منو
سبد خرید

قیمت روز طلا : 2,456,000

آویز طلا

آویز طلا 18 عیار VT1564.1.48
-8 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1564از برند اقلیمه به رنگ طلایی ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 1.7 سانتیمتر و عرض پلاک 1 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
4,772,700 تومان 5,181,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT1566.0.43
-8 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1566از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 1.7 سانتیمتر و عرض پلاک 1.2 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
1,387,300 تومان 1,506,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT1565.1.05
-8 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1565از برند اقلیمه به رنگ طلایی با مینا کاری صورتی فسفری و بنفش ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 2.1 سانتیمتر و عرض پلاک 1 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
3,386,300 تومان 3,676,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT1560.2.60
-8 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1560از برند اقلیمه به رنگ طلایی و سفید ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 3.6 سانتیمتر و عرض پلاک 2.7 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
8,383,841 تومان 9,101,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT1557.0.50
-8 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1557از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 1.7 سانتیمتر و عرض پلاک 1.2 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
1,613,021 تومان 1,751,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT1556.2.10
-8 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1556از برند اقلیمه به رنگ طلایی و سفید ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 4.1 سانتیمتر و عرض پلاک 1.5 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
6,771,741 تومان 7,351,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT1555.0.58
-8 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1555از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 2 سانتیمتر و عرض پلاک 1.2 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
1,870,957 تومان 2,031,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT1554.1.25
-8 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1554از برند اقلیمه به رنگ طلایی ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 2.1 سانتیمتر و عرض پلاک 1.6 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
4,031,171 تومان 4,376,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT1552.0.56
-8 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1552از برند اقلیمه به رنگ طلایی ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 1.6 سانتیمتر و عرض پلاک 0.7 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
1,806,473 تومان 1,961,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT1550.0.60
-8 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1550از برند اقلیمه به رنگ طلایی ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 1.1 سانتیمتر و عرض پلاک 1.6 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
1,935,441 تومان 2,101,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT1545.0.63
-8 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1545از برند اقلیمه به رنگ طلایی ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 1.8 سانتیمتر و عرض پلاک 0.5 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
2,032,167 تومان 2,206,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT1542.0.59
-8 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1542از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 1.7 سانتیمتر و عرض پلاک 0.9 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
1,903,199 تومان 2,066,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT1553.0.67
-8 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1553از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 1.5 سانتیمتر و عرض پلاک 1.2 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
2,161,135 تومان 2,346,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT1528.0.52
-8 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1528از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک 1.2 سانتیمتر و عرض پلاک 0.9 سانتیمتر می باشد. این پلاک بصورت حجم دار و به گونه ای طراحی شده که زنجیر از میان آن عبور می کند و با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
1,677,505 تومان 1,821,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT1535.1.52
-8 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1535از برند اقلیمه که به شکل سه بعدی طراحی شده است. پلاک از دو سطح تشکیل شده که 3 میلیمتر از هم فاصله دارند. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 3.6 سانتیمتر و عرض پلاک 1.3 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه و حجم خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
4,901,705 تومان 5,321,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT1533.1.68
-8 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1533از برند اقلیمه که به شکل سه بعدی طراحی شده است. پلاک از دو سطح تشکیل شده که 3 میلیمتر از هم فاصله دارند. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 3 سانتیمتر و عرض پلاک 1.5 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه و حجم خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
5,417,577 تومان 5,881,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT1513.0.74
-8 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1513از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک 1.2 سانتیمتر و عرض پلاک 1.1 سانتیمتر می باشد. این پلاک بصورت حجم دار و به گونه ای طراحی شده که زنجیر از میان آن عبور می کند و با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
2,386,829 تومان 2,591,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT1508.0.78
-8 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1508از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک 1.2 سانتیمتر و عرض پلاک 1.1 سانتیمتر می باشد. این پلاک بصورت حجم دار و به گونه ای طراحی شده که زنجیر از میان آن عبور می کند و با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
2,515,797 تومان 2,731,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT1493.0.52
-8 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1493از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق با میناکاری صورتی و قرمز ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 1.7 سانتیمتر و عرض پلاک 0.7 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
1,677,505 تومان 1,821,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT1486.1.19
-8 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1486از برند اقلیمه به رنگ طلایی-نقره ای و حجم دار ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 2.1 سانتیمتر و عرض پلاک 1.7 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
3,837,719 تومان 4,166,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 79 (4 صفحه)

نام و موبایل خود را وارد کنید

نام
موبایل