منو
سبد خرید
ارسال رایگان به تمام ایران

نیم ست

نیم ست مردانه استیل NS451
-11 %
نیم ست استیل مردانه کد NS451 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل دستبند و گردنبندی به پهنای 1.3 سانتیمتر می باشد که طول دستبند 20.5 سانتیمتر و طول گردنبند 60 سانتیمتر است. این نیم ست به گونه ای طراحی شده است که بخاطر سه بعدی و حجم دار بودن روی بدن جلوه ای زیبا خواهد داشت...
1,496,090 تومان 1,681,000 تومان
نیم ست مردانه استیل NS450
-11 %
نیم ست استیل مردانه کد NS450 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل دستبند و گردنبندی به پهنای 1.3 سانتیمتر می باشد که طول دستبند 19.5 سانتیمتر و طول گردنبند 60 سانتیمتر است. این نیم ست به گونه ای طراحی شده است که بخاطر سه بعدی و حجم دار بودن روی بدن جلوه ای زیبا خواهد داشت...
1,549,490 تومان 1,741,000 تومان
نیم ست مردانه استیل NS448
-11 %
نیم ست استیل مردانه کد NS448 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل دستبند و گردنبندی به پهنای 0.5 سانتیمتر می باشد که طول دستبند 19.5 سانتیمتر و طول گردنبند 61 سانتیمتر است. این نیم ست به گونه ای طراحی شده است که بخاطر سه بعدی و حجم دار بودن روی بدن جلوه ای زیبا خواهد داشت...
1,010,150 تومان 1,135,000 تومان
نیم ست استیل ns310
-11 %
نیم ست استیل کد NS310 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای با دو زنجیر شامل پلاک هایی به شکل مستطیل به ابعاد 0،2 در 1،5 سانتیمتر است که طول زنجیر کوتاه تر 40 سانتیمتر و طول زنجیر بلند 47 سانتیمتر بوده و قابلیت افزایش سایز زنجیر تا 5 سانتیمتر را دارا می باشد. ارتفاع گوشواره ها 1،5 سانتیمتر است. این نیم ست با طراحی زیبا انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
270,560 تومان 304,000 تومان
نیم ست استیل ns335
-11 %
نیم ست استیل کد NS335 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاک محبوب ستاره به طول 2 سانتیمتر می باشد. طول زنجیر 43 سانتیمتر بوده و طول هریک از گوشواره ها  1 سانتیمتر است. این نیم ست با طراحی زیبا انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
152,190 تومان 171,000 تومان
نیم ست استیل ns334
-11 %
نیم ست استیل کد NS334 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاک ماهی به ابعاد 3 در 0،8 سانتیمتر می باشد. طول زنجیر 44 سانتیمتر بوده و طول هریک از گوشواره ها  1 سانتیمتر است. این نیم ست با طراحی زیبا انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
146,850 تومان 165,000 تومان
نیم ست استیل ns333
-11 %
نیم ست استیل کد NS333 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاک قلب به ابعاد 2،6 در 1،3 سانتیمتر می باشد. طول زنجیر 43 سانتیمتر بوده و طول هریک از گوشواره ها  1 سانتیمتر است. این نیم ست با طراحی زیبا انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
146,850 تومان 165,000 تومان
نیم ست استیل ns332
-11 %
یم ست استیل کد NS332 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاک جغد به ابعاد 2 در 1،8 سانتیمتر می باشد. طول زنجیر 43 سانتیمتر بوده و درازای هریک از گوشواره ها  0،9 سانتیمتر است. این نیم ست با طراحی زیبا انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
152,190 تومان 171,000 تومان
نیم ست استیل ns331
-11 %
نیم ست استیل کد NS331 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاک محبوب قلب و ضربان به ابعاد 2 در 1،5 سانتیمتر می باشد. طول زنجیر 43 سانتیمتر بوده و طول هریک از گوشواره ها  1 سانتیمتر است. این نیم ست با طراحی زیبا انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
152,190 تومان 171,000 تومان
نیم ست استیل ns383
-11 %
نیم ست استیل کد NS383 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاکی به ابعاد 2 در 1،3 سانتیمتر می باشد. طول زنجیر 43 سانتیمتر بوده و طول هریک از گوشواره ها  0،9 سانتیمتر است. این نیم ست با طراحی زیبا انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
146,850 تومان 165,000 تومان
نیم ست استیل ns329
-11 %
نیم ست استیل کد NS329 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاکی به شکل عقرب به ارتفاع 2 سانتیمتر می باشد. طول زنجیر 43 سانتیمتر بوده و طول هریک از گوشواره ها  1،3 سانتیمتر است. این نیم ست با طراحی زیبا انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
146,850 تومان 165,000 تومان
نیم ست استیل ns384
-11 %
یم ست استیل کد NS384 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاک دایره به ابعاد کلی 1،7 در 3،3 می باشد. طول زنجیر 45 سانتیمتر بوده و گوشواره این نیم ست 2،4 سانتیمتر ارتفاع دارد. این نیم ست با طراحی زیبا و نگین های درخشان انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
270,560 تومان 304,000 تومان
نیم ست استیل ns382
-11 %
نیم ست استیل کد NS382 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاک محبوب بی نهایت به طول 2 سانتیمتر می باشد. طول زنجیر 43 سانتیمتر بوده و طول هریک از گوشواره ها  1،2 سانتیمتر است. این نیم ست با طراحی زیبا انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
152,190 تومان 171,000 تومان
نیم ست استیل ns380
-11 %
نیم ست استیل کد NS380 از برند اقلیمه به رنگ طلای شامل پلاکی به شکل جغد به قطر 2 سانتیمتر می باشد. طول زنجیر 44 سانتیمتر بوده و قطر هریک از گوشواره ها  1 سانتیمتر است. این نیم ست با طراحی زیبا انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
146,850 تومان 165,000 تومان
نیم ست استیل ns379
-11 %
نیم ست استیل کد NS379 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاک هایی به شکل ستاره به طول 1  سانتیمتر است و طول زنجیر 43 سانتیمتر و سایز گوشواره ها  1 سانتیمتر می باشد. این نیم ست با طراحی زیبا انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
270,560 تومان 304,000 تومان
نیم ست استیل ns377
-11 %
نیم ست استیل کد NS377 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل پلاک هایی به شکل ستاره به طول 1  سانتیمتر است و طول زنجیر 43 سانتیمتر و سایز گوشواره ها  1 سانتیمتر می باشد. این نیم ست با طراحی زیبا انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
270,600 تومان 304,000 تومان
نیم ست استیل ns373
-11 %
نیم ست استیل کد NS373 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای با دو زنجیر شامل پلاک هایی به شکل بی نهایت به طول 1،7 و 1،2 سانتیمتر است که طول زنجیر کوتاه تر 44 سانتیمتر و طول زنجیر بلند 45 سانتیمتر بوده و قابلیت افزایش سایز زنجیر تا 4،5 سانتیمتر را دارا می باشد. ارتفاع گوشواره ها  1،2 سانتیمتر است. این نیم ست با طراحی زیبا انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
270,560 تومان 304,000 تومان
نیم ست استیل ns372
-11 %
نیم ست استیل کد NS372 از برند اقلیمه به رنگ طلایی شامل پلاک مستطیل نگین دار به ابعاد 1،4 در 1 سانتیمتر می باشد. طول زنجیر 45 سانتیمتر بوده و گوشواره این نیم ست 0،9 در 0،7  سانتیمتر است. این نیم ست با طراحی زیبا و نگین های مشکی درخشان انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
270,560 تومان 304,000 تومان
نیم ست استیل ns371
-11 %
نیم ست استیل کد NS371 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاک های مثلثی به ارتفاع 2 می باشد. طول زنجیر 46 سانتیمتر بوده و گوشواره این نیم ست 2 سانتیمتر ارتفاع دارد. این نیم ست با طراحی زیبا و پلاک های براق انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
270,560 تومان 304,000 تومان
نیم ست استیل ns370
-11 %
یم ست استیل کد NS370 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای شامل پلاک درخت نگین دار به طول کلی 2،2 می باشد. طول زنجیر 45 سانتیمتر بوده و گوشواره این نیم ست 1،4 سانتیمتر ارتفاع دارد. این نیم ست با طراحی زیبا و نگین های درخشان انتخابی مناسب برای خانم های شیک پوش می باشد...
270,560 تومان 304,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 128 (7 صفحه)

نام و موبایل خود را وارد کنید

نام
موبایل