,000 تومان

پلاکاستیل طلایی کد RS13 از برند اقلیمه به طول 1،6  سانتیمتر و پهنای 0،7 سانتیمتر مناس..
40,000 تومان

گوشواره استيل كد ES257  از برند اقليمه به رنگ طلایی شامل پلاك گوی کروی به قطر 0،..
10,000 تومان

گوشواره استيل كد ES255  از برند اقليمه به رنگ نقره ای شامل پلاك گوی کروی به قطر ..
10,000 تومان

گوشواره استيل كد ES256  از برند اقليمه به رنگ نقره ای شامل پلاك گوی کروی به قطر ..
10,000 تومان

گوشواره استيل كد ES262  از برند اقليمه به رنگ طلایی شامل پلاك گوی کروی به قطر 0،..
10,000 تومان

پلاک استیل مشکی کد RS12 از برند اقلیمه به طول 2،5 سانتیمتر و پهنای 0،5 سانتیمتر مناسب استف..
50,000 تومان

پلاک استیل طلایی کد RS11 از برند اقلیمه به طول 2،5 سانتیمتر و پهنای 0،5 سانتیمتر مناسب است..
50,000 تومان

پلاک استیل کد RS10 از برند اقلیمه به طول 5 سانتیمتر و پهنای 0،6 سانتیمتر مناسب ساخت دستبند..
39,000 تومان

پیرسینگ ناف اقلیمه کد HS31 از جنس استیل نقره ای دارای پلاکی نگین دار به قطر 1،1 سانتیمتر..
51,000 تومان

پیرسینگ ناف اقلیمه کد  HS30 از جنس استیل نقره ای دارای یک گوی ساده 4 میلیمتری و یک گوی نگ..
33,000 تومان

پیرسینگ ناف اقلیمه کد  HS29 از جنس استیل نقره ای دارای یک گوی ساده 4 میلیمتری و یک گوی نگ..
33,000 تومان

پیرسینگ ناف اقلیمه کد HS28از جنس استیل نقره ای دارای پلاکی نگین دار به قطر 1،1 سانتیمتر می باشد و ط..
51,000 تومان

پیرسینگ ناف اقلیمه کد HS27 از جنس استیل نقره ای دارای یک گوی ساده 4 میلیمتری و یک گوی نگین دار..
33,000 تومان

دستبند طلای 18 عیار کد dt348 از برند اقلیمه با طرح ترنج مخصوص خانم ها طراحی شده است. در طر..
547,000 تومان

نیم ست نقره کد NN338 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل یک سینه ریز و یک جفت گوشواره می باشد. پهنای سین..
482,000 تومان

نیم ست نقره کد NN337 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل یک سینه ریز و یک جفت گوشواره می باشد. پهنای سین..
482,000 تومان

گوشواره استيل كد ES248 از برند اقليمه به رنگ طلایی شامل پلاك گل به طول 1،2 سانتي..
12,900 تومان

گوشواره استيل كد ES247  از برند اقليمه به رنگ طلایی شامل پلاك گوی کروی به قطر 0،..
12,900 تومان

گوشواره استيل كد ES246  از برند اقليمه به رنگ طلایی شامل پلاكی به قطر 0،8 سانتيم..
12,900 تومان

گوشواره استيل كد ES243  از برند اقليمه به رنگ طلایی شامل پلاك مربع به طول 0،8&nb..
12,900 تومان

گوشواره استیل کد ES252 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل حلقه ای به قطر 1.3 سانتیمتر و پهنای 0.3 می..
17,900 تومان

گوشواره استيل كد ES242 از برند اقليمه به رنگ طلایی شامل پلاك دایره به قطر 0،9 سانتيمتر مي باشد. گوشو..
12,900 تومان

گوشواره استيل كد ES241 از برند اقليمه به رنگ طلایی شامل پلاك قلب به طول1،2 سانتيمتر مي باشد. گوشواره..
12,900 تومان

گوشواره استيل كد ES240 از برند اقليمه به رنگ طلایی که شامل پلاك گل به قطر 0،9 سانتيمتر مي باشد. گوشو..
12,900 تومان

سنگ جید طبیعی سایز8 میلیمتر تراش دار از برند اقلیمه با کد B92، سنگ جید دارای امواجی آرامبخش است در ن..
29,000 تومان

دستبند طلای 18 عیار کد dt358 از برند اقلیمه مخصوص خانم ها طراحی شده است. در طراحی این دستبند از سنگ ..
899,000 تومان

دستبند طلای 18 عیار کد dt357 از برند اقلیمه مخصوص خانم ها طراحی شده است. در طراحی این دستبند از سنگ ..
866,000 تومان

دستبند طلای کد dt356 از برند اقلیمه با پلاک پروانه مخصوص خانم ها طراحی شده است. در طراحی این دستبند ..
696,000 تومان

دستبند طلای کد DT355 از برند اقلیمه با پلاک برف مخصوص خانم ها طراحی شده است. در طراحی این دستبند از ..
432,000 تومان

دستبند طلای کد DT354 از برند اقلیمه با پلاک فرشته مخصوص خانم ها طراحی شده است. در طراحی این دستبند ا..
377,000 تومان

دستبند طلای 18 عیار کد DT353 از برند اقلیمه با طرح صورتک مخصوص خانم ها طراحی شده است. در طراحی این د..
1,163,000 تومان

دستبند طلای 18 عیار کد DT352 از برند اقلیمه مخصوص خانم ها طراحی شده است. در طراحی این دستبند از سنگ ..
531,000 تومان

دستبند طلای 18 عیار کد dt351 از برند اقلیمه مخصوص خانم ها طراحی شده است. در طراحی این دستبند از سنگ ..
828,000 تومان

دستبند طلای 18 عیار کد DT350 از برند اقلیمه مخصوص خانم ها طراحی شده است. در طراحی این دستبند از سنگ ..
751,000 تومان

دستبند طلای 18 عیار کد DT349 از برند اقلیمه با پلاک طرح الماس، مخصوص خانم ها طراحی شده است. در طراحی..
410,000 تومان

دستبند طلای 18 عیار کد DT346 از برند اقلیمه مخصوص خانم ها طراحی شده است. در طراحی این دستبند از سنگ ..
613,000 تومان

دستبند طلای 18 عیار کد DT345 از برند اقلیمه با پلاک پروانه مخصوص خانم ها طراحی شده است. در طراح..
916,000 تومان

سنگ جاسپر فسیلی طبیعی سایز 6 میلیمتر از برند اقلیمه با کد B140، جاسپرهای فسیلی از به دام افتادن مرجا..
39,000 تومان

سنگ عقیق ماداگاسکار طبیعی بدون تراش سایز 6 میلیمتر از برند اقلیمه با کد B139، سنگ عقیق باعث ارتقاء ث..
37,000 تومان

سنگ عقیق ماداگاسکار طبیعی بدون تراش سایز 6 میلیمتر از برند اقلیمه با کد B138، سنگ عقیق باعث ارتقاء ث..
34,000 تومان

سنگ رز کوارتزطبیعی و بدون تراش با درخشش زیبا. این سنگ به دلیل اصل و مرغوب بودن به رنگ صورتی بسی..
29,000 تومان

دستبند طلای 18 عیار کد dt344 از برند اقلیمه با پلاک مربع مخصوص خانم ها طراحی شده است. در طراحی این د..
905,000 تومان

دستبند طلای 18 عیار کد DT343 از برند اقلیمه با پلاک قلب مخصوص خانم ها طراحی شده است. در طراحی این دس..
971,000 تومان

دستبند طلای 18 عیار کد dt342 از برند اقلیمه با پلاک قلب مخصوص خانم ها طراحی شده است. در طراحی این دس..
905,000 تومان

دستبند طلای کد dt341 از برند اقلیمه با پلاک انار مخصوص خانم ها طراحی شده است. در طراحی این دستبند از..
663,000 تومان

دستبند طلای کد dt340 از برند اقلیمه با پلاک انار مخصوص خانم ها طراحی شده است. در طراحی این دستبند از..
547,000 تومان

تسبيح کد TB34 از برند اقلیمه با 101 عدد سنگ تورمالین به طول 32 سانتيمتر كه هر 33 عدد سنگ آن با عدسی ..
216,000 تومان

تسبيح کد TB33 از برند اقلیمه با 101 عدد سنگ جید کرم نباتی به طول 32 سانتيمتر كه هر 33 عدد سنگ آن با ..
114,000 تومان

تسبيح کد TB32 از برند اقلیمه با 101 عدد سنگ کوارتز دودی به طول 32 سانتيمتر كه هر 33 عدد سنگ آن با عد..
196,000 تومان

تسبیح کد TB31 از برند اقلیمه با 101 عدد سنگ عقیق یمنی به طول 32 سانتیمتر که هر 33 عدد سنگ آن با گوی ..
131,000 تومان

تسبیح کد TB30 از برند اقلیمه با 101 عدد سنگ عقیق به طول 42 سانتیمتر که هر 33 عدد سنگ آن با جدا کننده..
157,000 تومان

تسبیح کد TB29 از برند اقلیمه با 101 عدد سنگ عقیق ماداگاسکار قرمز به طول 42 سانتیمتر که هر 33 عدد سنگ..
173,000 تومان

تسبیح کد TB28 از برند اقلیمه با 101 عدد سنگ عقیق خزه ای به طول 42 سانتیمتر که هر 33 عدد سنگ آن با جد..
167,000 تومان

دستبند طلای 18 عیار کد dt330 از برند اقلیمه مخصوص خانم ها طراحی شده است. در طراحی این دستبند از سنگ ..
509,000 تومان

دستبند نقره کد DN339 از برند اقلیمه با عیار 925  شامل  پلاکی به طول کلی 6 س..
197,000 تومان

دستبند استیل کد DS295 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای مخصوص آقایان طراحی شده است. طول کلی ای..
59,000 تومان

دستبند طلا با پلاک کیتی که طول پلاک آن حدود یک و نیم سانتیمتر می باشد. سنگهای این دستبند رزکوارتز طب..
415,000 تومان

دستبند نقره کد DN337 از برند اقلیمه با عیار 925  شامل  پلاکی به طول کلی 6 س..
195,000 تومان

دستبند نقره کد DN336 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاکی به طول 5،5 سانتیمتر می باشد. طو..
193,000 تومان

دستبند نقره کد DN329 از برند اقلیمه با عیار 925جمعاً  شامل 5 عدد پلاک گل و تک نگین هر..
131,000 تومان

دستبند نقره کد DN328 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاکی دارای 7 عدد فلاور نگین دار جمعا..
129,000 تومان

دستبند نقره کد DN327 از برند اقلیمه با عیار 925جمعاً  شامل 7 عدد پلاک گل و تک نگین می..
156,000 تومان

جدیدترین ها

جدیدترین ها

کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.