منو
سبد خرید

قیمت روز طلا:   2,500,000

انگشتر طلا

انگشتر طلا 18 عیار AT783.2.54
-13 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT783از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17  میلیمتر و یا سایز 53 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.8 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده و وزن نگین ها بر روی وزن و قیمت طلا محاسبه نشده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط رو به ظریف بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
9,131,584 تومان 10,472,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT782.2.19
-13 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT782از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17  میلیمتر و یا سایز 54 بوده و قطر تک نگین انگشتر حدود 0.6 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین اتمی با کیفیت استفاده شده و وزن نگین بر روی وزن و قیمت طلا محاسبه نشده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
7,873,288 تومان 9,029,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT781.2.05
-13 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT781از برند اقلیمه به رنگ رزگلد که قطر داخلی حلقه  17  میلیمتر و یا سایز 53 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.6 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین  اتمی با کیفیت استفاده شده و وزن نگین بر روی وزن و قیمت طلا محاسبه نشده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط رو به ظریف بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
7,370,144 تومان 8,452,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT780.2.80
-13 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT780از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17  میلیمتر و یا سایز 54 بوده و قطر تک نگین انگشتر حدود 0.6 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین اتمی با کیفیت استفاده شده و وزن نگین بر روی وزن و قیمت طلا محاسبه نشده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
10,065,496 تومان 11,543,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT779.2.88
-13 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT779از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17  میلیمتر و یا سایز 55 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1.2 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده و وزن نگین ها بر روی وزن و قیمت طلا محاسبه نشده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
10,353,256 تومان 11,873,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT778.2.68
-13 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT778از برند اقلیمه به رنگ رزگلد که قطر داخلی حلقه  17  میلیمتر و یا سایز 53 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.8 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده و وزن نگین ها بر روی وزن و قیمت طلا محاسبه نشده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط رو به ظریف بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
9,634,728 تومان 11,049,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT777.2.16
-13 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT777از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17  میلیمتر و یا سایز 54 بوده و قطر تک نگین انگشتر حدود 0.5 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین اتمی با کیفیت استفاده شده و وزن نگین بر روی وزن و قیمت طلا محاسبه نشده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
7,765,160 تومان 8,905,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT773.2.91
-13 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT773از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 18 میلیمتر و یا سایز 56 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1.1 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز بزرگ بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
10,191,064 تومان 11,687,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT775.1.77
-13 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT775از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 18.5 میلیمتر و یا سایز 57 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1.6 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز بزرگ بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
6,199,048 تومان 7,109,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT770.2.35
-13 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT770 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 17.5 میلیمتر و یا سایز 54 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 2.2 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت تراشدار و حجم دار طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط رو به بزرگ بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
8,229,936 تومان 9,438,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT769.2.22
-13 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT769 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 17.5 میلیمتر و یا سایز 55 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1.2 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت تراشدار و برجسته طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط رو به بزرگ بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
7,774,752 تومان 8,916,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT768.2.17
-13 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT768 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 18 میلیمتر و یا سایز 56 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت تراشدار طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز بزرگ بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
7,599,480 تومان 8,715,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT767.3.45
-13 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT767 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 18 میلیمتر و یا سایز 56 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1.2 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت تراشدار طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز بزرگ بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
12,081,560 تومان 13,855,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT766.1.12
-13 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT766از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 18 میلیمتر و یا سایز 56 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.2 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط رو به بزرگ بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
3,922,256 تومان 4,498,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT765.1.31
-13 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT765از برند اقلیمه با طرح محبوب کارتیه که قطر داخلی حلقه 17 میلیمتر و یا سایز 53 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.5 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط رو به ظریف بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
4,587,592 تومان 5,261,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT763.1.73
-13 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT763از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 17.5 میلیمتر و یا سایز 54 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.4 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت مات و براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط رو به بزرگ بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
6,058,656 تومان 6,948,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT762.1.99
-13 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT762از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 16 میلیمتر و یا سایز 50 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1.5 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت  براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز ظریف و کوچک بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
6,969,024 تومان 7,992,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT761.1.49
-13 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT761از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 18 میلیمتر و یا سایز 56 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1.1 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت مات و براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط رو به بزرگ بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
5,218,048 تومان 5,984,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT759.1.03
-13 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT759از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 18 میلیمتر و یا سایز 57 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.4 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط رو به بزرگ بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
3,607,464 تومان 4,137,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT757.3.29
-13 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT757 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه 18 میلیمتر و یا سایز 56 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1.3 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت مات و براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط رو به بزرگ بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
11,521,736 تومان 13,213,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 113 (6 صفحه)

نام و موبایل خود را وارد کنید

نام
موبایل