منو
سبد خرید
ارسال رایگان به تمام ایران

انگشتر طلا

انگشتر طلا 18 عیار AT504.0.25
-2 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT504 از برند اقلمیه که با پلاک طلای مات به رنگ مسی و چرم مشکی طراحی شده است. ابعاد پلاک طلا 1.8 در 0.7 سانتیمتر بوده و قطر اصلی حلقه چرمی 22 میلیمتر می باشد. این انگشتر به دلیل قابلیت سایز شوندگی ای که دارد برای آقایان و خانم قابل استفاده است. در قسمت پشت پلاک بست هایی وجود دارند که با باز کردن آنها می توان حلقه چرم را به اندازه انگشت برش داده و سپس چرم را داخل همان بست ها محکم نمود...
584,080 تومان 596,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT502.0.25
-2 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT502 از برند اقلمیه که با پلاک طلای مات به رنگ مسی و چرم قهوه ای تیره طراحی شده است. ابعاد پلاک طلا 1.8 در 0.7 سانتیمتر بوده و قطر اصلی حلقه چرمی 22 میلیمتر می باشد. این انگشتر به دلیل قابلیت سایز شوندگی ای که دارد برای آقایان و خانم قابل استفاده است. در قسمت پشت پلاک بست هایی وجود دارند که با باز کردن آنها می توان حلقه چرم را به اندازه انگشت برش داده و سپس چرم را داخل همان بست ها محکم نمود...
584,080 تومان 596,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT501.0.24
-2 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT501 از برند اقلمیه که با پلاک طلای مات به رنگ مسی و چرم قهوه ای تیره طراحی شده است. ابعاد پلاک طلا 1.8 در 0.7 سانتیمتر بوده و قطر اصلی حلقه چرمی 22 میلیمتر می باشد. این انگشتر به دلیل قابلیت سایز شوندگی ای که دارد برای آقایان و خانم قابل استفاده است. در قسمت پشت پلاک بست هایی وجود دارند که با باز کردن آنها می توان حلقه چرم را به اندازه انگشت برش داده و سپس چرم را داخل همان بست ها محکم نمود...
560,560 تومان 572,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT499.0.26
-2 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT499 از برند اقلمیه که با پلاک طلای مات به رنگ مسی و چرم مشکی طراحی شده است. ابعاد پلاک طلا 1.8 در 0.7 سانتیمتر بوده و قطر اصلی حلقه چرمی 22 میلیمتر می باشد. این انگشتر به دلیل قابلیت سایز شوندگی ای که دارد برای آقایان و خانم قابل استفاده است. در قسمت پشت پلاک بست هایی وجود دارند که با باز کردن آنها می توان حلقه چرم را به اندازه انگشت برش داده و سپس چرم را داخل همان بست ها محکم نمود...
607,600 تومان 620,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT498.0.26
-2 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT498 از برند اقلمیه که با پلاک طلای مات به رنگ مسی و چرم مشکی طراحی شده است. ابعاد پلاک طلا 1.8 در 0.7 سانتیمتر بوده و قطر اصلی حلقه چرمی 22 میلیمتر می باشد. این انگشتر به دلیل قابلیت سایز شوندگی ای که دارد برای آقایان و خانم قابل استفاده است. در قسمت پشت پلاک بست هایی وجود دارند که با باز کردن آنها می توان حلقه چرم را به اندازه انگشت برش داده و سپس چرم را داخل همان بست ها محکم نمود...
607,600 تومان 620,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT497.0.25
-2 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT497 از برند اقلمیه که با پلاک طلای مات به رنگ مسی و چرم مشکی طراحی شده است. ابعاد پلاک طلا 1.8 در 0.7 سانتیمتر بوده و قطر اصلی حلقه چرمی 22 میلیمتر می باشد. این انگشتر به دلیل قابلیت سایز شوندگی ای که دارد برای آقایان و خانم قابل استفاده است. در قسمت پشت پلاک بست هایی وجود دارند که با باز کردن آنها می توان حلقه چرم را به اندازه انگشت برش داده و سپس چرم را داخل همان بست ها محکم نمود...
584,080 تومان 596,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT496.0.26
-2 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT496 از برند اقلمیه که با پلاک طلای مات به رنگ مسی و چرم مشکی طراحی شده است. ابعاد پلاک طلا 1.8 در 0.7 سانتیمتر بوده و قطر اصلی حلقه چرمی 22 میلیمتر می باشد. این انگشتر به دلیل قابلیت سایز شوندگی ای که دارد برای آقایان و خانم قابل استفاده است. در قسمت پشت پلاک بست هایی وجود دارند که با باز کردن آنها می توان حلقه چرم را به اندازه انگشت برش داده و سپس چرم را داخل همان بست ها محکم نمود...
607,600 تومان 620,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT495.0.25
-2 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT495 از برند اقلمیه که با پلاک طلای مات به رنگ مسی و چرم مشکی طراحی شده است. ابعاد پلاک طلا 1.8 در 0.7 سانتیمتر بوده و قطر اصلی حلقه چرمی 22 میلیمتر می باشد. این انگشتر به دلیل قابلیت سایز شوندگی ای که دارد برای آقایان و خانم قابل استفاده است. در قسمت پشت پلاک بست هایی وجود دارند که با باز کردن آنها می توان حلقه چرم را به اندازه انگشت برش داده و سپس چرم را داخل همان بست ها محکم نمود...
584,080 تومان 596,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT492.0.24
-2 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT492 از برند اقلمیه که با پلاک طلای مات به رنگ مسی و چرم مشکی طراحی شده است. ابعاد پلاک طلا 1.8 در 0.7 سانتیمتر بوده و قطر اصلی حلقه چرمی 22 میلیمتر می باشد. این انگشتر به دلیل قابلیت سایز شوندگی ای که دارد برای آقایان و خانم قابل استفاده است. در قسمت پشت پلاک بست هایی وجود دارند که با باز کردن آنها می توان حلقه چرم را به اندازه انگشت برش داده و سپس چرم را داخل همان بست ها محکم نمود...
560,560 تومان 572,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT462.1.36
-2 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT462 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17.5  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.8 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق و تراش دار طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
3,175,200 تومان 3,240,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT490.1.16
-2 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT490 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.5 سانتیمتر می باشد. در این انگشتر از دو ردیف گوی های براق با تراش های ریز استفاده شده که جلوه خاصی دارند و گوی ها ی هر ردیف به ترتیب نقره ای و رزگلد میباشند. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط رو به ظریف است. ..
2,708,720 تومان 2,764,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT489.1.09
-2 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT489 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  18  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق و تراش دار طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط رو به بزرگ بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
2,545,060 تومان 2,597,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT486.1.33
-2 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT486 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  18  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق و تراش دار طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط رو به بزرگ بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
3,105,620 تومان 3,169,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT485.1.61
-2 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT485 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17.5  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.9 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق و تراش دار طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
3,759,280 تومان 3,836,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT478.1.10
-2 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT478 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  18  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق و تراش دار طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط رو به بزرگ بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
2,568,580 تومان 2,621,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT476.1.10
-2 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT476 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  16.5  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.9 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق و تراش دار طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز ظریف بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
2,568,580 تومان 2,621,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT474.0.94
-2 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT474 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  16.5  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.8 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق و تراش دار طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز ظریف بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
2,195,200 تومان 2,240,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT473.0.94
-2 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT473 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17.5  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.6 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق و تراش دار طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
2,195,200 تومان 2,240,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT471.2.09
-2 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT471 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  18.5  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.7 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق و تراش دار طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط رو به بزرگ بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
4,761,820 تومان 4,859,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT470.1.72
-2 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT470 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  19  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.7 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق و تراش دار طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز بزرگ بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
4,016,040 تومان 4,098,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 57 (3 صفحه)

نام و موبایل خود را وارد کنید

نام
موبایل