منو
سبد خرید

قیمت روز طلا : 2,850,000

النگو

النگو سایز 3 طلا 18 عیار LT163.5.20
-1 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT163 به رنگ طلایی با سایز 3 زنانه یا قطر حلقه 6.1 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 8 میلیمتر می باشد...
18,577,457 تومان 18,699,000 تومان
النگو بچگانه سایز 5 طلا 18 عیار LT162.1.94
-1 %
النگو بچگانه طلا 18 عیار اقلیمه کد LT162 به رنگ طلایی-نقره ای با سایز 4 بچگانه با قطر حلقه 5.2 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 3 میلیمتر می باشد...
7,016,097 تومان 7,062,000 تومان
النگو بچگانه سایز 4 طلا 18 عیار LT161.1.78
-1 %
النگو بچگانه طلا 18 عیار اقلیمه کد LT161 به رنگ طلایی-نقره ای با سایز 4 بچگانه با قطر حلقه 4.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 3 میلیمتر می باشد...
6,436,887 تومان 6,479,000 تومان
النگو سایز 4 بچگانه طلا 18 عیار LT160.1.23
-1 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT160 به رنگ طلایی با سایز 4 بچگانه با قطر حلقه 4.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو به شکل آینه ای طراحی شده که در عین اسپرت بودن جلوه زیبایی رو دست دارد. پهنای النگو روی دست حدود 1.5 میلیمتر می باشد...
4,448,893 تومان 4,478,000 تومان
النگو سایز 3 طلا 18 عیار LT159.4.14
-1 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT159 به رنگ نقره ای با سایز 3 زنانه یا قطر حلقه 6.1 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 5 میلیمتر می باشد...
14,972,045 تومان 15,070,000 تومان
النگو سایز 2 طلا 18 عیار LT158.4.23
-1 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT158 به رنگ نقره ای با سایز 2 زنانه یا قطر حلقه 5.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 5 میلیمتر می باشد...
15,296,920 تومان 15,397,000 تومان
النگو سایز 1 طلا 18 عیار LT157.3.94
-1 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT157 به رنگ نقره ای با سایز 1 زنانه یا قطر حلقه 5.5 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 5 میلیمتر می باشد...
14,248,777 تومان 14,342,000 تومان
النگو سایز 3 طلا 18 عیار LT156.4.54
-1 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT156 به رنگ طلایی با سایز 3 زنانه یا قطر حلقه 6.1 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 5 میلیمتر می باشد...
16,417,588 تومان 16,525,000 تومان
النگو سایز 2 طلا 18 عیار LT155.4.33
-1 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT155 به رنگ طلایی با سایز 1 زنانه یا قطر حلقه 5.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 5 میلیمتر می باشد...
15,658,554 تومان 15,761,000 تومان
النگو سایز5 بچگانه طلا 18 عیار LT153.3.03
-1 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT153 به رنگ طلایی با سایز 5 بچگانه با قطر حلقه 5.2 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 5 میلیمتر می باشد...
10,957,312 تومان 11,029,000 تومان
النگو سایز 4 بچگانه طلا 18 عیار LT152.2.80
-1 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT152 به رنگ طلایی با سایز 4 بچگانه با قطر حلقه 4.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 5 میلیمتر می باشد...
10,125,752 تومان 10,192,000 تومان
النگو سایز 2 بچگانه طلا 18 عیار LT150.2.39
-1 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT150 به رنگ طلایی با سایز 2 بچگانه با قطر حلقه 4.2 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 5 میلیمتر می باشد...
8,644,000 تومان 8,700,000 تومان
النگو سایز 1 بچگانه طلا 18 عیار LT149.2.23
-1 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT149 به رنگ طلایی با سایز 1 بچگانه با قطر حلقه 3.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 5 میلیمتر می باشد...
8,064,240 تومان 8,117,000 تومان
النگو سایز 5 بچگانه طلا 18 عیار LT148.1.42
-1 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT148 به رنگ طلایی با سایز 5 بچگانه با قطر حلقه 5.2 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو به شکل آینه ای طراحی شده که در عین اسپورت بودن جلوه زیبایی رو دست دارد. پهنای النگو روی دست حدود 1.5 میلیمتر می باشد...
5,135,402 تومان 5,169,000 تومان
النگو بچگانه سایز 5 طلا 18 عیار LT147.3.86
-1 %
النگو بچگانه طلا 18 عیار اقلیمه کد LT147 به رنگ طلایی با سایز 5 بچگانه  با قطر حلقه 5.1 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو به صورت مات و براق طراحی شده که بر درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 4 میلیمتر می باشد...
14,507,087 تومان 14,602,000 تومان
النگو سایز 1 طلا 18 عیار LT146.3.01
-1 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT146 به رنگ نقره ای-طلایی با سایز 1 زنانه یا قطر حلقه 5.5 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 5 میلیمتر می باشد...
10,883,793 تومان 10,955,000 تومان
النگو سایز 3 طلا 18 عیار LT145.3.60
-1 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT145 به رنگ طلایی با سایز 3 زنانه با قطر حلقه 6.1 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 4 میلیمتر می باشد...
13,018,824 تومان 13,104,000 تومان
النگو سایز 1 طلا 18 عیار LT144.2.98
-1 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT144 به رنگ طلایی با سایز 1 زنانه با قطر حلقه 5.5 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 4 میلیمتر می باشد...
10,774,508 تومان 10,845,000 تومان
النگو بچگانه سایز 3 طلا 18 عیار LT143.1.61
-1 %
النگو بچگانه طلا 18 عیار اقلیمه کد LT143 به رنگ طلایی با سایز 3 بچگانه  با قطر حلقه 4.4 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 4 میلیمتر می باشد...
5,821,910 تومان 5,860,000 تومان
النگو بچگانه سایز 3 طلا 18 عیار LT142.1.62
-1 %
النگو بچگانه طلا 18 عیار اقلیمه کد LT142 به رنگ طلایی با سایز 3 بچگانه  با قطر حلقه 4.4 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 3 میلیمتر می باشد...
5,858,670 تومان 5,897,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 139 (7 صفحه)

نام و موبایل خود را وارد کنید

نام
موبایل