منو
سبد خرید

قیمت روز طلا : 3,365,000

آویز طلا

آویز طلا 18 عیار VT1919.0.87
جدید -7 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1919از برند اقلیمه به رنگ طلایی  ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 2 سانتیمتر و عرض پلاک 1.5 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب و تراش های ریز از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
3,887,000 تومان 4,184,000 تومان
آویز طلا عروسکی 18 عیار VT1918.0.32
-7 %
آویزعروسکی طلا 18 عیار کد VT1918 از برند اقلیمه مخصوص کودکان  طراحی شده است.  وزن عروسک آویز در وزن و قیمت طلا محاسبه نشده است . ..
1,690,000 تومان 1,819,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT1917.0.97
-7 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1917از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق سه بعدی ساخته شده است. ارتفاع پلاک  2.2 سانتیمتر و عرض پلاک 0.5 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
4,333,000 تومان 4,665,000 تومان
آویز طلا عروسکی 18 عیار VT1916.0.38
-7 %
آویزعروسکی طلا 18 عیار کد VT1916 از برند اقلیمه مخصوص کودکان  طراحی شده است.  وزن عروسک آویز در وزن و قیمت طلا محاسبه نشده است . ..
1,958,121 تومان 2,108,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT1915.1.12
-7 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1915از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 3.5 سانتیمتر و عرض پلاک 2.5 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
5,003,055 تومان 5,386,000 تومان
آویز طلا عروسکی 18 عیار VT1914.0.31
-7 %
آویزعروسکی طلا 18 عیار کد VT1914 از برند اقلیمه مخصوص کودکان  طراحی شده است.  وزن عروسک آویز در وزن و قیمت طلا محاسبه نشده است . ..
1,645,082 تومان 1,771,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT2011.0.68
-7 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT2011از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 2.5 سانتیمتر و عرض پلاک 1.5 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
3,037,503 تومان 3,270,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT2010.0.31
-7 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT2010از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 1.5 سانتیمتر و عرض پلاک 1 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
1,384,990 تومان 1,491,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT1912.0.63
-7 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1912از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 2 سانتیمتر و عرض پلاک 1.2 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
2,814,567 تومان 3,030,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT1913.0.85
-7 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1913از برند اقلیمه به رنگ طلایی  ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 2.6 سانتیمتر و عرض پلاک 2 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب و تراش های ریز از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
3,797,343 تومان 4,088,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT2008.2.40
-7 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT2008از برند اقلیمه به رنگ طلایی و نقره  ای ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 3.5 سانتیمتر و عرض پلاک1.7 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
10,720,435 تومان 11,541,000 تومان
آویز طلا عروسکی 18 عیار VT1911.0.37
-7 %
آویزعروسکی طلا 18 عیار کد VT1911 از برند اقلیمه مخصوص کودکان  طراحی شده است.  وزن عروسک آویز در وزن و قیمت طلا محاسبه نشده است . ..
1,913,534 تومان 2,060,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT2006.0.81
-7 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT2006از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق و سه بعدی طراحی شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 3 سانتیمتر و عرض پلاک1 سانتیمتر می باشد. لبه های پلاک دارای تراش های ریزی است که بر جلوه آن افزوده است. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
3,618,066 تومان 3,895,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT2007.0.65
-7 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT2007از برند اقلیمه به رنگ طلایی ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 2.5 سانتیمتر و عرض پلاک 1.6 سانتیمتر می باشد.بر روی پلاک این آویز یک عدد صدف طبیعی  کار شده که وزن آن بر روی وزن و قیمت طلا محاسبه نشده است. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
2,968,764 تومان 3,196,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT1910.0.92
-7 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1910از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 2.5 سانتیمتر و عرض پلاک 1 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
4,109,454 تومان 4,424,000 تومان
آویز طلا عروسکی 18 عیار VT1909.0.40
-7 %
آویزعروسکی طلا 18 عیار کد VT1909 از برند اقلیمه مخصوص کودکان  طراحی شده است.  وزن عروسک آویز در وزن و قیمت طلا محاسبه نشده است . ..
2,047,296 تومان 2,204,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT2005.2.77
-7 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد VT2005 از برند اقلیمه به رنگ طلایی مات ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 3.6 سانتیمتر و عرض پلاک 3.3 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
12,372,948 تومان 13,320,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT2004.2.20
-7 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد VT2004 از برند اقلیمه به رنگ طلایی مات ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 3 سانتیمتر و عرض پلاک 3.1 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
9,827,762 تومان 10,580,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT1908.0.92
-7 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT1908از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 2.5 سانتیمتر و عرض پلاک 1 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
4,109,454 تومان 4,424,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT1907.0.90
-7 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد VT1907 از برند اقلیمه  به رنگ طلایی مات ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 2.5 سانتیمتر و عرض پلاک 1.1 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب و طراحیخاص اش از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
4,020,279 تومان 4,328,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 192 (10 صفحه)

نام و موبایل خود را وارد کنید

نام
موبایل