بلاگ فروشگاه اقلیمه

کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و یکم- قسمت اول

کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و یکم- قسمت اول

Elizabeth 1396/11/19 10:26:54 0
پاندا متنی که لوسی نوشته بود را مچاله کرد و درون سطل زباله پرتاب کرد، اما دور انداختن آن کاغذ لعنتی باعث پاک شدن کلمات از ذهنش نمی شد.بخاطر تمام کارها...
ادامه مطلب
کتاب فرار بزرگ - فصل بیستم - قسمت چهارم

کتاب فرار بزرگ - فصل بیستم - قسمت چهارم

Elizabeth 1396/11/17 10:34:50 0
دنیا منفجر شد. " بذارید بره! "متور سوارها او را روی زمین گذاشتند و چرخیدند تا با تهدید جدید مواجه شوند.لوسی به سختی هوشیار بود، با درد به سختی هوا را ...
ادامه مطلب
کتاب فرار بزرگ - فصل بیستم - قسمت سوم

کتاب فرار بزرگ - فصل بیستم - قسمت سوم

Elizabeth 1396/11/15 09:51:55 0
لوسی از دست پاندا خلاص شد، اما انگیزه جشن گرفتن اش را هم از دست داد. چرا او باید پیدایش می شد و همه چیز را به گند می کشید؟با این حال،  نمی بایست رابطه...
ادامه مطلب
کتاب فرار بزرگ - فصل بیستم - قسمت دوم

کتاب فرار بزرگ - فصل بیستم - قسمت دوم

Elizabeth 1396/11/14 12:17:20 0
ساختمانی به نام  کافه قطب نما یک بلوک از بلوار موج خروشان را گرفته بود، یک ساختمان یک طبقه فرسوده با تورهای ماهیگیری که دیوارهایش را پوشانده بود و دو ...
ادامه مطلب
کتاب فرار بزرگ - فصل بیستم - قسمت اول

کتاب فرار بزرگ - فصل بیستم - قسمت اول

Elizabeth 1396/11/11 13:05:45 0
وقتی لوسی از شهر بازگشت، خانه کاملاً ساکت بود. خوار و بار و ذغالهای کوچک مخصوص گریلی که خریده بود را از ماشین بیرون آورد. در حینی که ذغالها داغ می شدن...
ادامه مطلب
کتاب فرار بزرگ - فصل نوزدهم - قسمت چهارم

کتاب فرار بزرگ - فصل نوزدهم - قسمت چهارم

Elizabeth 1396/11/10 08:46:37 0
بعد از ظهر روز بعد، لوسی علفهای هرز گیاهان روی تراس را وجوین کرد بود و در فکر رفتن به کافه شهر بود تا آنجا بتواند روی لیست آرزوهای معکوسش کار کند، صدا...
ادامه مطلب
کتاب فرار بزرگ - فصل نوزدهم - قسمت سوم

کتاب فرار بزرگ - فصل نوزدهم - قسمت سوم

Elizabeth 1396/11/09 12:12:59 0
مدتها بعد از ساعتی که بری می بایست خواب باشد، او همچنان روی تراس پشت خانه ایستاده و به درون تاریکی زل زده بود، و به مایک و زمستانی که هنوز از راه نرسی...
ادامه مطلب
کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.