منو
سبد خرید
ارسال رایگان به تمام ایران

زیورآلات طلا

 گوشواره طلا 18 عیار كد ET714.0.74
جدید -13 %
گوشواره طلا  18 عیار  كد ET714 از برند اقليمه به شکل قلب بسیار ظریف به ابعاد 0.9 در 0.8 سانتیمتر و طول میله 1  سانتیمتر طراحی شده است. محافظ پشت گوشواره از جنس پلاستیک بوده و اين گوشواره ظریف بخاطر طراحي ساده  به زیبایی به روی گوش قرار گرفته و مناسب استفاده به صورت روزانه و دادن هدیه ای زیبا می باشد...
1,456,000 تومان 1,673,000 تومان
 گوشواره طلا 18 عیار كد ET713.0.80
جدید -13 %
گوشواره طلا  18 عیار  كد ET713 از برند اقليمه به شکل قلب بسیار ظریف به ابعاد 0.9 در 0.7 سانتیمتر و طول میله 1  سانتیمتر طراحی شده است. محافظ پشت گوشواره از جنس پلاستیک بوده و اين گوشواره ظریف بخاطر طراحي ساده  به زیبایی به روی گوش قرار گرفته و مناسب استفاده به صورت روزانه و دادن هدیه ای زیبا می باشد...
1,574,000 تومان 1,809,000 تومان
 گوشواره طلا 18 عیار كد ET712.0.67
جدید -13 %
گوشواره طلا  18 عیار  كد ET712 از برند اقليمه به شکل پروانه بسیار ظریف به ابعاد 0.9 در 0.6 سانتیمتر و طول میله 1  سانتیمتر طراحی شده است. محافظ پشت گوشواره از جنس پلاستیک بوده و اين گوشواره ظریف بخاطر طراحي ساده  به زیبایی به روی گوش قرار گرفته و مناسب استفاده به صورت روزانه و دادن هدیه ای زیبا می باشد...
1,319,000 تومان 1,515,000 تومان
 گوشواره طلا 18 عیار كد ET711.0.70
جدید -13 %
گوشواره طلا  18 عیار  كد ET711 از برند اقليمه به شکل گل بسیار ظریف به ابعاد 0.9 در 0.6 سانتیمتر و طول میله 1  سانتیمتر طراحی شده است. محافظ پشت گوشواره از جنس پلاستیک بوده و اين گوشواره ظریف بخاطر طراحي ساده  به زیبایی به روی گوش قرار گرفته و مناسب استفاده به صورت روزانه و دادن هدیه ای زیبا می باشد...
1,378,000 تومان 1,583,000 تومان
 گوشواره طلا 18 عیار كد ET710.0.69
-13 %
گوشواره طلا  18 عیار  كد ET710 از برند اقليمه به شکل قلب و ضربان بسیار ظریف به ابعاد 0.8 در 0.9 سانتیمتر و طول میله 1  سانتیمتر طراحی شده است. محافظ پشت گوشواره از جنس پلاستیک بوده و اين گوشواره ظریف بخاطر طراحي ساده  به زیبایی به روی گوش قرار گرفته و مناسب استفاده به صورت روزانه و دادن هدیه ای زیبا می باشد...
1,358,000 تومان 1,560,000 تومان
 گوشواره طلا 18 عیار كد ET709.0.31
-13 %
گوشواره طلا  18 عیار  كد ET709 از برند اقليمه به شکل حلقه ای بسیار ظریف به قطر1  سانتیمتر طراحی شده است. اين گوشواره ظریف بخاطر طراحي ساده  به زیبایی به روی گوش قرار گرفته و مناسب استفاده به صورت روزانه و دادن هدیه ای زیبا می باشد...
610,000 تومان 701,000 تومان
 گوشواره طلا 18 عیار كد ET708.1.10
-13 %
گوشواره طلا  18 عیار  كد ET708 از برند اقليمه به شکل پاپیون بسیار ظریف به ابعاد 0.7 در 1 سانتیمتر و طول میله 1  سانتیمتر طراحی شده است. محافظ پشت گوشواره از جنس پلاستیک بوده و اين گوشواره ظریف بخاطر طراحي ساده  به زیبایی به روی گوش قرار گرفته و مناسب استفاده به صورت روزانه و دادن هدیه ای زیبا می باشد...
2,164,000 تومان 2,487,000 تومان
 گوشواره طلا 18 عیار كد ET707.0.68
-13 %
گوشواره طلا  18 عیار  كد ET707 از برند اقليمه به شکل شبدر بسیار ظریف به ابعاد 0.9 در 0.7 سانتیمتر و طول میله 1  سانتیمتر طراحی شده است. محافظ پشت گوشواره از جنس پلاستیک بوده و اين گوشواره ظریف بخاطر طراحي ساده  به زیبایی به روی گوش قرار گرفته و مناسب استفاده به صورت روزانه و دادن هدیه ای زیبا می باشد...
1,338,000 تومان 1,537,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT295.2.78
-13 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT295 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.9 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده و مقدار 2.78  گرم طلای خالص 18 عیار در آن به کار رفته است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
5,387,040 تومان 6,192,000 تومان
 گوشواره طلا 18 عیار كد ET706.0.70
-13 %
گوشواره طلا  18 عیار  كد ET706 از برند اقليمه به شکل قلب و ضربان بسیار ظریف به ابعاد 0.9 در 0.9 سانتیمتر و طول میله 1  سانتیمتر طراحی شده است. محافظ پشت گوشواره از جنس پلاستیک بوده و اين گوشواره ظریف بخاطر طراحي ساده  به زیبایی به روی گوش قرار گرفته و مناسب استفاده به صورت روزانه و دادن هدیه ای زیبا می باشد...
1,377,210 تومان 1,583,000 تومان
 گوشواره طلا 18 عیار كد ET705.1.20
-13 %
گوشواره طلا  18 عیار  كد ET705 از برند اقليمه به شکل پروانه بسیار ظریف به ابعاد 0.8 در 0.7 سانتیمتر و طول میله 1  سانتیمتر طراحی شده است. محافظ پشت گوشواره از جنس پلاستیک بوده و اين گوشواره ظریف بخاطر طراحي ساده  به زیبایی به روی گوش قرار گرفته و مناسب استفاده به صورت روزانه و دادن هدیه ای زیبا می باشد...
2,360,310 تومان 2,713,000 تومان
 گوشواره طلا 18 عیار كد ET704.0.78
-13 %
گوشواره طلا  18 عیار  كد ET704 از برند اقليمه به شکل قلب بسیار ظریف به ابعاد 0.9 در 0.7 سانتیمتر و طول میله 1  سانتیمتر طراحی شده است. محافظ پشت گوشواره از جنس پلاستیک بوده و اين گوشواره ظریف بخاطر طراحي ساده  به زیبایی به روی گوش قرار گرفته و مناسب استفاده به صورت روزانه و دادن هدیه ای زیبا می باشد...
1,533,810 تومان 1,763,000 تومان
 گوشواره طلا 18 عیار كد ET703.1.05
-13 %
گوشواره طلا  18 عیار  كد ET703 از برند اقليمه به شکل بی نهایت بالدار بسیار ظریف به ابعاد 1 در 0.8 سانتیمتر و طول میله 1  سانتیمتر طراحی شده است. محافظ پشت گوشواره از جنس پلاستیک بوده و اين گوشواره ظریف بخاطر طراحي ساده  به زیبایی به روی گوش قرار گرفته و مناسب استفاده به صورت روزانه و دادن هدیه ای زیبا می باشد...
2,065,380 تومان 2,374,000 تومان
 گوشواره طلا 18 عیار كد ET702.1.28
-13 %
گوشواره طلا  18 عیار  كد ET702 از برند اقليمه بسیار ظریف به ابعاد 1 در 1 سانتیمتر و طول میله 1  سانتیمتر طراحی شده است. محافظ پشت گوشواره از جنس پلاستیک بوده و اين گوشواره ظریف بخاطر طراحي ساده  به زیبایی به روی گوش قرار گرفته و مناسب استفاده به صورت روزانه و دادن هدیه ای زیبا می باشد...
2,516,910 تومان 2,893,000 تومان
 گوشواره طلا 18 عیار كد ET701.0.98
تمام شد -12 %
گوشواره طلا  18 عیار  كد ET701 از برند اقليمه به شکل چتر بسیار ظریف به ابعاد 1 در 0.9 سانتیمتر و طول میله 1  سانتیمتر طراحی شده است. محافظ پشت گوشواره از جنس پلاستیک بوده و اين گوشواره ظریف بخاطر طراحي ساده  به زیبایی به روی گوش قرار گرفته و مناسب استفاده به صورت روزانه و دادن هدیه ای زیبا می باشد...
1,950,000 تومان 2,215,000 تومان
 گوشواره طلا 18 عیار كد ET700.0.39
تمام شد -12 %
گوشواره طلا  18 عیار  كد ET700 از برند اقليمه به شکل حلقه ای به قطر1.3  سانتیمتر طراحی شده است. اين گوشواره ظریف بخاطر طراحي ساده  به زیبایی به روی گوش قرار گرفته و مناسب استفاده به صورت روزانه و دادن هدیه ای زیبا می باشد...
777,000 تومان 882,000 تومان
 گوشواره طلا 18 عیار كد ET699.1.48
-13 %
گوشواره طلا کد ET699 از برند اقلیمه با طرح گل و به صورت آویز عصایی طراحی شده است. ارتفاع گوشواره با احتساب آویز بالای آن حدود 3.4 سانتیمتر و عرض پلاک گوشواره 1.4 سانتیمتر می باشد. قفل گوشواره به صورت سگکی طراحی شده است...
2,910,150 تومان 3,345,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT658.0.48
تمام شد -12 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT658از برند اقلیمه با طرح پا و به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 2.4 سانتیمتر و عرض پلاک 1.5 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
955,000 تومان 1,085,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT657.0.35
تمام شد -12 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT657از برند اقلیمه با طرح گل و به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 1.6 سانتیمتر و عرض پلاک 1 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
697,000 تومان 792,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT656.0.32
تمام شد -12 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT656از برند اقلیمه با طرح شیر و به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 1.9 سانتیمتر و عرض پلاک 1.1 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
638,000 تومان 724,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 715 (36 صفحه)

آدرس ایمیل و موبایل خود را وارد کنید

نام
ایمیل
تلفن