منو
سبد خرید

قیمت روز طلا : 2,850,000

انگشتر طلا

انگشتر طلا 18 عیار AT1416.2.97
-1 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT1416از برند اقلیمه با طرح تیفانی، سایز 56 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.5 سانتیمتر است. ابعاد آویز متصل به انگشتر 1 در 0.6 سانتیمتر بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
11,135,148 تومان 11,208,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1411.1.03
-1 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT1411 از برند اقلیمه با سایز 53 که پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق  طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
3,861,735 تومان 3,887,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1415.3.42
-1 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT1415 از برند اقلیمه با سایز 55 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 3 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت تراشدار و سه بعدی طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است.  بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
12,822,111 تومان 12,906,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1414.3.43
-1 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT1414 از برند اقلیمه با سایز 55 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 3 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت تراشدار و سه بعدی طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است.  بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
12,858,871 تومان 12,943,000 تومان
انگشتر کارتیه طلا 18 عیار AT1410.2.52
-1 %
انگشتر کارتیه طلا 18 عیار کد AT1410از برند اقلیمه با سایز 57 که پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.9 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق و مات طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
9,448,185 تومان 9,510,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1408.2.22
-1 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT1408 از برند اقلیمه با سایز 53 که پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.3 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق  طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
8,323,543 تومان 8,378,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1405.2.26
-1 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT1405 از برند اقلیمه با سایز 54 که پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.4 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق  طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
8,472,568 تومان 8,528,000 تومان
انگشتر ورساچه طلا 18 عیار AT1403.1.68
-1 %
انگشتر ورساچه  طلا 18 عیار کد AT1403 از برند اقلیمه با سایز 55 که پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.4 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق  طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
6,298,790 تومان 6,340,000 تومان
انگشتر بولگاری طلا 18 عیار AT1404.3.44
-1 %
انگشتر بولگاری طلا 18 عیار کد AT1404 از برند اقلیمه با سایز 54 که پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
12,896,624 تومان 12,981,000 تومان
انگشتر بولگاری طلا 18 عیار AT1402.3.25
-1 %
انگشتر بولگاری طلا 18 عیار کد AT1402 از برند اقلیمه با سایز 54 که پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
12,184,284 تومان 12,264,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1400.1.23
-1 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT1400از برند اقلیمه با سایز 56 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.2  سانتیمتر است. ابعاد آویز متصل به انگشتر 1.2 در 1 سانتیمتر بوده  و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
4,611,827 تومان 4,642,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1394.2.34
-1 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT1394 از برند اقلیمه با سایز 56 که پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1.5 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق به رنگ طلایی  طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
8,771,612 تومان 8,829,000 تومان
انگشتر بولگاری طلا 18 عیار AT1392.2.56
-1 %
انگشتر بولگاری طلا 18 عیار کد AT1392 از برند اقلیمه با سایز 55 که پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
9,595,223 تومان 9,658,000 تومان
انگشتر تیفانی طلا 18 عیار AT1389.2.96
-1 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT1389از برند اقلیمه با طرح تیفانی، سایز 56 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.5 سانتیمتر است. ابعاد آویز متصل به انگشتر 1.5 در 0.6 سانتیمتر بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
11,095,408 تومان 11,168,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1380.2.08
-1 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT1380 از برند اقلیمه با سایز 55 که پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1.5 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق به رنگ طلایی  طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
7,797,982 تومان 7,849,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1355.3.84
-1 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT1355از برند اقلیمه با سایز 58 که پهنای انگشتر روی انگشت حدود2.5 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
14,393,828 تومان 14,488,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1349.1.66
-1 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT1349 از برند اقلیمه با طرح رینگ ساده با سایز 60 و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.4 سانتیمتر می باشد. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز ظریف می باشد..
6,224,000 تومان 6,264,000 تومان
انگشتر مردانه طلا 18 عیار AT1348.1.72
-1 %
انگشتر مردانه طلا 18 عیار کد  AT1348از برند اقلیمه با سایز 63 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.4  سانتیمتر است. این انگشتر قابلیت تغییر سایز ندارد لطفا در انتخاب سایز دقت فرمایید...
6,448,809 تومان 6,491,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1341.1.57
-1 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT1341 از برند اقلیمه با سایز 54 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت تراشدار و سه بعدی طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است.  بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
5,886,488 تومان 5,925,000 تومان
انگشتر تیفانی طلا 18 عیار AT1346.3.10
-1 %
انگشتر تیفانی طلا 18 عیار کد  AT1346از برند اقلیمه با طرح تیفانی، سایز 55 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.4 سانتیمتر است. ابعاد آویز متصل به انگشتر 1 در 0.6 سانتیمتر بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
11,621,963 تومان 11,698,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 73 (4 صفحه)

نام و موبایل خود را وارد کنید

نام
موبایل