منو
سبد خرید
ارسال رایگان به تمام ایران

پابند

پابند استیل ps32
-11 %
پابند استیل کد PS32 از برند اقلیمه با پلاک طلایی مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول پلاک آن 3 سانتیمتر بوده و طول کلی پابند 19 سانتیمتر است که بخاطر زنجیر اضافه انتهایی قابلیت افزایش سایز تا 3 سانتیمتر را دارا می باشد. پلاک این پابند با طراحی ظریفش به زیبایی روی مچ قرار گرفته و انتخابی مناسب برای خانم ها با مچ پای ظریف و معمولی می باشد...
100,570 تومان 113,000 تومان
پابند استیل ps31
-11 %
پابند استیل کد PS31 از برند اقلیمه با پلاک طلایی مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول پلاک آن 3 سانتیمتر بوده و طول کلی پابند 19 سانتیمتر است که بخاطر زنجیر اضافه انتهایی قابلیت افزایش سایز تا 3 سانتیمتر را دارا می باشد. پلاک این پابند با طراحی ظریفش به زیبایی روی مچ قرار گرفته و انتخابی مناسب برای خانم ها با مچ پای ظریف و معمولی می باشد...
100,570 تومان 113,000 تومان
پابند استیل ps30
-11 %
پابند استیل کد PS30 از برند اقلیمه با پلاک طلایی مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول پلاک آن 3 سانتیمتر بوده و طول کلی پابند 19 سانتیمتر است که بخاطر زنجیر اضافه انتهایی قابلیت افزایش سایز تا 3 سانتیمتر را دارا می باشد. پلاک این پابند با طراحی ظریفش به زیبایی روی مچ قرار گرفته و انتخابی مناسب برای خانم ها با مچ پای ظریف و معمولی می باشد...
100,570 تومان 113,000 تومان
پابند استیل ps29
-11 %
پابند استیل کد PS29 از برند اقلیمه با پلاک طلایی مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول پلاک آن 3 سانتیمتر بوده و طول کلی پابند 19 سانتیمتر است که بخاطر زنجیر اضافه انتهایی قابلیت افزایش سایز تا 3 سانتیمتر را دارا می باشد. پلاک این پابند با طراحی ظریفش به زیبایی روی مچ قرار گرفته و انتخابی مناسب برای خانم ها با مچ پای ظریف و معمولی می باشد...
100,570 تومان 113,000 تومان
پابند استیل ps28
تمام شد
پابند استیل طلایی با دو زنجیر ظریف که بر روی یک زنجیر تعداد دو عدد پلاک بی نهایت که بین آنها یک آویز کلید قرار گرفته و بر روی زنجیر دیگر تعدادی گوی دایره ای ظریف وجود دارد و طول کل پابند 23 سانتیمتر می باشد.استیل در واقع ترکیبی از آهن با فلز کروم است که استیل ضد زنگ یا استینلس استیل را به وجود می آورد. استیل های ضد زنگ حاوی 10 درصد کروم هستند که فلز کرم در تماس با اکسیژن هوا واکنش داده و اکسید کروم تولید می شود. اکسید کروم  لایه ای نازک بر روی استیل به وجود آورده ارتباط بین آهن و هوا را از ..
20,000 تومان
پابند استیل ps27
تمام شد
پابند استیل کد PS27 از برند اقلیمه به رنگ طلایی با دو زنجیر که بر روی یکی از زنجیرها تعداد سه عدد پلاک مکعب و بر روی دیگری چهار عدد پلاک مکعب ظریف قرار گرفته است. طول هر پلاک مکعب 0.2 سانتیمتر و طول کل پابند 22.5 سانتیمتر بوده و بخاطر زنجیر انتهایی قابلیت افزایش سایز تا 4 سانتیمتر را دارا می باشد...
95,000 تومان
پابند استیل ps26
تمام شد
پابند استیل طلایی با دو زنجیر ظریف که بر روی یک زنجیر تعداد سه عدد پلاک بی نهایت و بر روی دیگری گوی های دایره ای ریز قرار گرفته است. طول پلاک بی نهایت 12 میلیمتر و طول کل پابند 23 سانتیمتر می باشد.استیل در واقع ترکیبی از آهن با فلز کروم است که استیل ضد زنگ یا استینلس استیل را به وجود می آورد. استیل های ضد زنگ حاوی 10 درصد کروم هستند که فلز کرم در تماس با اکسیژن هوا واکنش داده و اکسید کروم تولید می شود. اکسید کروم  لایه ای نازک بر روی استیل به وجود آورده ارتباط بین آهن و هوا را از بین می برد..
28,000 تومان
پابند استیل ps25
تمام شد
پابند استیل کد PS25 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای با دو زنجیر ظریف که بر روی یک زنجیر تعداد سه عدد پلاک بی نهایت و بر روی دیگری گوی های دایره ای ریز قرار گرفته است. طول هر پلاک بی نهایت 1.2 سانتیمتر و طول کل پابند 22.5 سانتیمتر بوده و بخاطر زنجیر انتهایی قابلیت افزایش سایز تا 5 سانتیمتر را دارا می باشد...
95,000 تومان
پابند استیل ps24
تمام شد
پابند استیل کد PS24 از برند اقلیمه به رنگ طلایی با دو زنجیر که بر روی یکی از زنجیرها تعداد سه عدد پلاک بیضی و بر روی دیگری دو عدد پلاک بیضی ظریف قرار گرفته است.  طول هر پلاک بیضی 1.5 سانتیمتر و طول کل پابند 22 سانتیمتر بوده و بخاطر زنجیر انتهایی قابلیت افزایش سایز تا 5 سانتیمتر را دارا می باشد...
95,000 تومان
پابند استیل ps23
تمام شد
پابند استیل کد PS23 از برند اقلیمه به رنگ طلایی با دو زنجیر که بر روی یکی از زنجیرها تعداد سه عدد پلاک قلب و بر روی دیگری دو عدد پلاک قلب ظریف قرار گرفته است. طول هر پلاک قلب 0.7 سانتیمتر و طول کل پابند 19.5 سانتیمتر بوده و بخاطر زنجیر انتهایی قابلیت افزایش سایز تا 4 سانتیمتر را دارا می باشد...
95,000 تومان
پابند استیل ps22
تمام شد
پابند استیل کد PS22 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای با دو زنجیر ظریف که بر روی یک زنجیر تعداد سه عدد پلاک قلب قرار گرفته است. طول هر پلاک قلب تو در تو 1.2 سانتیمتر و طول کل پابند 22.5 سانتیمتر بوده و بخاطر زنجیر انتهایی قابلیت افزایش سایز تا 5 سانتیمتر را دارا می باشد...
95,000 تومان
پابند استیل ps21
-11 %
پابند استیل کد PS21 از برند اقلیمه به رنگ نقره ای با دو زنجیر ظریف که بر روی یک زنجیر تعداد سه عدد پلاک ضربان و بر روی دیگری گوی های دایره ای ریز قرار گرفته است. طول هر پلاک ضربان 1.2 سانتیمتر و طول کل پابند 22 سانتیمتر بوده و بخاطر زنجیر انتهایی قابلیت افزایش سایز تا 5 سانتیمتر را دارا می باشد...
97,900 تومان 110,000 تومان
پابند استیل ps20
تمام شد
پابند استیل کد PS20 از برند اقلیمه به رنگ طلایی با دو زنجیر ظریف که بر روی یک زنجیر تعداد سه عدد پلاک ضربان و بر روی دیگری گوی های دایره ای ریز قرار گرفته است. طول هر پلاک ضربان 1.5 سانتیمتر و طول کل پابند 23 سانتیمتر بوده و بخاطر زنجیر انتهایی قابلیت افزایش سایز تا 5 سانتیمتر را دارا می باشد...
95,000 تومان
پابند استیل ps19
-11 %
پابند استیل طلایی با پلاک گوچی که یک طرف آن سند بلاست شده و درخشش زیبایی دارد. پلاک دارای قطر 12 میلیمتر می باشد و طول پابند 20 سانتیمتر است.استیل در واقع ترکیبی از آهن با فلز کروم است که استیل ضد زنگ یا استینلس استیل را به وجود می آورد. استیل های ضد زنگ حاوی 10 درصد کروم هستند که فلز کرم در تماس با اکسیژن هوا واکنش داده و اکسید کروم تولید می شود. اکسید کروم  لایه ای نازک بر روی استیل به وجود آورده ارتباط بین آهن و هوا را از بین می برد و مانع زنگ زدن یا تغییر رنگ استیل می گردد...
75,650 تومان 85,000 تومان
پابند استیل ps18
تمام شد
پابند استیل طلایی با پلاک تیغ که یک طرف آن سند بلاست شده و درخشش زیبایی دارد. پلاک دارای قطر 12 میلیمتر می باشد و طول پابند 21 سانتیمتر است.استیل در واقع ترکیبی از آهن با فلز کروم است که استیل ضد زنگ یا استینلس استیل را به وجود می آورد. استیل های ضد زنگ حاوی 10 درصد کروم هستند که فلز کرم در تماس با اکسیژن هوا واکنش داده و اکسید کروم تولید می شود. اکسید کروم  لایه ای نازک بر روی استیل به وجود آورده ارتباط بین آهن و هوا را از بین می برد و مانع زنگ زدن یا تغییر رنگ استیل می گردد...
79,000 تومان
پابند استیل ps16
تمام شد
پابند استیل طلایی با پلاک رولکس که یک طرف آن سند بلاست شده و درخشش زیبایی دارد. پلاک دارای قطر 12 میلیمتر می باشد و طول پابند 21 سانتیمتر است.استیل در واقع ترکیبی از آهن با فلز کروم است که استیل ضد زنگ یا استینلس استیل را به وجود می آورد. استیل های ضد زنگ حاوی 10 درصد کروم هستند که فلز کرم در تماس با اکسیژن هوا واکنش داده و اکسید کروم تولید می شود. اکسید کروم  لایه ای نازک بر روی استیل به وجود آورده ارتباط بین آهن و هوا را از بین می برد و مانع زنگ زدن یا تغییر رنگ استیل می گردد...
16,000 تومان
پابند استیل ps14
تمام شد
پابند استیل نقره ای با پلاک گوچی نگین دار و براق که پلاک پابند به قطر 12 میلیمتر می باشد و طول پابند 21 سانتیمتر است.استیل در واقع ترکیبی از آهن با فلز کروم است که استیل ضد زنگ یا استینلس استیل را به وجود می آورد. استیل های ضد زنگ حاوی 10 درصد کروم هستند که فلز کرم در تماس با اکسیژن هوا واکنش داده و اکسید کروم تولید می شود. اکسید کروم  لایه ای نازک بر روی استیل به وجود آورده ارتباط بین آهن و هوا را از بین می برد و مانع زنگ زدن یا تغییر رنگ استیل می گردد...
79,000 تومان
پابند استیل ps13
تمام شد
پابند استیل نقره ای با پلاک گل رز که یک طرف آن سند بلاست شده و درخشش زیبایی دارد. پلاک پابند به قطر 12 میلیمتر می باشد و طول پابند 22 سانتیمتر است.استیل در واقع ترکیبی از آهن با فلز کروم است که استیل ضد زنگ یا استینلس استیل را به وجود می آورد. استیل های ضد زنگ حاوی 10 درصد کروم هستند که فلز کرم در تماس با اکسیژن هوا واکنش داده و اکسید کروم تولید می شود. اکسید کروم  لایه ای نازک بر روی استیل به وجود آورده ارتباط بین آهن و هوا را از بین می برد و مانع زنگ زدن یا تغییر رنگ استیل می گردد...
17,000 تومان
پابند استیل ps12
-11 %
پابند استیل نقره ای با پلاک ضربان براق و درخشش زیبا که پلاک پابند به قطر 12 میلیمتر می باشد و طول پابند 21 سانتیمتر است.استیل در واقع ترکیبی از آهن با فلز کروم است که استیل ضد زنگ یا استینلس استیل را به وجود می آورد. استیل های ضد زنگ حاوی 10 درصد کروم هستند که فلز کرم در تماس با اکسیژن هوا واکنش داده و اکسید کروم تولید می شود. اکسید کروم  لایه ای نازک بر روی استیل به وجود آورده ارتباط بین آهن و هوا را از بین می برد و مانع زنگ زدن یا تغییر رنگ استیل می گردد...
75,650 تومان 85,000 تومان
پابند استیل ps9
تمام شد
پابند استیل نقره ای با پلاک برف که یک طرف آن سند بلاست شده و درخشش زیبایی دارد. پلاک دارای یک نگین در وسط و قطر 12 میلیمتر می باشد. طول پابند 23 سانتیمتر است.استیل در واقع ترکیبی از آهن با فلز کروم است که استیل ضد زنگ یا استینلس استیل را به وجود می آورد. استیل های ضد زنگ حاوی 10 درصد کروم هستند که فلز کرم در تماس با اکسیژن هوا واکنش داده و اکسید کروم تولید می شود. اکسید کروم  لایه ای نازک بر روی استیل به وجود آورده ارتباط بین آهن و هوا را از بین می برد و مانع زنگ زدن یا تغییر رنگ استیل می گ..
79,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 31 (2 صفحه)

آدرس ایمیل و موبایل خود را وارد کنید

نام
ایمیل
تلفن