منو
Your Cart
ارسال رایگان به تمام ایران

انگشتر طلا

انگشتر طلا 18 عیار AT185
جدید -3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT185 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17میلیمتر بوده و قطر تک نگین روی آن حدود 0.6 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده  و مقدار 2.36 گرم طلای خالص 18 عیار در آن به کار رفته است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
4,581,000 تومان 4,723,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT184
-3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT184 از برند اقلیمه شامل دو انگشتر حلقه و پشت حلقه که قطر داخلی آنها  17 میلیمتر بوده و پهنای هر دو انگشتر با هم بر روی انگشت حدود 0.4 سانتیمتر می باشد. در ساخت این ست انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده  و مقدار 4.15 گرم طلای خالص 18 عیار در آن به کار رفته است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و  بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل ان..
8,055,850 تومان 8,305,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT183
-3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT183 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17میلیمتر بوده و قطر تک نگین روی آن حدود 0.6 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده  و مقدار 2.89 گرم طلای خالص 18 عیار در آن به کار رفته است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
5,609,510 تومان 5,783,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT182
-3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT182 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17.5  میلیمتر بوده و قطر تک نگین روی آن حدود 0.5 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده  و مقدار 2.06 گرم طلای خالص 18 عیار در آن به کار رفته است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
3,999,310 تومان 4,123,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT181
تمام شد
انگشتر طلا 18 عیار کد AT181 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17.5  میلیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده  و مقدار 4.76 گرم طلای خالص 18 عیار در آن به کار رفته است. این انگشتر به صورت دو تکه طراحی شده که می توان از هر کدام از انگشتر ها بصورت جداگانه و یا در کنار هم استفاده نمود. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی ..
9,525,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT180
-3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT180 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت در پهن ترین قسمت حدود 1.1 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده  و مقدار 3.22 گرم طلای خالص 18 عیار در آن به کار رفته است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
6,250,700 تومان 6,444,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT179
-3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT179 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  19  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.3 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز بزرگ بوده و کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
3,685,030 تومان 3,799,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT178
-3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT178 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.5 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده  و مقدار 2.3 گرم طلای خالص 18 عیار در آن به کار رفته است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
4,464,910 تومان 4,603,000 تومان
انگشتر طلا مردانه 18 عیار AT177
-3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT177 از برند اقلیمه با طرح رینگ ساده که قطر داخلی حلقه 16.5 میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.4 سانتیمتر می باشد. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز ظریف بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
2,869,260 تومان 2,958,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT176
تمام شد -3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT176 از برند اقلیمه با طرح رینگ ساده که قطر داخلی حلقه 17.5 میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.4 سانتیمتر می باشد. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
2,167,000 تومان 2,234,000 تومان
انگشتر طلا مردانه 18 عیار AT175
-3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT175 از برند اقلیمه با طرح رینگ ساده که قطر داخلی حلقه 20 میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.4 سانتیمتر می باشد. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
3,415,370 تومان 3,521,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT174
-3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT174 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17  میلیمتر بوده و قطر تک نگین انگشتر حدود 0.6 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین اتمی با کیفیت استفاده شده و مقدار 1.78 گرم طلای خالص 18 عیار در آن به کار رفته است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
3,599,670 تومان 3,711,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT173
-3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT173 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.3 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده  و مقدار 1.65 گرم طلای خالص 18 عیار در آن به کار رفته است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
3,336,800 تومان 3,440,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT172
-3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT172 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.3 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده  و مقدار 1.63 گرم طلای خالص 18 عیار در آن به کار رفته است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
3,296,060 تومان 3,398,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT171
تمام شد -3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT171 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17.5  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت در پهن ترین قسمت حدود 0.8 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده  و مقدار 3.99 گرم طلای خالص 18 عیار در آن به کار رفته است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
7,744,500 تومان 7,984,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT170
-3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT170 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17.5  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.4 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
3,578,330 تومان 3,689,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT169
تمام شد -3 %
             انگشتر طلا 18 عیار کد AT169 از برند اقلیمه با طرح کارتیه مات و براق که قطر داخلی حلقه  19  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.8 سانتیمتر می باشد. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز بزرگ بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز ..
8,443,800 تومان 8,705,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT168
تمام شد -3 %
              انگشتر طلا 18 عیار کد AT168 از برند اقلیمه به رنگ رزگلد که قطر داخلی حلقه  17  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.7 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده  و مقدار 2.28 گرم طلای خالص 18 عیار د..
4,426,110 تومان 4,563,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT167
-3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT167 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17.5  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.8 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده  و مقدار 1.99 گرم طلای خالص 18 عیار در آن به کار رفته است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
4,023,560 تومان 4,148,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT166
-3 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT166 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17.5  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.7 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده  و مقدار 3.01 گرم طلای خالص 18 عیار در آن به کار رفته است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
5,843,280 تومان 6,024,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 27 (2 صفحه)

آدرس ایمیل و موبایل خود را وارد کنید

نام
ایمیل
تلفن