منو
سبد خرید

قیمت روز طلا : 3,410,000

نیم ست

نیم ست استیل مردانه کد NS452 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل دستبند و گردنبندی به پهنای 1.3 سانتیمتر می باشد که طول دستبند 21.5 سانتیمتر و طول گردنبند 60 سانتیمتر است. این نیم ست به گونه ای طراحی شده است که بخاطر سه بعدی و حجم دار بودن روی بدن جلوه ای زیبا خواهد داشت...
2,508,000 تومان
نیم ست استیل مردانه کد NS450 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل دستبند و گردنبندی به پهنای 1.3 سانتیمتر می باشد که طول دستبند 19.5 سانتیمتر و طول گردنبند 60 سانتیمتر است. این نیم ست به گونه ای طراحی شده است که بخاطر سه بعدی و حجم دار بودن روی بدن جلوه ای زیبا خواهد داشت...
2,508,000 تومان
نیم ست استیل کد NS310 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای با دو زنجیر شامل پلاک هایی به شکل مستطیل به ابعاد 0،2 در 1،5 سانتیمتر است که طول زنجیر کوتاه تر 40 سانتیمتر و طول زنجیر بلند 47 سانتیمتر بوده و قابلیت افزایش سایز زنجیر تا 5 سانتیمتر را دارا می باشد. ارتفاع گوشواره ها 1،5 سانتیمتر است. این نیم ست با طراحی زیبا انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
438,000 تومان
نیم ست استیل کد NS335 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاک محبوب ستاره به طول 2 سانتیمتر می باشد. طول زنجیر 43 سانتیمتر بوده و طول هریک از گوشواره ها  1 سانتیمتر است. این نیم ست با طراحی زیبا انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
248,000 تومان
نیم ست استیل کد NS333 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاک قلب به ابعاد 2،6 در 1،3 سانتیمتر می باشد. طول زنجیر 43 سانتیمتر بوده و طول هریک از گوشواره ها  1 سانتیمتر است. این نیم ست با طراحی زیبا انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
238,000 تومان
نیم ست استیل کد NS383 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاکی به ابعاد 2 در 1،3 سانتیمتر می باشد. طول زنجیر 43 سانتیمتر بوده و طول هریک از گوشواره ها  0،9 سانتیمتر است. این نیم ست با طراحی زیبا انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
238,000 تومان
نیم ست استیل کد NS329 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاکی به شکل عقرب به ارتفاع 2 سانتیمتر می باشد. طول زنجیر 43 سانتیمتر بوده و طول هریک از گوشواره ها  1،3 سانتیمتر است. این نیم ست با طراحی زیبا انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
238,000 تومان
نیم ست استیل کد NS382 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاک محبوب بی نهایت به طول 2 سانتیمتر می باشد. طول زنجیر 43 سانتیمتر بوده و طول هریک از گوشواره ها  1،2 سانتیمتر است. این نیم ست با طراحی زیبا انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
248,000 تومان
نیم ست استیل کد NS380 از برند اقلیمه به رنگ طلای شامل پلاکی به شکل جغد به قطر 2 سانتیمتر می باشد. طول زنجیر 44 سانتیمتر بوده و قطر هریک از گوشواره ها  1 سانتیمتر است. این نیم ست با طراحی زیبا انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
238,000 تومان
نیم ست استیل کد NS379 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاک هایی به شکل ستاره به طول 1  سانتیمتر است و طول زنجیر 43 سانتیمتر و سایز گوشواره ها  1 سانتیمتر می باشد. این نیم ست با طراحی زیبا انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
438,000 تومان
نیم ست استیل کد NS377 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل پلاک هایی به شکل ستاره به طول 1  سانتیمتر است و طول زنجیر 43 سانتیمتر و سایز گوشواره ها  1 سانتیمتر می باشد. این نیم ست با طراحی زیبا انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
438,000 تومان
نیم ست استیل کد NS375 از برند اقلیمه به رنگ طلایی  با دو زنجیر شامل پلاک هایی به شکل بی نهایت به طول 1،7 و 1،2 سانتیمتر است که طول زنجیر کوتاه تر 44 سانتیمتر و طول زنجیر بلند 45 سانتیمتر بوده و قابلیت افزایش سایز زنجیر تا 4،5 سانتیمتر را دارا می باشد. ارتفاع گوشواره ها  1،2 سانتیمتر است. این نیم ست با طراحی زیبا انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
438,000 تومان
نیم ست استیل کد NS372 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل پلاک مستطیل نگین دار به ابعاد 1،4 در 1 سانتیمتر می باشد. طول زنجیر 45 سانتیمتر بوده و گوشواره این نیم ست 0،9 در 0،7  سانتیمتر است. این نیم ست با طراحی زیبا و نگین های مشکی درخشان انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
438,000 تومان
نیم ست استیل کد NS371 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاک های مثلثی به ارتفاع 2 می باشد. طول زنجیر 46 سانتیمتر بوده و گوشواره این نیم ست 2 سانتیمتر ارتفاع دارد. این نیم ست با طراحی زیبا و پلاک های براق انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
438,000 تومان
یم ست استیل کد NS370 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاک درخت نگین دار به طول کلی 2،2 می باشد. طول زنجیر 45 سانتیمتر بوده و گوشواره این نیم ست 1،4 سانتیمتر ارتفاع دارد. این نیم ست با طراحی زیبا و نگین های درخشان انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
438,000 تومان
نیم ست استیل کد NS369 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای با دو زنجیر شامل پلاک هایی به شکل بیضی به ابعاد  0،2 در 1،6 سانتیمتر است که طول زنجیر کوتاه تر 43 سانتیمتر و طول زنجیر بلند 47 سانتیمتر بوده و قابلیت افزایش سایز زنجیر تا 5 سانتیمتر را دارا می باشد. ارتفاع گوشواره ها  1،6 سانتیمتر است. این نیم ست با طراحی زیبا انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
438,000 تومان
یم ست استیل کد NS309 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاکی به شکل قطره با قابی شیشه ای که نگین های رنگی درون آن به دام افتاده اند به ابعاد 2،1 در 1،7 سانتیمتر می باشد. طول زنجیر 44 سانتیمتر بوده و ارتفاع هریک از گوشواره ها  1 سانتیمتر است. این نیم ست با طراحی زیبا و نگین های رنگی به دام افتاده درون قاب شیشه ای که آزاده حرکت می کنند انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد.  ..
438,000 تومان
نیم ست استیل کد NS311 از برند اقلیمه به رنگ نقره شامل پلاک پروانه توخالی بزرگ به طول 1،5 سانتیمتر که زنجیر با دو پلاک پروانه کوچکتر جمعاً به ارتفاع 2،2 سانتیمتر از درون آن رد شده است. سایز زنجیر 45 سانتیمتر بوده و گوشواره این نیم ست 1 سانتیمتر قطر دارد. این نیم ست با طراحی زیبا انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
438,000 تومان
نیم ست استیل کد NS308 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاکی سه بعدی به طول 2،8 سانتیمتر می باشد. طول زنجیر 46 سانتیمتر بوده و قطر هریک از گوشواره ها 0،8 سانتیمتر است. این نیم ست با طراحی زیبا و صدف های کار شده بر روی پلاک آن انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
438,000 تومان
نیم ست استیل کد NS307 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای با دو زنجیر شامل دو پلاک به شکل لوزی به طول 0،8 و 1،2 سانتیمتر است که طول زنجیر کوتاه تر 40 سانتیمتر و طول زنجیر بلند 44 سانتیمتر بوده و قابلیت افزایش سایز زنجیر تا 5 سانتیمتر را دارا می باشد. ارتفاع گوشواره ها  0،8  سانتیمتر است. این نیم ست با طراحی زیبا و صدف های کار شده بر روی پلاک ها انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
438,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 113 (6 صفحه)

نام و موبایل خود را وارد کنید

نام
موبایل