منو
سبد خرید
ارسال رایگان به تمام ایران

زیورآلات طلا

آویز طلا 18 عیار VT699.0.80
تمام شد -15 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT699از برند اقلیمه با طرح فیوژن و به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 2.7 سانتیمتر و عرض پلاک 1.6 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
1,537,650 تومان 1,809,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT698.0.25
تمام شد -15 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT698از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 1.4 سانتیمتر و عرض پلاک 1 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
481,100 تومان 566,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT697.1.16
تمام شد -15 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT697از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق و سه بعدی طراحی شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 2.5 سانتیمتر و عرض پلاک 0.9 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
2,228,700 تومان 2,622,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT694.0.30
تمام شد -15 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT694از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 1.7 سانتیمتر و عرض پلاک 1.1 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
577,150 تومان 679,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT303.1.73
تمام شد -15 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT303 از برند اقلیمه  که قطر داخلی حلقه 17.5 میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود  1.2 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر دارای تراش های ریزی است که براقیت و جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
3,323,500 تومان 3,910,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT302.1.64
تمام شد -15 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT302 از برند اقلیمه  که قطر داخلی حلقه  17میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود  0.8 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر دارای تراش های ریزی است که براقیت و جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
3,150,950 تومان 3,707,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT301.2.84
-15 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT301 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17  میلیمتر بوده و قطر نگین انگشتر حدود 0.6 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده، وزن طلا به صورت خالص محاسبه شده و وزن نگین ها بر روی وزن طلا و قیمت آن محاسبه نشده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
5,377,100 تومان 6,326,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT300.1.82
-15 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT300 از برند اقلیمه که قطر داخلی حلقه  17  میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.6 سانتیمتر می باشد. در ساخت این انگشتر از نگین های اتمی با کیفیت استفاده شده و وزن طلا به صورت خالص محاسبه شده و وزن نگین ها بر روی وزن طلا و قیمت آن محاسبه نشده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
3,590,000 تومان 4,223,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT696.1.01
تمام شد -15 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT696از برند اقلیمه به رنگ طلایی-نقره ای براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 2.5 سانتیمتر و عرض پلاک 1 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
1,940,550 تومان 2,283,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT695.0.72
تمام شد -15 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT695از برند اقلیمه به رنگ طلایی-نقره ای براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 2.8 سانتیمتر و عرض پلاک 2.3 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
1,383,800 تومان 1,628,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT692.0.34
تمام شد -15 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT692از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 1.7 سانتیمتر و عرض پلاک 1.1 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
653,650 تومان 769,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT691.0.44
تمام شد -15 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT691از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 1.8 سانتیمتر و عرض پلاک 1.2 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
845,750 تومان 995,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT690.0.28
تمام شد -15 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT690از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 1.6 سانتیمتر و عرض پلاک 1 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
538,050 تومان 633,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT689.0.67
تمام شد -15 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT689از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 2.7 سانتیمتر و عرض پلاک 2 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
1,287,750 تومان 1,515,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT688.0.33
تمام شد -15 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT688از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 1.9 سانتیمتر و عرض پلاک 1.2 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
634,100 تومان 746,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT687.0.43
تمام شد -15 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT687از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 2 سانتیمتر و عرض پلاک 1.9 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
826,200 تومان 972,000 تومان
آویز طلا 18 عیار VT686.0.24
تمام شد -15 %
آویز گردنبند طلا 18 عیار کد  VT686از برند اقلیمه به رنگ طلایی براق ساخته شده است. ارتفاع پلاک به همراه آویز بالای آن 1.5 سانتیمتر و عرض پلاک 0.7 سانتیمتر می باشد. این پلاک با توجه به وزن مناسب، از جلوه خوبی برخوردار بوده و برای استفاده شخصی یا دادن هدیه انتخاب مناسبی می باشد...
461,550 تومان 543,000 تومان
دستبند طلا 18 عیار کد DT550.2.77
تمام شد -15 %
دستبند طلا 18 عیار کد DT550  از برند اقلیمه با مدل هرمس که برای خانم ها و آقایان قابل استفاده است. طول دستبند با احتساب قفل 20 سانتیمتر و ضخامت دستبند روی دست 0.5  سانتیمتر میباشد...
5,108,500 تومان 6,010,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT299.0.97
تمام شد -15 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT299 از برند اقلیمه  که قطر داخلی حلقه  18میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود  1 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر دارای تراش های ریزی است که براقیت و جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
1,864,050 تومان 2,193,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT298.1.48
تمام شد -15 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT298 از برند اقلیمه  به رنگ نقره ای طلایی که قطر داخلی حلقه  17میلیمتر بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود  1.6 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر دارای تراش های ریزی است که براقیت و جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
2,844,000 تومان 3,345,000 تومان
نمايش 161 تا 180 از 980 (49 صفحه)

آدرس ایمیل و موبایل خود را وارد کنید

نام
ایمیل
تلفن