منو
سبد خرید
ارسال رایگان به تمام ایران

دستبند طلا

دستبند طلا 18 عیار DT571.1.11
تمام شد -15 %
دستبند طلا 18 عیار کد DT571 از برند اقلیمه که مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول دستبند با احتساب قفل 18 سانتیمتر و ابعاد هر یک از 7 پلاک گل 0.6 در 0.6 سانتیمتر میباشد. این دستبند با طراحی زیبا و وزن مناسبی که دارد انتخابی خوبی برای استفاده روزانه و دادن هدیه می باشد...
2,133,000 تومان 2,509,000 تومان
دستبند طلا 18 عیار DT570.1.40
تمام شد -15 %
دستبند طلا 18 عیار کد DT570 از برند اقلیمه که مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول دستبند با احتساب قفل 18.5 سانتیمتر و ابعاد هر یک از 5 پلاک طلا 0.8 در 0.7 سانتیمتر میباشد. این دستبند با طراحی زیبا و وزن مناسبی که دارد انتخابی خوبی برای استفاده روزانه و دادن هدیه می باشد...
2,690,250 تومان 3,165,000 تومان
دستبند طلا 18 عیار DT569.2.99
-15 %
دستبند طلا 18 عیار کد DT569 از برند اقلیمه که مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول دستبند با احتساب قفل 19.5 سانتیمتر و پهنای آن روی دست 0.8 سانتیمتر میباشد. این دستبند با طراحی زیبا و وزن مناسبی که دارد انتخابی خوبی برای استفاده روزانه و دادن هدیه می باشد...
5,514,800 تومان 6,488,000 تومان
دستبند طلا 18 عیار DT568.2.11
-15 %
دستبند طلا 18 عیار کد DT568 از برند اقلیمه که مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول دستبند با احتساب قفل 19.5 سانتیمتر و ابعاد هر یک از 5 پلاک دایره 0.8 در 0.8 سانتیمتر میباشد. گوی های طلا سفید استفاده شده به قطر 3 میلیمتر و دارای تراش های ریزی هستند که بر درخشش و زیبایی کار افزوده است. این دستبند با طراحی زیبا و وزن مناسبی که دارد انتخابی خوبی برای استفاده روزانه و دادن هدیه می باشد...
3,891,300 تومان 4,578,000 تومان
دستبند طلا 18 عیار DT567.1.97
-15 %
دستبند طلا 18 عیار کد DT567 از برند اقلیمه که مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول دستبند با احتساب قفل 19.5 سانتیمتر و ابعاد هر یک از 5 پلاک گل 0.7 در 0.7 سانتیمتر میباشد. گوی های طلا سفید استفاده شده به قطر 3 میلیمتر و دارای تراش های ریزی هستند که بر درخشش و زیبایی کار افزوده است. این دستبند با طراحی زیبا و وزن مناسبی که دارد انتخابی خوبی برای استفاده روزانه و دادن هدیه می باشد...
3,785,050 تومان 4,453,000 تومان
دستبند طلا 18 عیار DT566.2.67
تمام شد -15 %
دستبند طلا 18 عیار کد DT566 از برند اقلیمه که مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول دستبند با احتساب قفل 20 سانتیمتر و پهنای آن روی دست 0.6 سانتیمتر میباشد. این دستبند با طراحی زیبا و وزن مناسبی که دارد انتخابی خوبی برای استفاده روزانه و دادن هدیه می باشد...
4,924,050 تومان 5,793,000 تومان
دستبند طلا 18 عیار DT565.2.13
تمام شد -15 %
دستبند طلا 18 عیار کد DT565 از برند اقلیمه که مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول دستبند با احتساب قفل 19.5 سانتیمتر و ابعاد هر یک از 5 پلاک گل 0.9 در 0.9 سانتیمتر میباشد. گوی های طلا سفید استفاده شده به قطر 3 میلیمتر و دارای تراش های ریزی هستند که بر درخشش و زیبایی کار افزوده است. این دستبند با طراحی زیبا و وزن مناسبی که دارد انتخابی خوبی برای استفاده روزانه و دادن هدیه می باشد...
3,928,700 تومان 4,622,000 تومان
دستبند طلا 18 عیار DT564.1.09
تمام شد -15 %
دستبند طلا 18 عیار کد DT564 از برند اقلیمه که مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول دستبند با احتساب قفل 18.5 سانتیمتر و ابعاد هر یک از 7 پلاک گل 0.6 در 0.6 سانتیمتر میباشد. این دستبند با طراحی زیبا و وزن مناسبی که دارد انتخابی خوبی برای استفاده روزانه و دادن هدیه می باشد...
2,094,400 تومان 2,464,000 تومان
دستبند طلا 18 عیار DT563.1.30
تمام شد -15 %
دستبند طلا 18 عیار کد DT563 از برند اقلیمه که مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول دستبند با احتساب قفل 18.5 سانتیمتر و ابعاد هر یک از 5 پلاک دایره 0.7 در 0.7 سانتیمتر میباشد. این دستبند با طراحی زیبا و وزن مناسبی که دارد انتخابی خوبی برای استفاده روزانه و دادن هدیه می باشد...
2,498,150 تومان 2,939,000 تومان
دستبند طلا 18 عیار DT562.2.33
-15 %
دستبند طلا 18 عیار کد DT562 از برند اقلیمه که مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول دستبند با احتساب قفل 19.5 سانتیمتر و ابعاد هر یک از 5 پلاک پروانه 1.2 در 1.2 سانتیمتر میباشد. گوی های طلا سفید استفاده شده به قطر 3 میلیمتر و دارای تراش های ریزی هستند که بر درخشش و زیبایی کار افزوده است. این دستبند با طراحی زیبا و وزن مناسبی که دارد انتخابی خوبی برای استفاده روزانه و دادن هدیه می باشد...
4,297,600 تومان 5,056,000 تومان
دستبند طلا 18 عیار DT561.0.95
تمام شد -15 %
دستبند طلا 18 عیار کد DT561  از برند اقلیمه با مدل محبوب کارتیه که مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول دستبند با احتساب قفل 18 سانتیمتر، طول قسمت کارتیه 2.3 سانتیمتر و ضخامت قسمت کارتیه روی دست 0.5 سانتیمتر میباشد...
1,826,000 تومان 2,148,000 تومان
دستبند طلا 18 عیار DT557.3.92
-15 %
دستبند طلا 18 عیار کد DT557 از برند اقلیمه مدل النگویی که مخصوص خانم ها طراحی شده است. دستبند از قسمت پلاک باز شده و بعد از قرار گرفتن بر روی مچ به راحتی بسته می شود. ابعاد پلاک توخالی بزرگ 1.8 در 1.8 سانتیمتر بوده و مستطیل کوچکتر به رنگ طلایی مات و با ابعاد 0.7 در 0.7 سانتیمتر می باشد. قطر داخلی دستبند 6 سانتیمتر است...
7,229,250 تومان 8,505,000 تومان
دستبند طلا 18 عیار DT556.1.04
تمام شد -15 %
دستبند طلا 18 عیار کد DT556 از برند اقلیمه که مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول دستبند با احتساب قفل 18.5 سانتیمتر و ابعاد هر یک از 7 پلاک گل 0.7 در 0.7 سانتیمتر میباشد. این دستبند با طراحی زیبا و وزن مناسبی که دارد انتخابی خوبی برای استفاده روزانه و دادن هدیه می باشد...
1,998,350 تومان 2,351,000 تومان
دستبند طلا 18 عیار DT555.4.11
تمام شد -15 %
دستبند طلا 18 عیار کد DT555 از برند اقلیمه مدل النگویی که مخصوص خانم ها طراحی شده است. دستبند از قسمت پلاک باز شده و بعد از قرار گرفتن بر روی مچ به راحتی بسته می شود. ابعاد پلاک توخالی بزرگ 2.4 در 1 سانتیمتر بوده و مستطیل کوچکتر به رنگ طلایی مات و با ابعاد 1.2 در 0.4 سانتیمتر می باشد. قطر داخلی دستبند 6 سانتیمتر است...
7,580,300 تومان 8,918,000 تومان
دستبند طلا 18 عیار DT554.1.00
تمام شد -15 %
دستبند طلا 18 عیار کد DT554 از برند اقلیمه که مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول دستبند با احتساب قفل 18 سانتیمتر و ابعاد پلاک 1.2 در 1 سانتیمتر میباشد...
1,921,850 تومان 2,261,000 تومان
دستبند طلا 18 عیار DT553.1.00
تمام شد -15 %
دستبند طلا 18 عیار کد DT553 از برند اقلیمه که مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول دستبند با احتساب قفل 18 سانتیمتر و ابعاد پلاک 1.6 در 1.2 سانتیمتر میباشد...
1,921,850 تومان 2,261,000 تومان
دستبند طلا 18 عیار DT552.0.98
تمام شد -15 %
دستبند طلا 18 عیار کد DT552 از برند اقلیمه که مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول دستبند با احتساب قفل 18 سانتیمتر و ابعاد پلاک 1.8 در 0.9 سانتیمتر میباشد...
1,882,750 تومان 2,215,000 تومان
دستبند طلا 18 عیار کد DT551.1.06
تمام شد -15 %
دستبند طلا 18 عیار کد DT551 از برند اقلیمه با گوی های سه رنگ تراش دار که مخصوص خانم ها طراحی شده است. طول دستبند با احتساب قفل 18.5 سانتیمتر و قطر هر یک از گوی های متصل به زنجیر 3 میلیمتر می باشد. گوی های دستبند در سه رنگ طلائی، رزگلد و نقره ای هستند و دستبند شامل 5 عدد گوی می باشد که بخاطر تراش های ریز موجود بر رویشان جلوه زیبایی دارند...
2,037,000 تومان 2,396,000 تومان
دستبند طلا 18 عیار کد DT550.2.77
تمام شد -15 %
دستبند طلا 18 عیار کد DT550  از برند اقلیمه با مدل هرمس که برای خانم ها و آقایان قابل استفاده است. طول دستبند با احتساب قفل 20 سانتیمتر و ضخامت دستبند روی دست 0.5  سانتیمتر میباشد...
5,108,500 تومان 6,010,000 تومان
دستبند طلا DT549.4.35
تمام شد -15 %
دستبند طلا 18 عیار کد DT549 از برند اقلیمه مدل النگویی که مخصوص خانم ها طراحی شده است. دستبند از قسمت پلاک مربعی باز شده و بعد از قرار گرفتن بر روی مچ به راحتی بسته می شود. ابعاد پلاک مستطیل توخالی بزرگ 2 در 1 سانتیمتر بوده و مستطیل کوچکتر به رنگ طلایی مات و با ابعاد 1.3 در 0.5 سانتیمتر می باشد. قطر داخلی دستبند 6 سانتیمتر است...
8,022,300 تومان 9,438,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 183 (10 صفحه)

آدرس ایمیل و موبایل خود را وارد کنید

نام
ایمیل
تلفن