منو
سبد خرید

قیمت روز طلا : 3,560,000

نیم ست

نیم ست نقره کد NN348 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. پلاک و گوشواره هم سایز بوده و ابعادشان 3،5  در 1،7 سانتیمتر است و دارای زنجیر نمی باشد. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده، نگین های درخشان و طراحی جواهر بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
2,559,000 تومان
نیم ست نقره کد NN347 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. پلاک و گوشواره هم سایز بوده و ابعادشان 3،2 در 1،7 سانتیمتر است و دارای زنجیر نمی باشد. نگین های سورمه ای نیم ست از جنس سنگ زیرکون آبی بوده و درخششی همانند یاقوت کبود دارند. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده، نگین های متعدد درخشان و طراحی جواهر بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
3,490,000 تومان
نیم ست نقره کد NN346 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. پلاک و گوشواره هم سایز بوده و ابعادشان 3  در 2،4 سانتیمتر است و دارای زنجیر نمی باشد. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده، نگین های درخشان و طراحی جواهر بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
2,827,000 تومان
نیم ست نقره کد NN345 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. ابعاد پلاک 2،4 در 2 سانتیمتر و گوشواره 4،5 در 2 سانتیمتر است و دارای زنجیر نمی باشد. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده، دارا بودن نگین های مارکیز  درخشان و طراحی جواهر بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
3,459,000 تومان
نیم ست نقره کد NN344 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. ابعاد پلاک 2،1 در 1،2 سانتیمتر و گوشواره 3،9  در 1،2 سانتیمتر است و دارای زنجیر نمی باشد. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده، نگین های درخشان و طراحی جواهر بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
1,576,000 تومان
نیم ست نقره کد NN343 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. پلاک و گوشواره هم سایز بوده و ابعادشان 3،7 در 2،2 سانتیمتر است و دارای زنجیر نمی باشد. نگین های سورمه ای نیم ست از جنس سنگ زیرکون آبی بوده و درخششی همانند یاقوت کبود دارند. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده، نگین های متعدد درخشان و طراحی جواهر بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
4,375,000 تومان
نیم ست نقره کد NN340 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. پلاک و گوشواره هم سایز بوده و ابعادشان 4،8 در 2،1 سانتیمتر است و دارای زنجیر نمی باشد. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده، نگین های درخشان و طراحی جواهر بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
3,720,000 تومان
نیم ست نقره کد NN342 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. پلاک و گوشواره هم سایز بوده و ابعادشان3،7 در 2 سانتیمتر است و دارای زنجیر نمی باشد. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده، نگین های درخشان و طراحی جواهر بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
2,763,000 تومان
نیم ست نقره کد NN341 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. پلاک و گوشواره هم سایز بوده و ابعادشان 3،8 در 2 سانتیمتر است و دارای زنجیر نمی باشد. نگین های سورمه ای نیم ست از جنس سنگ زیرکون آبی بوده و درخششی همانند یاقوت کبود دارند. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده، نگین های متعدد درخشان و طراحی جواهر بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
3,640,000 تومان
نیم ست نقره کد NN339 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. پلاک و گوشواره هم سایز بوده و ابعادشان 4 در 2،7 سانتیمتر است و دارای زنجیر نمی باشد. نگین های سورمه ای نیم ست از جنس سنگ زیرکون آبی بوده و درخششی همانند یاقوت کبود دارند. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده و طراحی جواهر بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
4,116,000 تومان
نیم ست نقره کد NN327 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. طول پلاک 1،2 سانتیمتر و طول گوشواره ها هر یک 0،9 سانتیمتر است و دارای زنجیر نمی باشد. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده و نگین های درخشان بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد.   ..
1,567,000 تومان
نیم ست نقره کد NN323 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاکی با نگین های رنگی و یک جفت گوشواره  می باشد. قطر پلاک 1،3 سانتیمتر و قطر گوشواره ها هر یک 1،1 سانتیمتر است و دارای زنجیر نمی باشد. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده و نگین های درخشان بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد.  ..
1,525,000 تومان
نیم ست نقره کد NN322 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. ارتفاع پلاک 2 سانتیمتر و ارتفاع گوشواره ها هر یک 2،7 سانتیمتر است و دارای زنجیر نمی باشد. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده و نگین های درخشان بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
1,664,000 تومان
نیم ست نقره کد NN321 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. قطر پلاک 1،5 سانتیمتر و قطر گوشواره ها هر یک 1،5 سانتیمتر است و دارای زنجیر نمی باشد. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده و نگین های درخشان بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد.   ..
1,886,000 تومان
نیم ست نقره کد NN319 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. سایز پلاک 1،5 در 1،2 سانتیمتر و سایز گوشواره ها هر یک 1،5 در 1 سانتیمتر است و دارای زنجیر نمی باشد. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده و نگین های درخشان بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
1,886,000 تومان
نیم ست نقره کد NN318 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. طول پلاک 1،2 سانتیمتر و طول گوشواره ها هر یک 1،2 سانتیمتر است و دارای زنجیر نمی باشد. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده و نگین های درخشان بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد.   ..
1,993,000 تومان
نیم ست نقره کد NN316 از برند اقلیمه با عیار 925 شامل پلاک و یک جفت گوشواره  می باشد. قطر پلاک 1،1 سانتیمتر و ارتفاع گوشواره ها هر یک 1 سانتیمتر است و دارای زنجیر نمی باشد. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده و نگین های درخشان بسیار چشم گیر بوده و مناسب استفاده در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
1,663,000 تومان
نیم ست نقره کد NN154 از برند اقلیمه با عیار 925 که دارای پلاکی مستطیل شکل به طول 2 سانتیمتر و عرض 0.5 سانتیمتر که دارای 16 عدد نگین رنگی می باشد. هر لنگه از گوشواره این نیم ست به طول 1.1 سانتیمتر و عرض 0.5 سانتیمتر می باشد که تعداد 10 عدد نگین رنگی به زیبایی روی آن کار شده است. این نیم ست شامل زنجیر نمی باشد.نقره بعد از پلاتین و طلا به عنوان سومین فلز قیمتی جهان مطرح است. سه کشور مکزیک، پرو و چین امروزه به عنوان اولین تامین کنندگان نقره در جهان شناخته می شوند.فلز نقره همانند طلا بسیار نرم بوده و..
1,301,000 تومان
نیم ست نقره کد NN153 از برند اقلیمه با عیار 925 که دارای پلاکی مستطیل شکل به طول 1.8 سانتیمتر و عرض 0.5 سانتیمتر و دارای نگین های رنگی به تعداد 16 عدد می باشد. هر لنگه از گوشواره این نیم ست به طول 1.1 سانتیمتر و عرض 0.5 سانتیمتر می باشد که تعداد 10 عدد نگین رنگی به زیبایی روی آن کار شده است. این نیم ست با نگین های رنگی انتخاب مناسبی برای خانمها با روحیه شاد می باشد.  نیم ست شامل زنجیر نمی باشد.نقره بعد از پلاتین و طلا به عنوان سومین فلز قیمتی جهان مطرح است. سه کشور مکزیک، پرو و چین امروزه ب..
1,292,000 تومان
نیم ست نقره با عیار 925 شامل یک جفت گوشواره و یک آویز که هر لنگه از گوشواره با قطر 9 میلیمتر به همراه یک عدد مروارید به قطر شش میلیمتر در داخل قابی با 24 نگین زیبا و درخشان قرار گرفته است و آویز هم با قطر 13 میلیمتر مانند گوشواره دارای یک عدد مروارید به قطر 10 میلیمتر می باشد که قابی با 36 عدد نگین آنرا در بر گرفته است. نیم ست بدون زنجیر می باشد.نقره بعد از پلاتین و طلا به عنوان سومین فلز قیمتی جهان مطرح است. سه کشور مکزیک، پرو و چین امروزه به عنوان اولین تامین کنندگان نقره در جهان شناخته می..
1,750,000 تومان
نمايش 21 تا 40 از 40 (2 صفحه)

نام و موبایل خود را وارد کنید

نام
موبایل