منو
سبد خرید
ارسال رایگان به تمام ایران

زیورآلات استیل

پیرسینگ ناف استیل HS318
-11 %
پیرسینگ ناف اقلیمه کد HS318 از جنس استیل نقره ای دارای دو پلاک نگین دار بزرگ و کوچک به ترتیب به قطر 1  و 0.8 سانتیمتر می باشد. همچنین طول میله خمیده 1.2 سانتیمتر است. پیرسینگ از قسمت پلاک کوچک بصورت پیچی باز می شود.این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های درخشان به کار رفته در آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
275,010 تومان 309,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS362
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد  HS362 از جنس استیل نقره ای به ابعاد 1.2 در 0.6 سانتیمتر طراحی شده است. استفاده از این پیرسینگ نیازی به سوراخ بودن گوش نداشته و بر روی قسمت خارجی لاله گوش ( مشابه عکس مانکن) قابل استفاده است. این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های  درخشان به کار رفته روی آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده است...
131,720 تومان 148,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS361
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد  HS361از جنس استیل نقره ای به ابعاد 1.1 در 0.3 سانتیمتر طراحی شده است. استفاده از این پیرسینگ نیازی به سوراخ بودن گوش نداشته و بر روی قسمت خارجی لاله گوش ( مشابه عکس مانکن) قابل استفاده است. این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های  درخشان به کار رفته روی آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده است...
131,720 تومان 148,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS360
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد  HS360از جنس استیل نقره ای به ابعاد 1.3 در 0.7 سانتیمتر طراحی شده است. استفاده از این پیرسینگ نیازی به سوراخ بودن گوش نداشته و بر روی قسمت خارجی لاله گوش ( مشابه عکس مانکن) قابل استفاده است. این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های  درخشان به کار رفته روی آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده است...
131,720 تومان 148,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS359
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد  HS359از جنس استیل نقره ای به ابعاد 1.1 در 0.6 سانتیمتر طراحی شده است. استفاده از این پیرسینگ نیازی به سوراخ بودن گوش نداشته و بر روی قسمت خارجی لاله گوش ( مشابه عکس مانکن) قابل استفاده است. این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های  درخشان به کار رفته روی آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده است...
131,720 تومان 148,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS358
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد  HS358از جنس استیل نقره ای به ابعاد 1.2 در 0.3 سانتیمتر طراحی شده است. استفاده از این پیرسینگ نیازی به سوراخ بودن گوش نداشته و بر روی قسمت خارجی لاله گوش ( مشابه عکس مانکن) قابل استفاده است. این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های  درخشان به کار رفته روی آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده است...
131,720 تومان 148,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS357
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد  HS357از جنس استیل نقره ای به ابعاد 1.1 در 0.2 سانتیمتر طراحی شده است. استفاده از این پیرسینگ نیازی به سوراخ بودن گوش نداشته و بر روی قسمت خارجی لاله گوش ( مشابه عکس مانکن) قابل استفاده است. این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های  درخشان به کار رفته روی آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده است...
131,720 تومان 148,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS356
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد  HS356از جنس استیل نقره ای به ابعاد 1.1 در 1 سانتیمتر طراحی شده است. استفاده از این پیرسینگ نیازی به سوراخ بودن گوش نداشته و بر روی قسمت خارجی لاله گوش ( مشابه عکس مانکن) قابل استفاده است. این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های  درخشان به کار رفته روی آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده است...
131,720 تومان 148,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS355
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد  HS355از جنس استیل نقره ای با نگین های باگتی به ابعاد 1.3 در 0.5 سانتیمتر طراحی شده است. استفاده از این پیرسینگ نیازی به سوراخ بودن گوش نداشته و بر روی قسمت خارجی لاله گوش ( مشابه عکس مانکن) قابل استفاده است. این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های  درخشان به کار رفته روی آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده است...
131,720 تومان 148,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS354
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد  HS354از جنس استیل طلایی به شکل حلقه ای و قطر حدود 1 و پهنای 0.5 سانتیمتر طراحی شده است. سطح پیرسینگ دارای برجستگی های ریزی است که نمایی براق به آن داده و بر روی نقاط مختلف لاله گوش قابل استفاده است. این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و دارای قفل لولایی می باشد...
119,260 تومان 134,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS353
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد  HS353از جنس استیل نقره ای به شکل حلقه ای و قطر حدود 1 و پهنای 0.5 سانتیمتر طراحی شده است. سطح پیرسینگ دارای برجستگی های ریزی است که نمایی براق به آن داده و بر روی نقاط مختلف لاله گوش قابل استفاده است. این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و دارای قفل لولایی می باشد...
119,260 تومان 134,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS352
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد  HS352از جنس استیل طلایی به شکل حلقه ای و قطر حدود 0.6 سانتیمتر و پهنای 0.2 سانتیمتر طراحی شده است. پیرسینگ دارای یک ردیف نگین درخشان است و بر روی نقاط مختلف لاله گوش قابل استفاده می باشد. این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های  درخشان به کار رفته روی آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده است...
119,260 تومان 134,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS351
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد  HS351از جنس استیل نقره ای به شکل حلقه ای و قطر حدود 0.6 سانتیمتر و پهنای 0.2 سانتیمتر طراحی شده است. پیرسینگ دارای یک ردیف نگین درخشان است و بر روی نقاط مختلف لاله گوش قابل استفاده می باشد. این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های  درخشان به کار رفته روی آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده است...
119,260 تومان 134,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS350
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS350از جنس استیل طلایی به شکل حلقه ای و قطر حدود 0.6 سانتیمتر طراحی شده است. پیرسینگ دارای پلاک کوچکی به شکل ماه است و بر روی نقاط مختلف لاله گوش قابل استفاده است.این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های  درخشان به کار رفته روی پلاک باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده است...
119,260 تومان 134,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS349
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS349از جنس استیل نقره ای به شکل حلقه ای و قطر حدود 0.6 سانتیمتر طراحی شده است. پیرسینگ دارای پلاک کوچکی به شکل ماه است و بر روی نقاط مختلف لاله گوش قابل استفاده است.این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های  درخشان به کار رفته روی پلاک باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده است...
119,260 تومان 134,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS348
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد  HS348از جنس استیل طلایی به شکل حلقه ای و قطر حدود 0.9 سانتیمتر و پهنای 0.2 سانتیمتر طراحی شده است. پیرسینگ دارای یک ردیف نگین درخشان است و بر روی نقاط مختلف لاله گوش قابل استفاده می باشد. این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های  درخشان به کار رفته روی آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده است...
119,260 تومان 134,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS347
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد  HS347از جنس استیل نقره ای به شکل حلقه ای و قطر حدود 0.9 سانتیمتر و پهنای 0.2 سانتیمتر طراحی شده است. پیرسینگ دارای یک ردیف نگین درخشان است و بر روی نقاط مختلف لاله گوش قابل استفاده می باشد. این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های  درخشان به کار رفته روی آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده است...
119,260 تومان 134,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS346
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد  HS346از جنس استیل طلایی به شکل حلقه ای و قطر حدود 0.6 و پهنای 0.3 سانتیمتر طراحی شده است. سطح پیرسینگ دارای برجستگی های ریزی است که نمایی براق به آن داده و بر روی نقاط مختلف لاله گوش قابل استفاده است. این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و دارای قفل لولایی می باشد...
119,260 تومان 134,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS345
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد  HS345از جنس استیل نقره ای به شکل حلقه ای و قطر حدود 0.6 و پهنای 0.3 سانتیمتر طراحی شده است. سطح پیرسینگ دارای برجستگی های ریزی است که نمایی براق به آن داده و بر روی نقاط مختلف لاله گوش قابل استفاده است. این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و دارای قفل لولایی می باشد...
119,260 تومان 134,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS344
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد  HS344از جنس استیل طلایی به شکل حلقه ای و قطر حدود 0.9 سانتیمتر و پهنای 0.2 سانتیمتر طراحی شده است. پیرسینگ دارای یک ردیف نگین درخشان است و بر روی نقاط مختلف لاله گوش قابل استفاده می باشد. این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های  درخشان به کار رفته روی آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده است...
119,260 تومان 134,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 721 (37 صفحه)

نام و موبایل خود را وارد کنید

نام
موبایل