منو
سبد خرید

قیمت روز طلا : 2,255,000

انگشتر طلا

انگشتر طلا 18 عیار AT1064.1.17
جدید -11 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT1064از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 17.5 میلیمتر و یا سایز 55 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.5 سانتیمتر است. این انگشتر مناسب انگشت های متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
3,502,834 تومان 3,934,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1063.1.32
جدید -11 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT1063از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 17 میلیمتر و یا سایز 54 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.2 سانتیمتر است. این انگشتر مناسب انگشت های متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
3,918,650 تومان 4,401,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1068.1.53
-11 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT1068از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 18 میلیمتر و یا سایز 56 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1 سانتیمتر است. این انگشتر مناسب انگشت های بزرگ می باشد...
4,541,930 تومان 5,101,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1062.1.41
-11 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT1062از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 17.5 میلیمتر و یا سایز 55 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.9 سانتیمتر است. این انگشتر مناسب انگشت های متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
4,185,770 تومان 4,701,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1061.1.69
-11 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT1061از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 17.5 میلیمتر و یا سایز 55 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.4 سانتیمتر است. این انگشتر مناسب انگشت های متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
5,016,514 تومان 5,634,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1060.2.06
-11 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT1060از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 17 میلیمتر و یا سایز 54 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1.2 سانتیمتر است. این انگشتر مناسب انگشت های متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
6,144,650 تومان 6,901,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1059.0.85
-11 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT1059از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 18 میلیمتر و یا سایز 56 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1 سانتیمتر است. این انگشتر مناسب انگشت های متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
2,523,394 تومان 2,834,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1057.1.31
-11 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT1057از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 17.5 میلیمتر و یا سایز 55 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.7 سانتیمتر است. این انگشتر مناسب انگشت های متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
3,888,377 تومان 4,367,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1056.1.38
-11 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT1056از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 17 میلیمتر و یا سایز 54 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.3 سانتیمتر است. این انگشتر مناسب انگشت های متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
4,096,730 تومان 4,601,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1055.1.86
-11 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT1055از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 17.5 میلیمتر و یا سایز 55 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1 سانتیمتر است. این انگشتر مناسب انگشت های متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
5,521,370 تومان 6,201,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1067.2.43
-11 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT1067از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 17 میلیمتر و یا سایز 54 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.3 سانتیمتر است. این انگشتر مناسب انگشت های متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
7,213,130 تومان 8,101,000 تومان
سنجاق سینه نوزاد طلا 18 عیار QT7.0.52
-11 %
سنجاق سینه نوزاد طلا 18 عیار اقلیمه کد QT7 که دارای مینا کاری چشم نظر می باشد. کلیه قسمت های این سنجاق سینه به جز قسمت مینا کاری، از جنس طلا بوده و ابعاد سنجاق1.8 در 0.7 سانتیمتر می باشد...
1,543,954 تومان 1,734,000 تومان
انگشتر مردانه طلا 18 عیار AT1054.1.25
-11 %
انگشتر مردانه طلا 18 عیار کد  AT1054از برند اقلیمه با سایز 66 یا قطر داخلی 20.5 میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.4  سانتیمتر است. این انگشتر قابلیت تغییر سایز ندارد لطفا در انتخاب سایز دقت فرمایید...
3,710,297 تومان 4,167,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1052.1.38
-11 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT1052از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 17 میلیمتر و یا سایز 54 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.6 سانتیمتر است. این انگشتر مناسب انگشت های متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
4,096,730 تومان 4,601,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1050.1.30
-11 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT1050از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 19 میلیمتر و یا سایز 60 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.5 سانتیمتر است. این انگشتر مناسب انگشت های بزرگ بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
3,858,994 تومان 4,334,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1048.1.35
-11 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT1048از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 18 میلیمتر و یا سایز 57 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1.5 سانتیمتر است. این انگشتر مناسب انگشت های بزرگ بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
4,007,690 تومان 4,501,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1043.1.76
-11 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT1043از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 18 میلیمتر و یا سایز 57 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1.1 سانتیمتر است. این انگشتر مناسب انگشت های بزرگ بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
5,223,977 تومان 5,867,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1042.1.53
-11 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT1042از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 17 میلیمتر و یا سایز 54 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.4 سانتیمتر است. این انگشتر مناسب انگشت های متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
4,541,930 تومان 5,101,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1040.1.53
-11 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT1040از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 18 میلیمتر و یا سایز 57 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.6 سانتیمتر است. این انگشتر مناسب انگشت های بزرگ بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
4,541,930 تومان 5,101,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1038.2.85
-11 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT1038از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 17.5 میلیمتر و یا سایز 55 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.5 سانتیمتر است. این انگشتر مناسب انگشت های متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
8,459,690 تومان 9,501,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 164 (9 صفحه)

نام و موبایل خود را وارد کنید

نام
موبایل