منو
سبد خرید

قیمت روز طلا : 3,365,000

نیم ست

نیم ست نقره کد NN421 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. ابعاد پلاک 1.3 در 1.3 سانتیمتر و ابعاد گوشواره ها هر یک 0.8 در 0.8 سانتیمتر است و نگهدارنده پشت گوشواره از جنس نقره می باشد. این نیم ست درعین ظرافت به دلیل قرار گرفتن فلز براق در کنار نگین های درخشان، بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
832,000 تومان
نیم ست نقره کد NN417 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک ، زنجیر و یک جفت گوشواره  می باشد. ابعاد پلاک و گوشواره ها  1.5 در 1 سانتیمتر و نگهدارنده پشت گوشواره از جنس پلاستیک می باشد. طول زنجیر گردنبند 40 سانتیمتر بوده و قابلیت افزایش سایز تا 4 سانتیمتر را دارا است. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده و نگین اشکی درخشان، بسیار چشمگیر بوده و مناسب زینت بخشیدن شما در مجالس و مهمانی ها می باشد.  ..
1,346,000 تومان
نیم ست نقره کد NN416 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و گوشواره ای به قطر 1 سانتیمتر می باشد. نگهدارنده پشت گوشواره از جنس نقره بوده و این نیم ست فاقد زنجیر می باشد. این نیم ست به دلیل طراحی همانند جواهر و نگین های درخشان قرار گرفته در کنار نگین های فیروزه ای بسیار چشمگیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
1,532,000 تومان
نیم ست نقره کد NN408 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل  گردنبند و دستبند با پلاکی به ابعاد 2.5  در 0.5 و ضخامت  0.2 سانتیمتر می باشد. طول دستبند 17 سانتیمتر بوده و قابلیت افزایش طول زنجیر تا 3 سانتیمتر را دارا است. طول گردنبند 41 سانتیمتر بوده و قابلیت افزایش طول زنجیر تا 3 سانتیمتر را دارد. این نیم ست بخاطر داشتن نگین های درخشان، بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
2,020,000 تومان
نیم ست نقره کد NN406 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. ابعاد پلاک  2 در0.5  سانتیمتر و ابعاد گوشواره ها هر یک 1.5 در 0.4 سانتیمتر است و نگهدارنده پشت گوشواره از جنس نقره می باشد. این نیم ست به دلیل  قرار گرفتن فلز براق در کنار نگین های درخشان، بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
1,129,000 تومان
نیم ست نقره کد NN403 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. قطر پلاک  و گوشواره هریک  0.8 سانتیمتر است. نگهدارنده پشت گوشواره از جنس نقره می باشد و این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده و نگین های درخشان بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها طراحی شده است. ..
1,164,000 تومان
نیم ست نقره کد NN402 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. قطر پلاک 1،9 سانتیمتر و گوشواره ها 1 سانتیمتر است. نگهدارنده پشت گوشواره از جنس نقره می باشد و نیم ست فاقد زنجیر است. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده و قرار گرفتن نگین های درخشان در کنار نقره براق بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
1,243,000 تومان
نیم ست نقره کد NN399 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. ابعاد پلاک  1.9 در 0.8 سانتیمتر و ابعاد گوشواره ها هر یک 1.5 در 0.6 سانتیمتر است و نگهدارنده پشت گوشواره از جنس نقره می باشد. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده و نگین های درخشان، بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
885,000 تومان
نیم ست نقره کد NN401 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و گوشواره ای به ابعاد 3.5 در 1.4 سانتیمتر می باشد. نگهدارنده پشت گوشواره از جنس نقره بوده و این نیم ست فاقد زنجیر است. این نیم ست به دلیل طراحی همانند جواهر و نگین های سبز زمردی رنگ بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
2,305,000 تومان
نیم ست نقره کد NN398 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و گوشواره ای به قطر 1.2 سانتیمتر می باشد. نگهدارنده پشت گوشواره از جنس نقره بوده و این نیم ست فاقد زنجیر می باشد. این نیم ست به دلیل طراحی همانند جواهر و نگین های درخشان قرار گرفته در کنار نگین های فیروزه ای بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
1,604,000 تومان
نیم ست نقره کد NN365 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک، زنجیر و یک جفت گوشواره  می باشد. ابعاد پلاک و گوشواره ها هریک 1،1 در 0،4 سانتیمتر است و نگهدارنده پشت گوشواره از جنس نقره می باشد و طول زنجیر45 سانیتمتر است. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده و نگین های درخشان بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
1,493,000 تومان
نیم ست نقره کد NN364 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک، زنجیر و یک جفت گوشواره  می باشد. قطر پلاک و گوشواره ها هریک 1،4 سانتیمتر است و نگهدارنده پشت گوشواره از جنس نقره می باشد و طول زنجیر45 سانیتمتر است. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده و نگین های بسیار ظریف و درخشان مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
2,346,000 تومان
نیم ست نقره کد NN360 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک، زنجیر و یک جفت گوشواره  می باشد. قطر پلاک 1،9 سانتیمتر و گوشواره ها 1 سانتیمتر است. نگهدارنده پشت گوشواره از جنس نقره می باشد و طول زنجیر 45 سانتیمتر است. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده و قرار گرفتن نگین های درخشان در کنار نقره براق بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
1,808,000 تومان
نیم ست نقره کد NN357 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک، زنجیر و یک جفت گوشواره  می باشد. ابعاد پلاک و گوشواره ها هریک 1،8 در 0،7 سانتیمتر است و نگهدارنده پشت گوشواره از جنس نقره می باشد و طول زنجیر45 سانیتمتر است. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده و نگین های بسیار ظریف و درخشان مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
1,813,000 تومان
نیم ست نقره کد NN354 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. پلاک و گوشواره هم سایز بوده و ابعادشان 3،8  در 0،8 سانتیمتر است و دارای زنجیر نمی باشد. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده، نگین های درخشان و طراحی جواهر بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
2,346,000 تومان
نیم ست نقره کد NN353 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره می باشد. پلاک و گوشواره هم سایز بوده و ابعادشان 4،8 در 1،8 سانتیمتر است و دارای زنجیر نمی باشد. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده، نگین های درخشان و طراحی جواهر بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد...
2,412,000 تومان
نیم ست نقره کد NN352 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره می باشد. ابعاد پلاک 3،9 در 1،8 سانتیمتر و گوشواره 5،2 در 1،8 سانتیمتر است و دارای زنجیر نمی باشد. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده، نگین های درخشان و طراحی جواهر بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد...
2,638,000 تومان
نیم ست نقره کد NN351 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره می باشد. پلاک و گوشواره هم سایز بوده و ابعادشان 5 در 1،7 سانتیمتر است و دارای زنجیر نمی باشد. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده، نگین های درخشان مارکیز و طراحی جواهر بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
3,490,000 تومان
نیم ست نقره کد NN350 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره می باشد. پلاک و گوشواره هم سایز بوده و ابعادشان 4،5 در 1،7 سانتیمتر است و دارای زنجیر نمی باشد. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده، نگین های درخشان و طراحی جواهر بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد...
3,490,000 تومان
نیم ست نقره کد NN349 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. پلاک و گوشواره هم سایز بوده و ابعادشان 5،5 در 2،1 سانتیمتر است و دارای زنجیر نمی باشد. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده، نگین های درخشان مارکیز و طراحی جواهر بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد...
4,807,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 37 (2 صفحه)

نام و موبایل خود را وارد کنید

نام
موبایل