گردنبند نقره کد GN99 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاکی به طول 1،5 سانتیمتر و دارای 37..
101,000 تومان 98,900 تومان

گردنبند نقره کد GN98 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل سه عدد پلاک قلب ظریف هر یک به طول 0،..
69,000 تومان 66,900 تومان

گردنبند نقره کد GN97 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاکی به قطر 1،2 سانتیمتر و دارای 1 ..
87,000 تومان 84,900 تومان

گردنبند نقره کد GN96 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل یک تک نگین درخشان به قطر 0،6 سانتیمت..
62,000 تومان 59,900 تومان

گردنبند نقره کد GN95 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاکی به طول 1 سانتیمتر و دارای 10 ع..
72,000 تومان 69,900 تومان

 گردنبند نقره کد GN94 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل دو پلاک محبوب برف هر یک به قط..
102,000 تومان 99,900 تومان

گردنبند نقره کد GN93 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک دایره به قطر  1  سانت..
71,000 تومان 68,900 تومان

 گردنبند نقره کد GN92 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک محبوب برف به طول 2 &..
135,000 تومان 132,900 تومان

گردنبند نقره کد GN91 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل مدالی به قطر 3 سانیتمتر و دارای 310 ..
230,000 تومان 227,900 تومان

گردنبند نقره کد GN90 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل مدالی به قطر 2،7 سانیتمتر و دارای 19..
215,000 تومان 212,900 تومان

گردنبند نقره کد GN89 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل مدالی به قطر 2سانیتمتر و دارای 49 عد..
153,000 تومان 150,900 تومان

گردنبند نقره کد GN88 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل مدالی به قطر 2،3 سانتیمتر و دارای 68..
128,000 تومان 125,900 تومان

گردنبند نقره کد GN87 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک محبوب بی نهایت به طول 2،5 سانتی..
114,000 تومان 111,900 تومان

گردنبند نقره کد GN86 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل مدالی به قطر 3،6 سانتیمتر و دارای 25..
242,000 تومان

گردنبند نقره کد GN85 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل مدالی به قطر 3،2 سانیتمتر و دارای 15..
283,000 تومان 279,500 تومان

گردنبند نقره کد GN84 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل مدالی به قطر 3 سانیتمتر و دارای 152 ..
188,000 تومان 185,500 تومان

گردنبند نقره کد GN83 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل مدالی به قطر 4 سانتیمتر و دارای 217 ..
268,000 تومان 264,500 تومان

گردنبند نقره کد GN82 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل مدالی به قطر 2،3 سانتیمتر و دارای 1..
128,000 تومان 125,500 تومان

گردنبند نقره کد GN81 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل مدالی به ارتفاع 2،5 سانیتمتر و دارا..
153,000 تومان 150,500 تومان

گردنبند استیل کد GS80 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل پلاکی به طول 3 سانیتمتر و یک عدد ..
36,000 تومان 34,000 تومان

گردنبند استیل کد GS79 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل پلاکی دو رو به طول 1،3 سانیتمتر اس..
42,000 تومان 39,500 تومان

 گردنبند استیل کد GS78 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل پلاکی به قطر 0،8 سانیتمتر و..
39,000 تومان 37,000 تومان

گردنبند استیل کد GS77 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل پلاک برگ به طول 2 سانیتمتر می باشد..
36,000 تومان 34,000 تومان

 گردنبند استیل کد GS76 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل پلاکی به طول 1،7 سانیتم..
43,000 تومان 39,500 تومان

گردنبند استیل کد GS75 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل پلاکی به ارتفاع 2،5 سانیتمتر، یک ..
43,000 تومان 41,000 تومان

گردنبند استیل کد GS74 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل پلاکی به طول 3 سانیتمتر و یک عدد س..
42,000 تومان 39,500 تومان

گردنبند استیل کد GS73 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل پلاکی به طول 3،3 سانیتمتر می باشد...
33,000 تومان 31,000 تومان

نیم ست استیل کد NS285 از برند اقلیمه به رنگ رزگلد شامل پلاک برف بزرگ به طول 1،5 سانتیمتر..
62,000 تومان 44,500 تومان

نیم ست استیل کد NS286 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاک ضربان به طول 2 سانتیمتر می ب..
64,000 تومان 34,500 تومان

نیم ست استیل کد NS287 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاکی با صدف طبیعی به طول 1،5 سا..
48,000 تومان 34,500 تومان

نیم ست استیل کد NS276 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل قابی طرح دار به ارتفاع 1،7 سانتیمت..
48,000 تومان

نیم ست استیل کد NS288 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل دو زنجیر که پلاک ضربان به طول 2،7 ..
46,000 تومان 39,900 تومان

نیم ست استیل کد NS275 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل پلاک دو قلب به طول 2 سانتیمتر می ب..
46,000 تومان 34,500 تومان

نیم ست استیل کد NS274 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل پلاکی با صدف طبیعی به طول 1،5 سانت..
48,000 تومان

نیم ست استیل کد NS273 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل قابی نگین دار به قطر 2 سانتیمتر و..
53,000 تومان 39,900 تومان

نیم ست استیل کد NS268 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاک برف به طول 1،8 سانتیمتر می..
46,000 تومان 34,500 تومان

 دستبند استيل كد DS205 از برند اقليمه با پلاك برگ نقره اي مخصوص خانم ها طراحي شده است. طول..
53,000 تومان

 دستبند استيل كد DS204 از برند اقليمه با پلاك نقره اي رنگ مخصوص خانم ها طراحي شده است. طول كلي ..
67,000 تومان 55,000 تومان

  دستبند استيل كد DS203 از برند اقليمه با پلاك سند بلاست طلايي مخصوص خانم ها طراحي ش..
64,000 تومان 52,000 تومان

 دستبند استيل كد DS202 از برند اقليمه با پلاك طلايي برف سند بلاست و مخصوص خانم ها طراحي شده ..
72,000 تومان 57,000 تومان

  دستبند استيل كد DS201 از برند اقليمه با پلاك برگ طلايي مخصوص خانم ها طراحي شده است...
53,000 تومان 40,000 تومان

 دستبند استيل كد DS200 از برند اقليمه با پلاك برگ طلايي مخصوص خانم ها طراحي شده است. طول ..
57,000 تومان 42,000 تومان

 دستبند استيل كد DS199 از برند اقليمه با پلاك گل طلايي مخصوص خانم ها طراحي شده است. طول كلي ا..
69,000 تومان 54,000 تومان

از برند اقليمه با پلاك ستاره طلايي مخصوص خانم ها طراحي شده است. طول كلي اين دستبند 21 سانتيمتر بوده..
64,000 تومان 50,000 تومان

نيم ست استيل كد NS266 از برند اقليمه به رنگ طلايي شامل سه زنجير كه پلاك مستطيل كوچك به طول 1،5 سانتي..
56,000 تومان 45,500 تومان

 نیم ست استیل کد NS272 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل قابی نگین دار به قطر 2 س..
53,000 تومان 39,900 تومان

نیم ست استیل کد NS270 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل پلاک درخت به طول 1،6 سانتیمتر ..
46,000 تومان 34,500 تومان

نیم ست استیل کد NS271 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل پلاک قلب مینا کاری شده رنگی به..
45,000 تومان 34,500 تومان

نیم ست استیل کد NS269 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل پلاک قلب به طول 2 سانتیمتر می ..
46,000 تومان 34,500 تومان

نیم ست استیل کد NS267 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل دو زنجیر که پلاک ضربان به طول ..
46,000 تومان 39,900 تومان

نیم ست استیل کد NS284 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل دو زنجیر که چهار عدد پلاک وی..
53,000 تومان

نیم ست استیل کد NS283 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل دو زنجیر که چهار عدد پلاک وی ش..
53,000 تومان 39,900 تومان

نیم ست استیل کد NS282 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاک برگ به طول 2 سانتیمتر م..
46,000 تومان 34,500 تومان

نیم ست استیل کد NS280 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل دو زنجیر که ده عدد پلاک بی نها..
59,000 تومان 45,500 تومان

نیم ست استیل کد NS281 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل دو زنجیر که ده عدد پلاک بی ن..
58,000 تومان 39,900 تومان

نیم ست استیل کد NS278 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل پلاک ضربان به طول 2 سانتیمتر م..
46,000 تومان 34,500 تومان

نیم ست استیل کد NS279 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاک ستاره به طول 1،7 سانتیم..
48,000 تومان 39,900 تومان

 نیم ست استیل کد NS277 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل پلاکی با صدف طبیعی به طو..
48,000 تومان 39,900 تومان

 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل سه زنجیر که پلاک مستطیل کوچک به طول 1،5 سانتیمتر، مکعب به طول..
56,000 تومان 45,500 تومان

دستبند استیل کد DS197 از برند اقلیمه با پلاک سند بلاست طلایی مخصوص خانم ها طراحی شده است..
75,000 تومان 56,000 تومان

دستبند استیل کد DS196 از برند اقلیمه با پلاک طلایی بی نهایت و مخصوص خانم ها طراحی ش..
58,000 تومان 46,000 تومان

دستبند استیل کد DS195 از برند اقلیمه با پلاک طلایی ضربان و مخصوص خانم ها طراحی شده ..
69,000 تومان 57,000 تومان

دستبند استیل کد DS194 از برند اقلیمه با پلاک طلایی برف و مخصوص خانم ها طراحی شده اس..
73,000 تومان 58,000 تومان

دستبند استیل کد DS193 از برند اقلیمه با پلاک طلایی رنگ مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول ..
67,000 تومان 55,000 تومان

دستبند استیل کد DS192 از برند اقلیمه با طراحی منحصر بفرد مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول کلی این د..
94,000 تومان 79,000 تومان

دستبند استیل کد DS191 از برند اقلیمه با قاب طلایی که صدف طبیعی سفید رنگ را در بر گرفته و مخصوص خانم..
76,000 تومان 57,000 تومان

دستبند استیل کد DS190 از برند اقلیمه با پلاک طلایی رنگ مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول کلی این دست..
66,000 تومان 49,500 تومان

دستبند استیل کد DS189 از برند اقلیمه با پلاک طلایی بی نهایت و مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول کلی ..
70,000 تومان 56,000 تومان

دستبند استیل کد DS188 از برند اقلیمه با پلاک سند بلاست طلایی مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول کلی ا..
68,000 تومان

دستبند استیل کد DS187 از برند اقلیمه با پلاک طلایی پَر و مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول کلی این د..
61,000 تومان 48,000 تومان

نیم ست استیل کد NS262 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل دو زنجیر که هشت عدد پلاک ستاره هرکدام به طو..
57,000 تومان 45,500 تومان

نیم ست استیل کد NS265 از برند اقلیمه به رنگ طلایی- نقره ای شامل دو زنجیر که پلاک مستطیل آن هرکدام به..
56,000 تومان 45,500 تومان

نیم ست استیل کد NS264 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل دو زنجیر که هفت عدد پلاک ستاره هرکدام به طول&..
55,000 تومان 39,900 تومان

نیم ست استیل کد NS261 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل دو زنجیر که پلاک ستاره بزرگ به طول 1،1 سانت..
56,000 تومان 45,500 تومان

نیم ست استیل کد NS263 از برند اقلیمه به رنگ طلایی- نقره ای شامل دو زنجیر که پلاک دو قلب بهم چسبیده ه..
59,000 تومان 45,500 تومان

نیم ست استیل کد NS257 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل سه زنجیر که پلاک دو قلب بهم چسبیده به طول 1 س..
59,000 تومان 45,500 تومان

نیم ست استیل کد NS260 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل سه زنجیر که نگین های آن به طول 0،7 سانتیمتر..
58,000 تومان 45,500 تومان

نیم ست استیل کد NS256 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل پلاکی با صدف طبیعی به طول 1،8 سانتیمتر می باش..
57,000 تومان 45,500 تومان

نیم ست استیل کد NS255 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل پلاک دایره نگین دار به قطر 1،2 سانتیمتر می با..
56,000 تومان 45,500 تومان

نیم ست استیل کد NS254 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل پلاکی به طول 2 سانتیمتر می باشد. سایز زنجیر 4..
56,000 تومان 44,500 تومان

نیم ست استیل کد NS258 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل سه زنجیر که پلاک دو قلب بهم چسبیده به طول 1..
59,000 تومان 45,500 تومان

نیم ست استیل کد NS253 از برند اقلیمه به رنگ طلایی با طرح کراواتی شامل پلاک ستاره به طول 1 سانتیمتر و..
54,000 تومان 39,900 تومان

نیم ست استیل کد NS252 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل پلاکی با صدف طبیعی به طول 5،3 سانتیمتر می باش..
55,000 تومان 39,900 تومان

نیم ست استیل کد NS251 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل سه زنجیر که پلاک پروانه با میناکاری مشکی به ط..
63,000 تومان 45,500 تومان

نیم ست استیل کد NS235 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل سه پلاک مثلث سه رنگ هر یک به طول 0،5 سانتیمتر..
53,000 تومان 39,900 تومان

نیم ست استیل کد NS236 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاک ستاره با مینا کاری مشکی به طول 1،1 سان..
54,000 تومان 39,900 تومان

نیم ست استیل کد NS234 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل سه پلاک ستاره سه رنگ هر یک به طول 0،6 سانتیمت..
55,000 تومان 39,900 تومان

نیم ست استیل کد NS233 از برند اقلیمه شامل دو زنجیر طلایی و  پلاک مکعب سه رنگ هر یک به طول 0،4 س..
55,000 تومان 39,900 تومان

نيم ست استيل كد NS250 از برند اقليمه به رنگ نقره اي با طرح محبوب بي نهايت كه شامل پلاكي به طول 2 سان..
64,000 تومان 45,500 تومان

نیم ست استیل کد NS232 از برند اقلیمه به رنگ طلایی دو زنجیر شامل پلاک گل میناکاری مشکی به طول 0،8 سان..
59,000 تومان 45,500 تومان

نیم ست استیل کد NS231 از برند اقلیمه به رنگ طلایی دو زنجیر شامل پلاک ضربان به طول 1،5 سانتیمتر و پلا..
54,000 تومان 39,900 تومان

نیم ست استیل کد NS230 از برند اقلیمه به رنگ طلایی و نقره ای شامل پلاک مکعب به طول 0،4 سانتیمتر می با..
48,000 تومان 39,900 تومان

نيم ست استيل كد NS249 از برند اقليمه به رنگ نقره اي كه شامل يك پلاك چند تكه به ارتفاع 3 سانتيمتر بود..
65,000 تومان 44,500 تومان

نیم ست استیل کد NS229 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل پلاک ستاره با صدف طبیعی به طول 1،1 سانتیمتر و..
49,000 تومان 39,900 تومان

نيم ست استيل كد NS248 از برند اقليمه به رنگ نقره اي كه شامل يك پلاك پروانه با مينا كاري مشكي بزرگ به..
59,000 تومان 44,500 تومان

نیم ست استیل کد NS228 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل سه زنجیر با پلاک میله کوتاه به طول 1،5 سانتیم..
53,000 تومان 39,900 تومان

نيم ست استيل كد NS247 از برند اقليمه به رنگ نقره اي كه شامل يك پلاك پروانه با صدف بزرگ به طول 1 سانت..
59,000 تومان 44,500 تومان

نیم ست استیل کد NS227 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل سه زنجیر با پلاک میله ای کوتاه به طول 1،5 سان..
54,000 تومان 39,900 تومان

نيم ست استيل كد NS246 از برند اقليمه به رنگ نقره اي شامل پلاك قطره بزرگ به ارتفاع 1 سانتيمتر و دو&nb..
55,000 تومان 39,900 تومان

نیم ست استیل کد NS226 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل پلاک قلب طول 0،7 سانتیمتر می باشد. سایز زنجیر..
50,000 تومان 39,900 تومان

جدیدترین ها

جدیدترین ها

کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.