منو
سبد خرید
ارسال رایگان به تمام ایران

پیرسینگ

پیرسینگ گوش استیل HS10
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS10 از جنس استیل نقره ای با نگین قرمز که قطر نگین آن 3 میلیمتر، قطر میله 1 میلیمتر و طول میله 8 میلیمتر می باشد. پیرسینگ از قسمت نگین بصورت پیچی باز شده و پس از عبور میله از سوراخ گوش مجدداً بسته می شود. این نوع پیرسینگ بخاطر انتهای تخت آن در انواع قسمت های غضروف گوش قابل استفاده می باشد...
66,750 تومان 75,000 تومان
پیرسینگ بینی استیل HS14
-11 %
پیرسینگ بینی اقلیمه کد HS14 از جنس استیل نقره ای با نگین ستاره ای شکل سفید که قطر نگین آن 3 میلیمتر، قطر میله 0،8 میلیمتر و طول میله آن 7 میلیمتر می باشد. پیرسینگ به دلیل وجود گوی گرد انتهای میله با اندکی فشار از سوراخ بینی عبور کرده و در جایش ثابت خواهد ماند...
59,630 تومان 67,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS7
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS7 از جنس استیل طلایی با نگین گرد سفید که قطر نگین آن 3 میلیمتر، قطر میله 1 میلیمتر و طول میله 6 میلیمتر می باشد. پیرسینگ از قسمت گوی انتهایی بصورت پیچی باز شده و پس از عبور میله از سوراخ گوش مجدداً بسته می شود. این نوع پیرسینگ بخاطر انتهای گرد آن در انواع قسمت های غضروف گوش قابل استفاده می باشد...
66,750 تومان 75,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS6
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS6 از جنس استیل نقره ای با نگین قلبی شکل سفید که قطر نگین آن 3 میلیمتر، قطر میله 1 میلیمتر و طول میله 6 میلیمتر می باشد. پیرسینگ از قسمت گوی انتهایی بصورت پیچی باز شده و پس از عبور میله از سوراخ گوش مجدداً بسته می شود. این نوع پیرسینگ بخاطر انتهای گرد آن در انواع قسمت های غضروف گوش قابل استفاده می باشد...
66,750 تومان 75,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS5
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS5 از جنس استیل طلایی با نگین قلبی شکل سفید که قطر نگین آن 3 میلیمتر، قطر میله 1 میلیمتر و طول میله 6 میلیمتر می باشد. پیرسینگ از قسمت گوی انتهایی بصورت پیچی باز شده و پس از عبور میله از سوراخ گوش مجدداً بسته می شود. این نوع پیرسینگ بخاطر انتهای گرد آن در انواع قسمت های غضروف گوش قابل استفاده می باشد...
66,750 تومان 75,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS4
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS4 از جنس استیل نقره ای با نگین مشکی که قطر نگین آن 3 میلیمتر، قطر میله 1 میلیمتر و طول میله 8 میلیمتر می باشد. پیرسینگ از قسمت نگین بصورت پیچی باز شده و پس از عبور میله از سوراخ گوش مجدداً بسته می شود. این نوع پیرسینگ بخاطر انتهای تخت آن در انواع قسمت های غضروف گوش قابل استفاده می باشد...
66,750 تومان 75,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS3
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS3 از جنس استیل طلایی با نگین صورتی که قطر نگین آن 3 میلیمتر، قطر میله 1 میلیمتر و طول میله 8 میلیمتر می باشد. پیرسینگ از قسمت نگین بصورت پیچی باز شده و پس از عبور میله از سوراخ گوش مجدداً بسته می شود. این نوع پیرسینگ بخاطر انتهای تخت آن در انواع قسمت های غضروف گوش قابل استفاده می باشد...
66,750 تومان 75,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS2
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS2 از جنس استیل نقره ای با نگین مشکی که قطر نگین آن 3 میلیمتر، قطر میله 1 میلیمتر و طول میله 8 میلیمتر می باشد. پیرسینگ از قسمت نگین بصورت پیچی باز شده و پس از عبور میله از سوراخ گوش مجدداً بسته می شود. این نوع پیرسینگ بخاطر انتهای تخت آن در انواع قسمت های غضروف گوش قابل استفاده می باشد...
66,750 تومان 75,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS1
-11 %
 پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS1 از جنس استیل طلایی با نگین مشکی که قطر نگین آن 3 میلیمتر، قطر میله 1 میلیمتر و طول میله 8 میلیمتر می باشد. پیرسینگ از قسمت نگین بصورت پیچی باز شده و پس از عبور میله از سوراخ گوش مجدداً بسته می شود. این نوع پیرسینگ بخاطر انتهای تخت آن در انواع قسمت های غضروف گوش قابل استفاده می باشد...
66,750 تومان 75,000 تومان
نمايش 321 تا 329 از 329 (17 صفحه)

نام و موبایل خود را وارد کنید

نام
موبایل