منو
Your Cart
ارسال رایگان به تمام ایران

زیورآلات طلا

سرویس طلا 18 عیار کد ST267
جدید
سرویس طلا 18 عیار کد ST267 از برند اقلیمه که شامل گردنبند، دستبند و گوشواره می باشد. طول زنجیر گردنبند 41 سانتیمتر است، قطر گوی های طلا 0.2 سانتیمتر و قطر مروارید های مصنوعی 0.6 سانتیمتر میباشد. طول دستبند به همراه قفل 19 سانتیمتر است . ارتفاع گوشواره از قسمت بالای قفل5.7 سانتیمتر بوده و دارای قفل سگکی میباشد .در این سرویس 4.09 گرم طلای خالص استفاده شده و وزن مروارید های مصنوعی در وزن و قیمت طلا محاسبه نشده است. این سرویس با طراحی زیبا و ظریف مناسب زینت بخشیدن شما در مجالس و مهمانی ها می باشد...
8,185,000 تومان
گردنبند طلا  GT454
جدید -3 %
گردنبند طلا کد GT454 از برند اقلیمه شامل زنجیر و گوی های طلای 18 عیار و مروارید های مصنوعی می باشد. طول زنجیر طلا حدود 50 سانتیمتر است، قطر گوی های طلا 0.2 سانتیمتر و قطر مروارید های ممصنوعی 0.6 سانتیمتر می باشد. در این گردنبند 2.42 گرم طلای خالص استفاده شده و وزن مروارید های مصنوعی در وزن و قیمت طلا محاسبه نشده است. همراه شدن مروارید های سفید با زنجیر طلایی هارمونی زیبایی ایجاد کرده و باعث جلوه گر شدن بهتر این گردنبند خاص شده است...
4,697,000 تومان 4,843,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT185
جدید -3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT185 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17میلیمتر بوده و قطر تک نگین روی آن حدود 0.6 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده  و مقدار 2.36 گرم طلای خالص 18 عیار در آن به کار رفته است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
4,581,000 تومان 4,723,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT184
-3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT184 از برند اقلیمه شامل دو انگشتر حلقه و پشت حلقه که قطر داخلی آنها  17 میلیمتر بوده و پهنای هر دو انگشتر با هم بر روی انگشت حدود 0.4 سانتیمتر می باشد. در ساخت این ست انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده  و مقدار 4.15 گرم طلای خالص 18 عیار در آن به کار رفته است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و  بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل ان..
8,055,850 تومان 8,305,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT183
-3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT183 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17میلیمتر بوده و قطر تک نگین روی آن حدود 0.6 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده  و مقدار 2.89 گرم طلای خالص 18 عیار در آن به کار رفته است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
5,609,510 تومان 5,783,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT182
-3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT182 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17.5  میلیمتر بوده و قطر تک نگین روی آن حدود 0.5 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده  و مقدار 2.06 گرم طلای خالص 18 عیار در آن به کار رفته است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
3,999,310 تومان 4,123,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT181
تمام شد
انگشتر طلا 18 عیار کد AT181 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17.5  میلیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده  و مقدار 4.76 گرم طلای خالص 18 عیار در آن به کار رفته است. این انگشتر به صورت دو تکه طراحی شده که می توان از هر کدام از انگشتر ها بصورت جداگانه و یا در کنار هم استفاده نمود. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی ..
9,525,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT180
-3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT180 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت در پهن ترین قسمت حدود 1.1 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده  و مقدار 3.22 گرم طلای خالص 18 عیار در آن به کار رفته است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
6,250,700 تومان 6,444,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT179
-3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT179 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  19  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.3 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز بزرگ بوده و کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
3,685,030 تومان 3,799,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT178
-3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT178 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.5 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده  و مقدار 2.3 گرم طلای خالص 18 عیار در آن به کار رفته است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
4,464,910 تومان 4,603,000 تومان
انگشتر طلا مردانه 18 عیار AT177
-3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT177 از برند اقلیمه با طرح رینگ ساده که قطر داخلی حلقه 16.5 میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.4 سانتیمتر می باشد. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز ظریف بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
2,869,260 تومان 2,958,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT176
تمام شد -3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT176 از برند اقلیمه با طرح رینگ ساده که قطر داخلی حلقه 17.5 میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.4 سانتیمتر می باشد. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
2,167,000 تومان 2,234,000 تومان
انگشتر طلا مردانه 18 عیار AT175
-3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT175 از برند اقلیمه با طرح رینگ ساده که قطر داخلی حلقه 20 میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.4 سانتیمتر می باشد. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
3,415,370 تومان 3,521,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT174
-3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT174 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17  میلیمتر بوده و قطر تک نگین انگشتر حدود 0.6 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین اتمی با کیفیت استفاده شده و مقدار 1.78 گرم طلای خالص 18 عیار در آن به کار رفته است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
3,599,670 تومان 3,711,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT173
-3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT173 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.3 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده  و مقدار 1.65 گرم طلای خالص 18 عیار در آن به کار رفته است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
3,336,800 تومان 3,440,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT172
-3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT172 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.3 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده  و مقدار 1.63 گرم طلای خالص 18 عیار در آن به کار رفته است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
3,296,060 تومان 3,398,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT171
تمام شد -3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT171 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17.5  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت در پهن ترین قسمت حدود 0.8 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده  و مقدار 3.99 گرم طلای خالص 18 عیار در آن به کار رفته است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
7,744,500 تومان 7,984,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT170
-3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT170 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17.5  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.4 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
3,578,330 تومان 3,689,000 تومان
پیرسینگ گوش و لب طلا 18 عیار HT302
-3 %
پیرسینگ لب و گوش طلای 18 عیار اقلیمه کد HT302  شامل نیم حلقه ای U شکل که در دو سر آن گوی و مخروطی به قطر 3 میلیمتر قرار گرفته است. فاصله بین دو سر یو شکل پیرسینگ 1 سانتیمتر می باشد. جهت استفاده، یکی از گوی ها به صورت پیچی باز و پس از عبور پیرسینگ بسته می شود...
1,139,750 تومان 1,175,000 تومان
پیرسینگ بینی طلا 18 عیار HT300
-3 %
       پیرسینگ بینی طلای 18 عیار اقلیمه کد HT300  با پلاک طرح شعله به ابعاد 5 در 3 میلیمتر که طول میله آن 6 میلیمتر طراحی شده است. پیرسینگ به دلیل وجود گوی گرد انتهای میله با اندکی فشار از سوراخ بینی عبور کرده و در جایش ثابت خواهد ماند...
348,200 تومان 359,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 253 (13 صفحه)

آدرس ایمیل و موبایل خود را وارد کنید

نام
ایمیل
تلفن