منو
سبد خرید
ارسال رایگان به تمام ایران

انگشتر طلا

انگشتر طلا 18 عیار AT295.2.78
-13 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT295 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.9 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده و مقدار 2.78  گرم طلای خالص 18 عیار در آن به کار رفته است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
5,387,040 تومان 6,192,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT294.1.29
تمام شد -12 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT294 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17.5  میلیمتر بوده و پهنای نگین انگشتر روی انگشت حدود 0.4 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
2,566,080 تومان 2,916,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT293.1.43
تمام شد -12 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT293 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17.5  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.4 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
2,844,160 تومان 3,232,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT292.1.32
-13 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT292 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17.5  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.2 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
2,596,080 تومان 2,984,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT291.0.92
تمام شد -12 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT291 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17.5  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.3 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
1,831,000 تومان 2,080,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT290.1.06
تمام شد -12 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT290 از برند اقلیمه با طرح محبوب بی نهایت که قطر داخلی حلقه  17.5  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.4 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
2,108,480 تومان 2,396,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT289.1.36
-13 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT289 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17.5  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.2 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
2,674,380 تومان 3,074,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT288.1.41
تمام شد -13 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT288 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17.5  میلیمتر بوده و قطر نگین انگشتر روی انگشت حدود 0.3 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
2,772,690 تومان 3,187,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT287.2.39
-13 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT287 از برند اقلیمه با طرح محبوت سولیتر که قطر داخلی حلقه  17.5  میلیمتر بوده و قطر تک نگین انگشتر حدود 0.6 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین اتمی با کیفیت استفاده شده و مقدار 2.39  گرم طلای خالص 18 عیار در آن به کار رفته است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
4,631,880 تومان 5,324,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT286.1.07
تمام شد -12 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT286 از برند اقلیمه  که قطر داخلی حلقه  18  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.3 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر دارای تراش های ریزی است که براقیت و جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
2,128,720 تومان 2,419,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT285.1.13
-13 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT285 از برند اقلیمه  که قطر داخلی حلقه  17.5  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.3 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر دارای تراش های ریزی است که براقیت و جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
2,221,980 تومان 2,554,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT284.1.19
تمام شد -12 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT284 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17.5  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.2 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق طراحی شده و وجود سه عدد نگین براق جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
2,367,200 تومان 2,690,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT283.1.41
تمام شد -12 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT283 از برند اقلیمه با طرح محبوب رولکس که قطر داخلی حلقه  17.5  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.5 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت مات و براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
2,879,360 تومان 3,272,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT282.1.09
تمام شد -12 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT282 از برند اقلیمه  که قطر داخلی حلقه  18میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود  1.2 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر دارای تراش های ریزی است که براقیت و جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
2,168,320 تومان 2,464,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT281.1.46
تمام شد -12 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT281 از برند اقلیمه  که قطر داخلی حلقه  18میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود  1 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر دارای تراش های ریزی است که براقیت و جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
2,904,000 تومان 3,300,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT280.1.14
تمام شد -12 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT280 از برند اقلیمه  که قطر داخلی حلقه  17.5میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود  0.8 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر دارای تراش های ریزی است که براقیت و جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
2,267,760 تومان 2,577,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT279.1.05
تمام شد -12 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT279 از برند اقلیمه  که قطر داخلی حلقه  18میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود  1.2 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر دارای تراش های ریزی است که براقیت و جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
2,089,120 تومان 2,374,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT278.1.61
تمام شد -12 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT278 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  18  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.2 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
3,202,320 تومان 3,639,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT277.0.80
تمام شد -12 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT277 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17.5  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.2 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
1,591,920 تومان 1,809,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT276.1.10
تمام شد -12 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT276 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17.5  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.5 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
2,188,560 تومان 2,487,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 134 (7 صفحه)

آدرس ایمیل و موبایل خود را وارد کنید

نام
ایمیل
تلفن