منو
سبد خرید
ارسال رایگان به تمام ایران

پیرسینگ

پیرسینگ ناف استیل HS319
-11 %
پیرسینگ ناف اقلیمه کد HS319 از جنس استیل نقره ای دارای  پلاک نگین دار به ابعاد  1.2 در 1.4 سانتیمتر می باشد. همچنین طول میله خمیده 1.2 سانتیمتر است. پیرسینگ از قسمت پلاک کوچک بصورت پیچی باز می شود.این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های درخشان به کار رفته در آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
184,230 تومان 207,000 تومان
پیرسینگ ناف استیل HS317
-11 %
پیرسینگ ناف اقلیمه کد HS317 از جنس استیل نقره ای دارای پلاکی نگین دار به ابعاد 1.9 در 1.1 سانتیمتر است همچنین طول میله خمیده 1.2 سانتیمتر می باشد. پیرسینگ از قسمت گوی کوچک به قطر 0.5 سانتیمتر بصورت پیچی باز می شود.این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های درشت و  درخشان به کار رفته در آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
275,010 تومان 309,000 تومان
پیرسینگ ناف استیل HS316
-11 %
پیرسینگ ناف اقلیمه کد HS316 از جنس استیل نقره ای دارای پلاک نگین دار بلند به ارتفاع  3.3 سانتیمتر است همچنین طول میله خمیده 1.2 سانتیمتر می باشد.  پیرسینگ از قسمت گوی کوچک به قطر 0.5  سانتیمتر بصورت پیچی باز می شود.این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده. نگین های درخشان صورتی رنگ و بلندی پیرسینگ زیبایی آن را دو چندان کرده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
275,010 تومان 309,000 تومان
پیرسینگ ناف استیل HS315
-11 %
پیرسینگ ناف اقلیمه کد HS315 از جنس استیل نقره ای دارای پلاکی نگین دار به قطر 1.2 سانتیمتر است همچنین طول میله خمیده 1.2 سانتیمتر می باشد. پیرسینگ از قسمت گوی کوچک به قطر 0.5 سانتیمتر بصورت پیچی باز می شود.این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های درخشان به کار رفته در آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
209,150 تومان 235,000 تومان
پیرسینگ ناف استیل HS314
-11 %
پیرسینگ ناف اقلیمه کد HS314 از جنس استیل نقره ای دارای دو نگین به شکل گل بزرگ و کوچک به ترتیب به قطر 0.8 و 0.5 سانتیمتر می باشد. همچنین طول میله خمیده 1.2 سانتیمتر است. پیرسینگ از قسمت نگین کوچک بصورت پیچی باز می شود.این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های درخشان به کار رفته در آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
131,720 تومان 148,000 تومان
پیرسینگ ناف استیل HS313
-11 %
پیرسینگ ناف اقلیمه کد HS313 از جنس استیل نقره ای دارای پلاکی نگین دار به قطر 1.3 سانتیمتر است همچنین طول میله خمیده 1.2 سانتیمتر می باشد. پیرسینگ از قسمت گوی کوچک به قطر 0.5 سانتیمتر بصورت پیچی باز می شود.این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های درخشان به کار رفته در آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
209,150 تومان 235,000 تومان
پیرسینگ ناف استیل HS311
-11 %
پیرسینگ ناف اقلیمه کد HS311 از جنس استیل نقره ای دارای دو گوی استیل بزرگ و کوچک به ترتیب به قطر 0.8 و 0.5 سانتیمتر می باشد. همچنین طول میله خمیده 1.2 سانتیمتر است. پیرسینگ از هر دو سمت گوی بصورت پیچی باز می شود.میله این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و گوی های فلزی و براق به کار رفته در آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
40,050 تومان 45,000 تومان
پیرسینگ ناف استیل HS310
-11 %
پیرسینگ ناف اقلیمه کد HS310 از جنس استیل نقره ای دارای دو گوی پلاستیکی بزرگ و کوچک به ترتیب به قطر 0.8 و 0.5 سانتیمتر می باشد. همچنین طول میله خمیده 1.2 سانتیمتر است. پیرسینگ از هر دو سمت گوی بصورت پیچی باز می شود.میله این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و گوی های شفاف به کار رفته در آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
33,820 تومان 38,000 تومان
پیرسینگ ناف استیل HS312
-11 %
پیرسینگ ناف اقلیمه کد HS312 از جنس استیل نقره ای دارای دو نگین دایره ای شکل بزرگ و کوچک به ترتیب به قطر 0.8 و 0.5 سانتیمتر می باشد. همچنین طول میله خمیده 1.2 سانتیمتر است. پیرسینگ از قسمت نگین کوچک بصورت پیچی باز می شود.این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های درخشان به کار رفته در آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
131,700 تومان 148,000 تومان
پیرسینگ ناف استیل HS309
-11 %
پیرسینگ ناف اقلیمه کد HS309 از جنس استیل نقره ای دارای دو گوی پلاستیکی بزرگ و کوچک به ترتیب به قطر 0.8 و 0.5 سانتیمتر می باشد. همچنین طول میله خمیده 1.2 سانتیمتر است. پیرسینگ از هر دو سمت گوی بصورت پیچی باز می شود.میله این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و گوی های رنگی به کار رفته در آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
33,820 تومان 38,000 تومان
پیرسینگ ناف استیل HS308
-11 %
پیرسینگ ناف اقلیمه کد HS308 از جنس استیل نقره ای دارای دو گوی پلاستیکی بزرگ و کوچک به ترتیب به قطر 0.8 و 0.5 سانتیمتر می باشد. همچنین طول میله خمیده 1.2 سانتیمتر است. پیرسینگ از هر دو سمت گوی بصورت پیچی باز می شود.میله این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و گوی های رنگی به کار رفته در آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
33,820 تومان 38,000 تومان
پیرسینگ ناف استیل HS307
-11 %
پیرسینگ ناف اقلیمه کد HS307 از جنس استیل نقره ای دارای دو گوی پلاستیکی بزرگ و کوچک به ترتیب به قطر 0.8 و 0.5 سانتیمتر می باشد. همچنین طول میله خمیده 1.2 سانتیمتر است. پیرسینگ از هر دو سمت گوی بصورت پیچی باز می شود.میله این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و گوی های رنگی به کار رفته در آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
33,820 تومان 38,000 تومان
پیرسینگ ناف استیل HS306
-11 %
پیرسینگ ناف اقلیمه کد HS306 از جنس استیل نقره ای دارای دو گوی پلاستیکی بزرگ و کوچک به ترتیب به قطر 0.8 و 0.5 سانتیمتر می باشد. همچنین طول میله خمیده 1.2 سانتیمتر است. پیرسینگ از هر دو سمت گوی بصورت پیچی باز می شود.میله این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و گوی های رنگی به کار رفته در آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
33,820 تومان 38,000 تومان
پیرسینگ ناف استیل HS304
-11 %
پیرسینگ ناف اقلیمه کد HS304 از جنس استیل نقره ای دارای دو نگین قلبی شکل بزرگ و کوچک به ترتیب به قطر 0.8 و 0.5 سانتیمتر می باشد. همچنین طول میله خمیده 1.2 سانتیمتر است. پیرسینگ از قسمت نگین کوچک بصورت پیچی باز می شود.این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های درخشان به کار رفته در آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
131,720 تومان 148,000 تومان
پیرسینگ ناف استیل HS303
-11 %
پیرسینگ ناف اقلیمه کد HS303 از جنس استیل نقره ای دارای دو نگین به شکل گل بزرگ و کوچک به ترتیب به قطر 0.8 و 0.5 سانتیمتر می باشد. همچنین طول میله خمیده 1.2 سانتیمتر است. پیرسینگ از قسمت نگین کوچک بصورت پیچی باز می شود.این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و نگین های درخشان به کار رفته در آن باعث دو چندان شدن زیبایی پیرسینگ شده و نظر ها را به سمت خود جلب می نماید...
131,720 تومان 148,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS281
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS281 از جنس استیل طلایی با پلاکی نگین دار به ابعاد 1.7 در 0.3  سانتیمتر می باشد. طول میله پشت آن 0.7 سانتیمتر است. پیرسینگ از قسمت گوی انتهایی بصورت پیچی باز شده و پس از عبور میله از سوراخ گوش مجدداً بسته می شود. این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و بخاطر انتهای گرد و کوتاه آن در انواع قسمت های غضروف گوش قابل استفاده می باشد...
139,730 تومان 157,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS280
-11 %
                               پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS280 از جنس استیل نقره ای با پلاکی نگین دار به ابعاد 1.7 در 0.3 سانتیمتر می باشد. طول میله پشت آن 0.7 سانتیمتر است. پیرسینگ از قسمت گوی انتهایی بصورت پیچی باز شده و پس..
139,730 تومان 157,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS279
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS279 از جنس استیل طلایی با پلاکی نگین دار به ابعاد 1 در 0.4  سانتیمتر می باشد. طول میله پشت آن 0.7 سانتیمتر است. پیرسینگ از قسمت گوی انتهایی بصورت پیچی باز شده و پس از عبور میله از سوراخ گوش مجدداً بسته می شود. این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و بخاطر انتهای گرد و کوتاه آن در انواع قسمت های غضروف گوش قابل استفاده می باشد...
139,730 تومان 157,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS278
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS278 از جنس استیل نقره ای با پلاکی نگین دار به ابعاد 1 در 0.4 سانتیمتر می باشد. طول میله پشت آن 0.7 سانتیمتر است. پیرسینگ از قسمت گوی انتهایی بصورت پیچی باز شده و پس از عبور میله از سوراخ گوش مجدداً بسته می شود. این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و بخاطر انتهای گرد و کوتاه آن در انواع قسمت های غضروف گوش قابل استفاده می باشد...
139,730 تومان 157,000 تومان
پیرسینگ گوش استیل HS277
-11 %
پیرسینگ گوش اقلیمه کد HS277 از جنس استیل طلایی با پلاکی نگین دار به قطر 0.4 سانتیمتر می باشد. طول میله پشت آن 0.7 سانتیمتر است. پیرسینگ از قسمت گوی انتهایی بصورت پیچی باز شده و پس از عبور میله از سوراخ گوش مجدداً بسته می شود. این پیرسینگ از جنس استیل با کیفیت ساخته شده است و بخاطر انتهای گرد و کوتاه آن در انواع قسمت های غضروف گوش قابل استفاده می باشد...
139,730 تومان 157,000 تومان
نمايش 61 تا 80 از 329 (17 صفحه)

نام و موبایل خود را وارد کنید

نام
موبایل