منو
سبد خرید
ارسال رایگان به تمام ایران

جاسپر

سنگ جاسپر B229
تمام شد
سنگ جاسپر طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B229 که سایز آن 8 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حدود 40 سانتیمتر است. . جاسپر سنگ قدرت و نیروی زندگیست و همچنین باعث ایجاد پایداری احساسی می گردد. از این سنگ برای ایجاد نظم فکری و تمرکز استفاده می شود...
39,000 تومان
سنگ جاسپر B228
تمام شد
سنگ جاسپر طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B228 که سایز آن 8 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حدود 40 سانتیمتر است. . جاسپر سنگ قدرت و نیروی زندگیست و همچنین باعث ایجاد پایداری احساسی می گردد. از این سنگ برای ایجاد نظم فکری و تمرکز استفاده می شود...
33,000 تومان
سنگ جاسپر B227
تمام شد
سنگ جاسپر طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B227 که سایز آن 8 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حدود 40 سانتیمتر است. . جاسپر سنگ قدرت و نیروی زندگیست و همچنین باعث ایجاد پایداری احساسی می گردد. از این سنگ برای ایجاد نظم فکری و تمرکز استفاده می شود...
39,000 تومان
سنگ جاسپر طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B226 که سایز آن 8 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حدود 40 سانتیمتر است. . جاسپر سنگ قدرت و نیروی زندگیست و همچنین باعث ایجاد پایداری احساسی می گردد. از این سنگ برای ایجاد نظم فکری و تمرکز استفاده می شود...
69,000 تومان
سنگ جاسپر B225
تمام شد
سنگ جاسپر طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B225 که سایز آن 8 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حدود 40 سانتیمتر است. . جاسپر سنگ قدرت و نیروی زندگیست و همچنین باعث ایجاد پایداری احساسی می گردد. از این سنگ برای ایجاد نظم فکری و تمرکز استفاده می شود...
60,000 تومان
سنگ جاسپر B224
تمام شد
سنگ جاسپر طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B224 که سایز آن 8 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حدود 40 سانتیمتر است. . جاسپر سنگ قدرت و نیروی زندگیست و همچنین باعث ایجاد پایداری احساسی می گردد. از این سنگ برای ایجاد نظم فکری و تمرکز استفاده می شود...
39,000 تومان
سنگ جاسپر B223
تمام شد
سنگ جاسپر طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B223 که سایز آن 8 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حدود 40 سانتیمتر است. . جاسپر سنگ قدرت و نیروی زندگیست و همچنین باعث ایجاد پایداری احساسی می گردد. از این سنگ برای ایجاد نظم فکری و تمرکز استفاده می شود...
35,000 تومان
سنگ جاسپر B222
تمام شد
سنگ جاسپر طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B222 که سایز آن 8 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حدود 40 سانتیمتر است. . جاسپر سنگ قدرت و نیروی زندگیست و همچنین باعث ایجاد پایداری احساسی می گردد. از این سنگ برای ایجاد نظم فکری و تمرکز استفاده می شود...
39,000 تومان
سنگ جاسپر B217
تمام شد
سنگ جاسپر طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B217 که سایز آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حدود 40 سانتیمتر است. . جاسپر سنگ قدرت و نیروی زندگیست و همچنین باعث ایجاد پایداری احساسی می گردد. از این سنگ برای ایجاد نظم فکری و تمرکز استفاده می شود...
39,000 تومان
سنگ جاسپر B216
تمام شد
سنگ جاسپر طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B216 که سایز آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حدود 40 سانتیمتر است. . جاسپر سنگ قدرت و نیروی زندگیست و همچنین باعث ایجاد پایداری احساسی می گردد. از این سنگ برای ایجاد نظم فکری و تمرکز استفاده می شود...
39,000 تومان
سنگ جاسپر B209
تمام شد
سنگ جاسپر طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B209 که سایز آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حدود 40 سانتیمتر است. . جاسپر سنگ قدرت و نیروی زندگیست و همچنین باعث ایجاد پایداری احساسی می گردد. از این سنگ برای ایجاد نظم فکری و تمرکز استفاده می شود...
39,000 تومان
سنگ جاسپر فسیلی طبیعی سایز 6 میلیمتر از برند اقلیمه با کد B140، جاسپرهای فسیلی از به دام افتادن مرجان های باستانی در دل سنگ بوجود می آیند، درواقع در طی سالهای متمادی فضاهای خالی مانده بین مرجان های مرده به تدریج با سنگ جایگزین می شوند. کل فرآیند بوجود آمدن چنین فسیلی می تواند بیش از 20 میلیون سال به طول انجامد و تنها تحت شرایط منحصر به فرد زمینشناسی رخ می دهد. مرجان ها موجوداتی دریایی هستند که اسکلت آنها به شکل گل فسیل می شود. عمده جاسپرهای فسیلی از کشورهای اندونزی یا آمریکا استخراج می شوند. ایا..
138,000 تومان
نمايش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)

آدرس ایمیل و موبایل خود را وارد کنید

نام
ایمیل
تلفن