منو
سبد خرید
ارسال رایگان به تمام ایران

آویز طلا

آویز طلا 18 عیار VT918.0.91
-13 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT918از برند اقلیمه شامل پلاک دور رنگ طلا زرد و سفید که با ابعاد 2.1 در 1.4 سانتیمتر طراحی شده است. در ساخت پلاک از گوی های تراش دار با قطر 3 میلیمتر استفاده شده که جلوه زیبایی به آن بخشیده است. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
2,663,070 تومان 3,061,000 تومان
آویز بچگانه طلا 18 عیار VT912.1.14
-13 %
آویز گردنبند بچگانه طلا 18 عیار کد  VT912از برند اقلیمه به رنگ طلایی با میناکاری ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 1.9 سانتیمتر و عرض پلاک 0.9 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
3,335,580 تومان 3,834,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT1006.0.46
-13 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1006از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 1.6 سانتیمتر و عرض پلاک 1 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
1,346,000 تومان 1,547,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT907.1.91
-13 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT907از برند اقلیمه به رنگ طلایی مات و براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 2.3 سانتیمتر و عرض پلاک 3 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
5,588,880 تومان 6,424,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT892.2.30
-13 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT892از برند اقلیمه به رنگ طلایی مات -براق و سه بعدی طراحی شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 3.5 سانتیمتر و عرض پلاک 1.4 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
6,566,760 تومان 7,548,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT889.1.64
-13 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT889از برند اقلیمه به رنگ طلایی مات -براق و سه بعدی طراحی شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 3.6 سانتیمتر و عرض پلاک 1.1 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
4,798,920 تومان 5,516,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT886.1.76
-13 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT886از برند اقلیمه با طراحی سه بعدی و به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 3 سانتیمتر و عرض پلاک 1.1 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از سایز و جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
5,149,530 تومان 5,919,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT876.1.70
-13 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT876از برند اقلیمه شامل پلاک دور رنگ طلا زرد و سفید که با ابعاد 3.3 در 1.4 سانتیمتر طراحی شده است. در ساخت پلاک از گوی های تراش دار با قطر 3 میلیمتر استفاده شده که جلوه زیبایی به آن بخشیده است. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
4,973,790 تومان 5,717,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT875.1.42
-13 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT875از برند اقلیمه شامل پلاک قو به رنگ طلایی براق و قلب برجسته روی آن به رنگ طلایی مات ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 2.2 سانتیمتر و عرض پلاک 1.5 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
4,155,120 تومان 4,776,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT828.0.47
-13 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT828از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 2.8 سانتیمتر و عرض پلاک 0.6 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
1,375,470 تومان 1,581,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT817.0.56
-13 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد VT817 از برند اقلیمه به شکل سه بعدی و به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 1.3 سانتیمتر و عرض پلاک 0.8 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
1,639,080 تومان 1,884,000 تومان
پستانک طلا 18 عیار QT2.2.84
-13 %
پستانک بچه گانه طلا 18 عیار اقلیمه کد QT2 به رنگ آبی طراحی شده است. قسمت فلزی پستانک به همراه آویز چشم زخم از جنس طلا می باشد. پستانک استفاده شده دارای مجوز وزارت بهداشت با شماره 19698 است...
8,108,400 تومان 9,320,000 تومان
پستانک طلا 18 عیار QT1.2.72
-13 %
پستانک بچه گانه طلا 18 عیار اقلیمه کد QT1 به رنگ صورتی طراحی شده است. قسمت فلزی پستانک به همراه آویز چشم زخم از جنس طلا می باشد. پستانک استفاده شده دارای مجوز وزارت بهداشت با شماره 19698 است...
7,765,620 تومان 8,926,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT814.1.60
-13 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT814از برند اقلیمه با طراحی سه بعدی و به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 3 سانتیمتر و عرض پلاک 1.1 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از سایز و جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
4,681,470 تومان 5,381,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT729.0.46
-13 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT729از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 1.6 سانتیمتر و عرض پلاک 1 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
1,345,890 تومان 1,547,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT708.1.39
-13 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT708از برند اقلیمه به شکل گل حجم دار و به صورت طلایی مات و براق طراحی شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 1.8 سانتیمتر و عرض پلاک 1 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
4,067,250 تومان 4,675,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT647.0.91
-13 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT647از برند اقلیمه با طرح قلب و به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 3 سانتیمتر و عرض پلاک 2.3 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
2,663,070 تومان 3,061,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT599.0.59
-13 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد VT599 از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 2.4 سانتیمتر و عرض پلاک 1.5 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
1,727,000 تومان 1,985,000 تومان
آویز طلا VT539.0.54
-13 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد VT539 از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 2.5 سانتیمتر و قطر پلاک 1.5 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
1,579,920 تومان 1,816,000 تومان
نمايش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)

نام و موبایل خود را وارد کنید

نام
موبایل