منو
سبد خرید
ارسال رایگان به تمام ایران

نیم ست طلا

نیم ست طلا 18 عیار کد NT476.1.04
-15 %
نیم ست طلا 18 عیار کد NT476 از برند اقلیمه شامیل پلاک و یک جفت گوشواره با طرح کیتی می باشد. ابعاد پلاک با آویز بالای آن 2.2 در 1.6 سانتیمتر و ابعاد گوشواره ها هریک 1.5 در 1 سانتیمتر بوده و نگهدارنده پشت گوشواره از جنس پلاستیک می باشد. این نیم ست جلوه خوبی داشته و مناسب زینت بخشیدن شما در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
1,998,350 تومان 2,351,000 تومان
نیم ست طلا 18 عیار کد NT475.0.87
تمام شد -15 %
نیم ست طلا 18 عیار کد NT475 از برند اقلیمه شامیل پلاک و یک جفت گوشواره با طرح مثلث می باشد. ابعاد پلاک با آویز بالای آن 2.2 در 1 سانتیمتر و ابعاد گوشواره ها هریک 0.9 در 0.6 سانتیمتر بوده و نگهدارنده پشت گوشواره از جنس پلاستیک می باشد. این نیم ست جلوه خوبی داشته و مناسب زینت بخشیدن شما در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
1,671,950 تومان 1,967,000 تومان
نیم ست طلا 18 عیار کد NT474.1.05
تمام شد -15 %
نیم ست طلا 18 عیار کد NT474 از برند اقلیمه شامیل پلاک و یک جفت گوشواره با طرح سه قلب می باشد. ابعاد پلاک با آویز بالای آن 2.5 در 1 سانتیمتر و ابعاد گوشواره ها هریک 1.2 در 0.7 سانتیمتر بوده و نگهدارنده پشت گوشواره از جنس پلاستیک می باشد. این نیم ست جلوه خوبی داشته و مناسب زینت بخشیدن شما در مجالس و مهمانی ها می باشد. ..
2,017,900 تومان 2,374,000 تومان
نیم ست طلا 18 عیار کد NT473.1.07
تمام شد -15 %
نیم ست طلا 18 عیار کد NT473 از برند اقلیمه شامل پلاک و یک جفت گوشواره با طرح ستاره می باشد. ابعاد پلاک با آویز بالای آن  2.2  در 1.9 سانتیمتر و ابعاد گوشواره ها هر یک 0.9 در 0.9 سانتیمتر بوده و نگهدارنده پشت گوشواره از جنس پلاستیک می باشد. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده و نگین های براق، جلوه خوبی دا..
2,056,150 تومان 2,419,000 تومان
نیم ست طلا 18 عیار کد NT472.0.95
تمام شد -15 %
نیم ست طلا 18 عیار کد NT472 از برند اقلیمه شامل پلاک و یک جفت گوشواره با طرح قلب می باشد. ابعاد پلاک با آویز بالای آن  2.6  در 2 سانتیمتر و ابعاد گوشواره ها هر یک 1در 1 سانتیمتر بوده و نگهدارنده پشت گوشواره از جنس پلاستیک می باشد. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده و نگین های براق، جلوه خوبی داشته ..
1,825,800 تومان 2,148,000 تومان
نیم ست طلا 18 عیار کد NT471.1.11
تمام شد -15 %
نیم ست طلا 18 عیار کد NT471 از برند اقلیمه شامل پلاک و یک جفت گوشواره با طرح قلب می باشد. ابعاد پلاک با آویز بالای آن  2.6  در 2 سانتیمتر و ابعاد گوشواره ها هر یک 1در 1 سانتیمتر بوده و نگهدارنده پشت گوشواره از جنس پلاستیک می باشد. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده و نگین های براق، جلوه خوبی داشته ..
2,132,650 تومان 2,509,000 تومان
نیم ست طلا 18 عیار کد NT470.1.38
تمام شد -15 %
نیم ست طلا 18 عیار کد NT470 از برند اقلیمه شامل پلاک و یک جفت گوشواره می باشد. ابعاد پلاک با آویز بالای آن  2.4  در 1.8 سانتیمتر و ابعاد گوشواره ها هر یک 1در 1 سانتیمتر بوده و نگهدارنده پشت گوشواره از جنس پلاستیک می باشد. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده و نگین های براق، جلوه خوبی داشته و مناسب&n..
2,651,150 تومان 3,119,000 تومان
نیم ست طلا 18 عیار کد NT469.1.00
تمام شد -15 %
نیم ست طلا 18 عیار کد NT469 از برند اقلیمه شامل پلاک و یک جفت گوشواره با طرح پاپیون می باشد. ابعاد پلاک با آویز بالای آن  1.8  در 1.6 سانتیمتر و ابعاد گوشواره ها هر یک 1در 0.9 سانتیمتر بوده و نگهدارنده پشت گوشواره از جنس پلاستیک می باشد. این نیم ست به دلیل ظرافت فوق العاده و نگین های براق، جلوه خوبی داشت..
1,921,850 تومان 2,261,000 تومان
نیم ست طلا 18 عیار کد NT468.0.87
تمام شد -15 %
نیم ست طلا 18 عیار کد NT468 از برند اقلیمه شامل پلاک و یک جفت گوشواره به شکل دختر می باشد. ابعاد پلاک 2.2  در 1.4 سانتیمتر و ابعاد گوشواره ها هر یک 1 در 0.8 سانتیمتر می باشد. طول میله گوشواره 1  سانتیمتر بوده و و نگهدارنده پشت گوشواره از جنس پلاستیک است. این نیم ست به&n..
1,671,950 تومان 1,967,000 تومان
نیم ست طلا 18 عیار کد NT467.1.08
تمام شد -15 %
نیم ست طلا 18 عیار کد NT467 از برند اقلیمه شامل پلاک و یک جفت گوشواره به شکل ستاره می باشد. ابعاد پلاک 3  در 2.2 سانتیمتر و ابعاد گوشواره ها هر یک 0.9 در 0.9 سانتیمتر می باشد. طول میله گوشواره 1  سانتیمتر بوده و و نگهدارنده پشت گوشواره از جنس پلاستیک است. این نیم ست&nbs..
2,074,850 تومان 2,441,000 تومان
نیم ست طلا 18 عیار کد NT466.1.26
تمام شد -15 %
نیم ست طلا 18 عیار کد NT466 از برند اقلیمه شامل پلاک و یک جفت گوشواره به شکل قلب می باشد. ابعاد پلاک 2.4  در 1.1 سانتیمتر و ابعاد گوشواره ها هر یک 1.1 در 0.7 سانتیمتر می باشد. طول میله گوشواره 1  سانتیمتر بوده و و نگهدارنده پشت گوشواره از جنس پلاستیک است. این نیم ست&nbs..
2,420,800 تومان 2,848,000 تومان
نیم ست طلا 18 عیار کد NT465.1.35
تمام شد -15 %
نیم ست طلا 18 عیار کد NT465 از برند اقلیمه شامل پلاک و یک جفت گوشواره به شکل پرنده می باشد. ابعاد پلاک 2.5  در 2.2 سانتیمتر و ابعاد گوشواره ها هر یک 0.8 در 0.5 سانتیمتر می باشد. طول میله گوشواره 1  سانتیمتر بوده و و نگهدارنده پشت گوشواره از جنس پلاستیک است. این نیم ست&n..
2,594,200 تومان 3,052,000 تومان
نیم ست طلا 18 عیار کد NT464.1.16
تمام شد -15 %
نیم ست طلا 18 عیار کد NT464 از برند اقلیمه شامل پلاک و یک جفت گوشواره به شکل گل می باشد. ابعاد پلاک 2.4  در 1.8 سانتیمتر و ابعاد گوشواره ها هر یک 1 در 0.9 سانتیمتر می باشد. طول میله گوشواره 1  سانتیمتر بوده و و نگهدارنده پشت گوشواره از جنس پلاستیک است. این نیم ست ب..
2,228,700 تومان 2,622,000 تومان
نیم ست طلا 18 عیار کد NT463.0.99
تمام شد -15 %
نیم ست طلا 18 عیار کد NT463 از برند اقلیمه شامل پلاک و یک جفت گوشواره به شکل پروانه می باشد. ابعاد پلاک 2.3  در 1.4 سانتیمتر و ابعاد گوشواره ها هر یک 1 در 0.8 سانتیمتر می باشد. طول میله گوشواره 1  سانتیمتر بوده و و نگهدارنده پشت گوشواره از جنس پلاستیک است. این نیم ست&nb..
1,902,300 تومان 2,238,000 تومان
نیم ست طلا 18 عیار کد NT462.1.36
تمام شد -15 %
نیم ست طلا 18 عیار کد NT462 از برند اقلیمه شامل پلاک و یک جفت گوشواره به شکل برگ می باشد. ابعاد پلاک 2.6  در 1.2 سانتیمتر و ابعاد گوشواره ها هر یک 1.4 در 1 سانتیمتر می باشد. طول میله گوشواره 1  سانتیمتر بوده و و نگهدارنده پشت گوشواره از جنس پلاستیک است. این نیم ست ..
2,612,900 تومان 3,074,000 تومان
نیم ست طلا 18 عیار کد NT461.1.03
تمام شد -15 %
نیم ست طلا 18 عیار کد NT461 از برند اقلیمه شامل پلاک و یک جفت گوشواره به شکل قلب و گربه می باشد. ابعاد پلاک 2.8  در 1.3 سانتیمتر و ابعاد گوشواره ها هر یک 1.3 در 0.8 سانتیمتر می باشد. طول میله گوشواره 1  سانتیمتر بوده و و نگهدارنده پشت گوشواره از جنس پلاستیک است. این نیم ..
1,978,800 تومان 2,328,000 تومان
نیم ست طلا 18 عیار کد NT460.0.94
تمام شد -15 %
نیم ست طلا 18 عیار کد NT460 از برند اقلیمه شامل پلاک و یک جفت گوشواره به شکل پاپیون می باشد. ابعاد پلاک 1.7  در 1.6 سانتیمتر و ابعاد گوشواره ها هر یک 0.9 در 1 سانتیمتر می باشد. طول میله گوشواره 1  سانتیمتر بوده و و نگهدارنده پشت گوشواره از جنس پلاستیک است. این نیم ست&nb..
1,806,250 تومان 2,125,000 تومان
نیم ست طلا 18 عیار کد NT459.1.05
تمام شد -15 %
نیم ست طلا 18 عیار کد NT459 از برند اقلیمه شامل پلاک و یک جفت گوشواره به شکل قلب می باشد. ابعاد پلاک 2.5  در 1.4 سانتیمتر و ابعاد گوشواره ها هر یک 1.2 در 0.8 سانتیمتر می باشد. طول میله گوشواره 1  سانتیمتر بوده و و نگهدارنده پشت گوشواره از جنس پلاستیک است. این نیم ست&nbs..
2,017,900 تومان 2,374,000 تومان
نیم ست طلا 18 عیار کد NT458.1.13
تمام شد -15 %
نیم ست طلا 18 عیار کد NT458 از برند اقلیمه شامل پلاک و یک جفت گوشواره به شکل قلب می باشد. ابعاد پلاک 3  در 1 سانتیمتر و ابعاد گوشواره ها هر یک 0.7 در 0.8 سانتیمتر می باشد. طول میله گوشواره 1  سانتیمتر بوده و و نگهدارنده پشت گوشواره از جنس پلاستیک است. این نیم ست به..
2,170,900 تومان 2,554,000 تومان
نیم ست طلا 18 عیار کد NT457.0.98
تمام شد -15 %
نیم ست طلا 18 عیار کد NT457 از برند اقلیمه شامل پلاک و یک جفت گوشواره به شکل مثلث می باشد. ابعاد پلاک 2.7  در 2 سانتیمتر و ابعاد گوشواره ها هر یک 0.9 در 0.8 سانتیمتر می باشد. طول میله گوشواره 1  سانتیمتر بوده و و نگهدارنده پشت گوشواره از جنس پلاستیک است. این نیم ست ..
1,882,750 تومان 2,215,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 25 (2 صفحه)

آدرس ایمیل و موبایل خود را وارد کنید

نام
ایمیل
تلفن