منو
سبد خرید
ارسال رایگان به تمام ایران

پلاک طلا

پلاک دستبند طلا 18 عیار کد PT44.0.28
تمام شد -15 %
پلاک طلا 18 عیار اقلیمه کد PT44 با طرح شیر  به ابعاد 1.6 در 1.1 سانتیمتر طراحی شده است. ضخامت پلاک مناسب بوده و به راحتی تغییر شکل نمیدهد. یک روی پلاک به رنگ طلایی مات و روی دیگر به رنگ طلایی براق ساخته شده است...
538,050 تومان 633,000 تومان
پلاک دستبند طلا 18 عیار کد PT43.0.33
تمام شد -15 %
پلاک طلا 18 عیار اقلیمه کد PT43 با طرح برف  به ابعاد 1.5 در 1.4 سانتیمتر طراحی شده است. ضخامت پلاک مناسب بوده و به راحتی تغییر شکل نمیدهد. یک روی پلاک به رنگ طلایی مات و روی دیگر به رنگ طلایی براق ساخته شده است...
634,100 تومان 746,000 تومان
پلاک دستبند طلا 18 عیار کد PT42.0.34
تمام شد -15 %
پلاک طلا 18 عیار اقلیمه کد PT42 با طرح لوزی  به ابعاد 1.7 در 1.3 سانتیمتر طراحی شده است. ضخامت پلاک مناسب بوده و به راحتی تغییر شکل نمیدهد. یک روی پلاک به رنگ طلایی مات و روی دیگر به رنگ طلایی براق ساخته شده است...
653,650 تومان 769,000 تومان
پلاک دستبند طلا 18 عیار کد PT41.0.35
تمام شد -15 %
پلاک طلا 18 عیار اقلیمه کد PT41 با طرح گل  به ابعاد 1.8 در 1.3 سانتیمتر طراحی شده است. ضخامت پلاک مناسب بوده و به راحتی تغییر شکل نمیدهد. یک روی پلاک به رنگ طلایی مات و روی دیگر به رنگ طلایی براق ساخته شده است...
673,200 تومان 792,000 تومان
پلاک دستبند طلا 18 عیار کد PT40.0.21
تمام شد -15 %
پلاک طلا 18 عیار اقلیمه کد PT40 با طرح لاو  به ابعاد 1.9 در 0.7 سانتیمتر طراحی شده است. ضخامت پلاک مناسب بوده و به راحتی تغییر شکل نمیدهد. یک روی پلاک به رنگ طلایی مات و روی دیگر به رنگ طلایی براق ساخته شده است...
403,750 تومان 475,000 تومان
پلاک دستبند طلا 18 عیار کد PT39.0.50
تمام شد -15 %
پلاک طلا 18 عیار اقلیمه کد PT39 با طرح قلب  به ابعاد 2 در 1.5 سانتیمتر طراحی شده است. ضخامت پلاک مناسب بوده و به راحتی تغییر شکل نمیدهد. یک روی پلاک به رنگ طلایی مات و روی دیگر به رنگ طلایی براق ساخته شده است...
961,350 تومان 1,131,000 تومان
پلاک دستبند طلا 18 عیار کد PT38.0.36
تمام شد -15 %
پلاک طلا 18 عیار اقلیمه کد PT38 با طرح قلب  به ابعاد 2 در 1.5 سانتیمتر طراحی شده است. ضخامت پلاک مناسب بوده و به راحتی تغییر شکل نمیدهد. یک روی پلاک به رنگ طلایی مات و روی دیگر به رنگ طلایی براق ساخته شده است...
691,900 تومان 814,000 تومان
پلاک دستبند طلا 18 عیار کد PT37.0.40
تمام شد -15 %
پلاک طلا 18 عیار اقلیمه کد PT37 با طرح صدف  به ابعاد 1.1 در 0.7 سانتیمتر طراحی شده است. ضخامت پلاک مناسب بوده و به راحتی تغییر شکل نمیدهد. یک روی پلاک به رنگ طلایی مات و روی دیگر به رنگ طلایی براق ساخته شده است...
770,000 تومان 905,000 تومان
پلاک دستبند طلا 18 عیار کد PT36.0.23
تمام شد -15 %
پلاک طلا 18 عیار اقلیمه کد PT36 با طرح لاو  به ابعاد 2.2 در 0.8 سانتیمتر طراحی شده است. ضخامت پلاک مناسب بوده و به راحتی تغییر شکل نمیدهد. یک روی پلاک به رنگ طلایی مات و روی دیگر به رنگ طلایی براق ساخته شده است...
442,000 تومان 520,000 تومان
پلاک دستبند طلا 18 عیار کد PT35.0.34
تمام شد -15 %
پلاک طلا 18 عیار اقلیمه کد PT35 با طرح دایره به ابعاد 1.7 در 1.3 سانتیمتر طراحی شده است. ضخامت پلاک مناسب بوده و به راحتی تغییر شکل نمیدهد. یک روی پلاک به رنگ طلایی مات و روی دیگر به رنگ طلایی براق ساخته شده است...
653,650 تومان 769,000 تومان
پلاک دستبند طلا 18 عیار کد PT34.0.26
تمام شد -15 %
پلاک طلا 18 عیار اقلیمه کد PT34 با طرح قلب  به ابعاد 1.7 در 1.3 سانتیمتر طراحی شده است. ضخامت پلاک مناسب بوده و به راحتی تغییر شکل نمیدهد. یک روی پلاک به رنگ طلایی مات و روی دیگر به رنگ طلایی براق ساخته شده است...
499,800 تومان 588,000 تومان
پلاک دستبند طلا 18 عیار کد PT33.0.70
تمام شد -15 %
            پلاک طلا 18 عیار اقلیمه کد PT33 با طرح بیضی  به ابعاد 2.1 در 1.3 سانتیمتر طراحی شده است. ضخامت پلاک مناسب بوده و به راحتی تغییر شکل نمیدهد. هر دو روی پلاک به رنگ طلایی مات ساخته شده است...
1,345,550 تومان 1,583,000 تومان
پلاک دستبند طلا 18 عیار کد PT32.1.33
-15 %
پلاک طلا 18 عیار اقلیمه کد PT32 با طرح دایره  به ابعاد 2.4 در2 سانتیمتر طراحی شده است. ضخامت پلاک مناسب بوده و به راحتی تغییر شکل نمیدهد. هر دو روی پلاک به رنگ طلایی مات ساخته شده است...
2,555,100 تومان 3,006,000 تومان
پلاک دستبند طلا 18 عیار کد PT31.0.59
تمام شد -15 %
پلاک طلا 18 عیار اقلیمه کد PT31 با طرح برف  به ابعاد 1.8 در1.8 سانتیمتر طراحی شده است. ضخامت پلاک مناسب بوده و به راحتی تغییر شکل نمیدهد. هر دو روی پلاک به رنگ طلایی مات ساخته شده است...
1,133,900 تومان 1,334,000 تومان
پلاک دستبند طلا 18 عیار کد PT30.1.85
-15 %
           پلاک طلا 18 عیار اقلیمه کد PT30 با طرح دایره  به ابعاد 2.4 در2 سانتیمتر طراحی شده است. ضخامت پلاک مناسب بوده و به راحتی تغییر شکل نمیدهد. هر دو روی پلاک به رنگ طلایی مات ساخته شده است...
3,554,700 تومان 4,182,000 تومان
پلاک دستبند طلا 18 عیار کد PT29.0.71
تمام شد -15 %
پلاک طلا 18 عیار اقلیمه کد PT29 با پلاکی  به ابعاد 2.3 در2 سانتیمتر طراحی شده است. ضخامت پلاک مناسب بوده و به راحتی تغییر شکل نمیدهد. هر دو روی پلاک به رنگ طلایی مات ساخته شده است...
1,364,250 تومان 1,605,000 تومان
پلاک دستبند طلا 18 عیار کد PT28.1.32
-15 %
پلاک طلا 18 عیار اقلیمه کد PT28 با طرح لوزی  به ابعاد 2.4 در2 سانتیمتر طراحی شده است. ضخامت پلاک مناسب بوده و به راحتی تغییر شکل نمیدهد. هر دو روی پلاک به رنگ طلایی مات ساخته شده است...
2,536,400 تومان 2,984,000 تومان
پلاک دستبند طلا 18 عیار کد PT27.0.82
-15 %
پلاک طلا 18 عیار اقلیمه کد PT27 با پلاکی  به ابعاد 2.5 در2.1 سانتیمتر طراحی شده است. ضخامت پلاک مناسب بوده و به راحتی تغییر شکل نمیدهد. هر دو روی پلاک به رنگ طلایی مات ساخته شده است...
1,575,900 تومان 1,854,000 تومان
پلاک دستبند طلا 18 عیار کد PT26.1.41
-15 %
        پلاک طلا 18 عیار اقلیمه کد PT26 با طرح دایره  به ابعاد 2.4 در2 سانتیمتر طراحی شده است. ضخامت پلاک مناسب بوده و به راحتی تغییر شکل نمیدهد. هر دو روی پلاک به رنگ طلایی مات ساخته شده است...
2,708,950 تومان 3,187,000 تومان
پلاک دستبند طلا 18 عیار کد PT25
-15 %
       پلاک طلا 18 عیار اقلیمه کد PT25 با طرح مربع  به ابعاد 2.4 در2 سانتیمتر طراحی شده است. ضخامت پلاک مناسب بوده و به راحتی تغییر شکل نمیدهد. هر دو روی پلاک به رنگ طلایی مات ساخته شده است...
2,717,450 تومان 3,197,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 44 (3 صفحه)

آدرس ایمیل و موبایل خود را وارد کنید

نام
ایمیل
تلفن