منو
سبد خرید
ارسال رایگان به تمام ایران

پیرسینگ

پیرسینگ گوش استیل HS343
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد  HS343از جنس استیل نقره ای به شکل حلقه ای و قطر حدود 0.9 سانتیمتر و پهنای 0.2 سانتیمتر طراحی شده است. پیرسینگ دارای یک ردیف نگین درخشان است و بر روی نقاط مختلف لاله گوش قابل استفاده می باشد. این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های  درخشان به کار رفته روی آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده است...
119,260 تومان 134,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS342
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد  HS342از جنس استیل طلایی به شکل حلقه ای و قطر حدود 0.9 و پهنای 0.4 سانتیمتر طراحی شده است. سطح پیرسینگ دارای برجستگی های ریزی است که نمایی براق به آن داده و بر روی نقاط مختلف لاله گوش قابل استفاده است. این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و دارای قفل لولایی می باشد...
119,260 تومان 134,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS341
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد  HS341از جنس استیل نقره ای به شکل حلقه ای و قطر حدود 0.9 و پهنای 0.4 سانتیمتر طراحی شده است. سطح پیرسینگ دارای برجستگی های ریزی است که نمایی براق به آن داده و بر روی نقاط مختلف لاله گوش قابل استفاده است. این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و دارای قفل لولایی می باشد...
119,260 تومان 134,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS340
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS340از جنس استیل طلایی به شکل حلقه ای و قطر حدود 0.6 سانتیمتر می باشد. پیرسینگ دارای پلاک کوچکی به شکل ستاره است و بر روی نقاط مختلف لاله گوش قابل استفاده است.این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های  درخشان به کار رفته روی پلاک باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده است...
119,260 تومان 134,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS339
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS339از جنس استیل نقره ای به شکل حلقه ای و قطر حدود 0.6 سانتیمتر می باشد. پیرسینگ دارای پلاک کوچکی به شکل ستاره است و بر روی نقاط مختلف لاله گوش قابل استفاده است.این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های  درخشان به کار رفته روی پلاک باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده است...
119,260 تومان 134,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS338
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS338 از جنس استیل نقره ای دارای پلاک دایره که ابعاد پلاک  0.5 در 0.5 سانتیمتر است همچنین قطر میله نیم دایره حدود 1 سانتیمتر می باشد. پیرسینگ از قسمت گوی کوچک به قطر 0.3 سانتیمتر بصورت پیچی باز می شود و بر روی نقاط مختلف لاله گوش قابل استفاده است.این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های  درخشان به کار رفته روی پلاک باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
139,730 تومان 157,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS337
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS337 از جنس استیل نقره ای دارای پلاک قلب که ابعاد پلاک  0.6 در 0.6 سانتیمتر است همچنین قطر میله نیم دایره حدود 1 سانتیمتر می باشد. پیرسینگ از قسمت گوی کوچک به قطر 0.3 سانتیمتر بصورت پیچی باز می شود و بر روی نقاط مختلف لاله گوش قابل استفاده است.این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های  درخشان به کار رفته روی پلاک باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
139,730 تومان 157,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS336
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS336 از جنس استیل نقره ای دارای پلاک نگین اشکی که ابعاد پلاک  0.4 در 0.6 سانتیمتر است همچنین قطر میله نیم دایره حدود 1 سانتیمتر می باشد. پیرسینگ از قسمت گوی کوچک به قطر 0.3 سانتیمتر بصورت پیچی باز می شود و بر روی نقاط مختلف لاله گوش قابل استفاده است.این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های  درخشان به کار رفته روی پلاک باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
139,730 تومان 157,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS335
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS335 از جنس استیل نقره ای دارای پلاک ستاره که ابعاد پلاک  0.7 در 0.7 سانتیمتر است همچنین قطر میله نیم دایره حدود 1 سانتیمتر می باشد. پیرسینگ از قسمت گوی کوچک به قطر 0.3 سانتیمتر بصورت پیچی باز می شود و بر روی نقاط مختلف لاله گوش قابل استفاده است.این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های  درخشان به کار رفته روی پلاک باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
139,730 تومان 157,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS334
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS334 از جنس استیل نقره ای دارای پلاک بال فرشته که ابعاد پلاک  0.5 در 0.9 سانتیمتر است همچنین قطر میله نیم دایره حدود 1 سانتیمتر می باشد. پیرسینگ از قسمت گوی کوچک به قطر 0.3 سانتیمتر بصورت پیچی باز می شود و بر روی نقاط مختلف لاله گوش قابل استفاده است.این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های  درخشان به کار رفته روی پلاک باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
139,730 تومان 157,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS333
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS333 از جنس استیل نقره ای دارای پلاک برگ که ابعاد پلاک  0.4 در 0.9 سانتیمتر است همچنین قطر میله نیم دایره حدود 1 سانتیمتر می باشد. پیرسینگ از قسمت گوی کوچک به قطر 0.3 سانتیمتر بصورت پیچی باز می شود و بر روی نقاط مختلف لاله گوش قابل استفاده است.این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های  درخشان به کار رفته روی پلاک باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
139,730 تومان 157,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS332
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS332 از جنس استیل نقره ای دارای پلاک گل که ابعاد پلاک  0.8 در 0.8 سانتیمتر است همچنین قطر میله نیم دایره حدود 1 سانتیمتر می باشد. پیرسینگ از قسمت گوی کوچک به قطر 0.3 سانتیمتر بصورت پیچی باز می شود و بر روی نقاط مختلف لاله گوش قابل استفاده است.این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های  درخشان به کار رفته روی پلاک باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
139,730 تومان 157,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS331
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS331 از جنس استیل نقره ای دارای پلاک تاج که ابعاد پلاک  0.6 در 0.7 سانتیمتر است همچنین قطر میله نیم دایره حدود 1 سانتیمتر می باشد. پیرسینگ از قسمت گوی کوچک به قطر 0.3 سانتیمتر بصورت پیچی باز می شود و بر روی نقاط مختلف لاله گوش قابل استفاده است.این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های  درخشان به کار رفته روی پلاک باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
139,730 تومان 157,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS330
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS330 از جنس استیل نقره ای دارای پلاک ستاره دریایی که ابعاد پلاک  0.9 در 0.9 سانتیمتر است همچنین قطر میله نیم دایره حدود 1 سانتیمتر می باشد. پیرسینگ از قسمت گوی کوچک به قطر 0.3 سانتیمتر بصورت پیچی باز می شود و بر روی نقاط مختلف لاله گوش قابل استفاده است.این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های  درخشان به کار رفته روی پلاک باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
139,730 تومان 157,000 تومان
پیرسینگ ناف استیل HS329
-11 %
پیرسینگ ناف اقلیمه کد HS329 از جنس استیل نقره ای دارای پلاکی نگین دار به ابعاد 0.3 در 1.5 سانتیمتر است همچنین طول میله خمیده 1.2 سانتیمتر می باشد. پیرسینگ از قسمت گوی کوچک به قطر 0.5 سانتیمتر بصورت پیچی باز می شود.این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های درخشان به کار رفته در آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
184,230 تومان 207,000 تومان
پیرسینگ ناف استیل HS328
-11 %
پیرسینگ ناف اقلیمه کد HS328 از جنس استیل طلایی دارای پلاکی نگین دار به ابعاد 2 در 1.5 سانتیمتر است همچنین طول میله خمیده 1.2 سانتیمتر می باشد. پیرسینگ از قسمت گوی کوچک به قطر 0.5 سانتیمتر بصورت پیچی باز می شود.این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های درشت و  درخشان به کار رفته در آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
222,500 تومان 250,000 تومان
پیرسینگ ناف استیل HS327
-11 %
پیرسینگ ناف اقلیمه کد HS327 از جنس استیل طلایی دارای پلاکی نگین دار به قطر 1.3 سانتیمتر است همچنین طول میله خمیده 1.2 سانتیمتر می باشد. پیرسینگ از قسمت گوی کوچک به قطر 0.5 سانتیمتر بصورت پیچی باز می شود.این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های درخشان به کار رفته در آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
222,500 تومان 250,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS297
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS297 از جنس استیل طلایی با پلاکی نگین دار به ابعاد 0.7 در 0.4  سانتیمتر می باشد. طول میله پشت آن 0.7 سانتیمتر است. پیرسینگ از قسمت گوی انتهایی بصورت پیچی باز شده و پس از عبور میله از سوراخ گوش مجدداً بسته می شود. این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و بخاطر انتهای گرد و کوتاه آن در انواع قسمت های غضروف گوش قابل استفاده می باشد...
139,730 تومان 157,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS296
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS296 از جنس استیل نقره ای با پلاکی نگین دار به ابعاد 0.7 در 0.4 سانتیمتر می باشد. طول میله پشت آن 0.7 سانتیمتر است. پیرسینگ از قسمت گوی انتهایی بصورت پیچی باز شده و پس از عبور میله از سوراخ گوش مجدداً بسته می شود. این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و بخاطر انتهای گرد و کوتاه آن در انواع قسمت های غضروف گوش قابل استفاده می باشد...
139,730 تومان 157,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS295
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS295 از جنس استیل طلایی با پلاکی نگین دار به ابعاد 0.7 در 0.7  سانتیمتر می باشد. طول میله پشت آن 0.7 سانتیمتر است. پیرسینگ از قسمت گوی انتهایی بصورت پیچی باز شده و پس از عبور میله از سوراخ گوش مجدداً بسته می شود. این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و بخاطر انتهای گرد و کوتاه آن در انواع قسمت های غضروف گوش قابل استفاده می باشد...
139,730 تومان 157,000 تومان
نمايش 21 تا 40 از 329 (17 صفحه)

نام و موبایل خود را وارد کنید

نام
موبایل