منو
سبد خرید
ارسال رایگان به تمام ایران

النگو

النگو بچگانه سایز 1 طلا 18 عیار LT16.1.29
-15 %
النگو بچگانه طلا 18 عیار اقلیمه کد LT16 به رنگ طلایی-نقره ای با سایز 1 بچگانه مناسب کودکان تا 2 سال با قطر حلقه 3.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 3 میلیمتر می باشد...
2,391,050 تومان 2,813,000 تومان
النگو بچگانه سایز 2 طلا 18 عیار LT15.1.36
تمام شد -15 %
النگو بچگانه طلا 18 عیار اقلیمه کد LT15 به رنگ طلایی-نقره ای با سایز 2 بچگانه مناسب کودکان 2 تا 4 سال با قطر حلقه 4.2 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 3 میلیمتر می باشد...
2,520,250 تومان 2,965,000 تومان
النگو سایز 2 طلا 18 عیار LT14.2.40
-15 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT14 به رنگ طلایی-نقره ای با سایز 2 زنانه یا قطر حلقه 5.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 4 میلیمتر می باشد...
4,269,550 تومان 5,023,000 تومان
النگو بچگانه سایز 1 طلا 18 عیار LT13.1.71
-15 %
النگو بچگانه طلا 18 عیار اقلیمه کد LT13 به رنگ طلایی با سایز 1 بچگانه مناسب کودکان تا 2 سال با قطر حلقه 3.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 4 میلیمتر می باشد...
3,168,800 تومان 3,728,000 تومان
النگو بچگانه سایز 2 طلا 18 عیار LT12.1.73
-15 %
النگو بچگانه طلا 18 عیار اقلیمه کد LT12 به رنگ طلایی با سایز 2 بچگانه مناسب کودکان 2 تا 4 سال با قطر حلقه 4.2 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 4 میلیمتر می باشد...
3,206,200 تومان 3,772,000 تومان
النگو سایز 2 طلا 18 عیار LT11.2.47
تمام شد -15 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT11 به رنگ طلایی با سایز 2 زنانه یا قطر حلقه 5.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 4 میلیمتر می باشد...
4,394,500 تومان 5,170,000 تومان
النگو طلا 18 عیار LT10.1.63
-15 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT10 به رنگ طلایی با سایز 2 زنانه یا قطر حلقه 5.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو به شکل آینه ای طراحی شده که در عین اسپورت بودن جلوه زیبایی رو دست دارد. پهنای النگو روی دست حدود 1.5 میلیمتر می باشد...
3,021,000 تومان 3,554,000 تومان
النگو طلا 18 عیار LT9.2.23
تمام شد -15 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT9 به رنگ طلایی با سایز 2 زنانه یا قطر حلقه 5.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو به شکل آینه ای طراحی شده که در عین اسپورت بودن جلوه زیبایی رو دست دارد. پهنای النگو روی دست حدود 2 میلیمتر می باشد...
3,966,950 تومان 4,667,000 تومان
النگو طلا 18 عیار LT8.2.69
-15 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT8 به رنگ طلایی با سایز 2 زنانه یا قطر حلقه 5.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 4 میلیمتر می باشد...
4,785,500 تومان 5,630,000 تومان
النگو طلا 18 عیار LT7.2.74
تمام شد -15 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT7 به رنگ طلایی با سایز 2 زنانه یا قطر حلقه 5.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 5 میلیمتر می باشد...
4,874,750 تومان 5,735,000 تومان
النگو طلا 18 عیار LT6.2.74
تمام شد -15 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT6 به رنگ طلایی-نقره ای با سایز 2 زنانه یا قطر حلقه 5.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 5 میلیمتر می باشد...
4,874,750 تومان 5,735,000 تومان
النگو طلا 18 عیار LT5.1.99
-15 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT5 به رنگ طلایی-نقره ای با سایز 2 زنانه یا قطر حلقه 5.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 3 میلیمتر می باشد...
3,689,000 تومان 4,339,000 تومان
النگو طلا 18 عیار LT4.2.59
-15 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT4 به رنگ طلایی- نقره ای با سایز 2 زنانه یا قطر حلقه 5.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 4 میلیمتر می باشد...
4,607,850 تومان 5,421,000 تومان
النگو طلا 18 عیار LT3.2.93
تمام شد -15 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT3 به رنگ طلایی- نقره ای با سایز 2 زنانه یا قطر حلقه 5.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 5 میلیمتر می باشد...
5,212,200 تومان 6,132,000 تومان
النگو طلا 18 عیار LT2.2.85
تمام شد -15 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT2 به رنگ طلایی با سایز 2 زنانه یا قطر حلقه 5.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 5 میلیمتر می باشد...
5,070,250 تومان 5,965,000 تومان
النگو طلا 18 عیار LT1.2.14
تمام شد -15 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT1 به رنگ طلایی با سایز 2 زنانه یا قطر حلقه 5.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 3 میلیمتر می باشد...
3,807,150 تومان 4,479,000 تومان
نمايش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)

آدرس ایمیل و موبایل خود را وارد کنید

نام
ایمیل
تلفن