جید مصنوعی

جید مصنوعی


نمایش:
مرتب کردن براساس:

سنگ جید کد B322

سنگ مصنوعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B322 که سایز آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حدود ..

42,000 تومان 35,700 تومان

سنگ هائولیت کد B321

سنگ مصنوعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B321 که قطر هر سنگ آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ..

50,000 تومان 42,500 تومان

سنگ جید کد B320

سنگ مصنوعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B320 که سایز آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حدود ..

40,000 تومان 34,000 تومان

سنگ جید کد B319

سنگ مصنوعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B319 که سایز آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حدود ..

40,000 تومان 34,000 تومان

سنگ جید کد B317

سنگ مصنوعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B317 که سایز آن 8 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حدود ..

42,000 تومان 35,700 تومان

سنگ هائولیت کد B316

سنگ مصنوعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B316 که قطر هر سنگ آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ..

50,000 تومان 42,500 تومان

سنگ جید کد B315

سنگ مصنوعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B315 که سایز آن 8 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حدود ..

42,000 تومان 35,700 تومان

سنگ هائولیت کد B313

سنگ هائولیت مصنوعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B313 که قطر هر سنگ آن 8 میلیمتر می باشد. طول هر ری..

60,000 تومان 51,000 تومان

سنگ جید کد B311

سنگ جید مصنوعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B311 که قطر هر سنگ آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه..

40,000 تومان 34,000 تومان

سنگ جید کد B306

سنگ جید مصنوعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B306 که قطر هر سنگ آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه..

40,000 تومان 34,000 تومان

سنگ جید کد B307

سنگ جید مصنوعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B307 که قطر هر سنگ آن 8 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه س..

42,000 تومان 35,700 تومان

سنگ هائولیت کد B305

سنگ مصنوعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B305 که قطر هر سنگ آن 8 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ..

60,000 تومان 51,000 تومان

سنگ جید کد B304

سنگ مصنوعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B304 که قطر هر سنگ آن 8 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ..

42,000 تومان 35,700 تومان

سنگ جید کد B302

سنگ مصنوعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B302 که قطر هر سنگ آن 8 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ..

42,000 تومان 35,700 تومان

سنگ جید کد B297

سنگ مصنوعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B297 که سایز آن 8 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حدود ..

42,000 تومان 35,700 تومان

سنگ جید کد B296

سنگ مصنوعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B296 که سایز آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حدود ..

40,000 تومان 34,000 تومان

سنگ جید کد B295

سنگ مصنوعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B295 که سایز آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حدود ..

40,000 تومان 34,000 تومان

سنگ جید کد B294

سنگ مصنوعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B294 که سایز آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حدود ..

40,000 تومان 34,000 تومان

کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.