جید طبیعی

جید طبیعی


نمایش:
مرتب کردن براساس:

سنگ جید کد B323

سنگ جید طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B323 که قطر هر سنگ آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ..

80,000 تومان 68,000 تومان

سنگ جید کد B318

سنگ جید طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B318 که قطر هر سنگ آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه ..

60,000 تومان 51,000 تومان

سنگ جید کد B314

سنگ جید طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B314 که قطر هر سنگ آن 8 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه ..

80,000 تومان 68,000 تومان

سنگ جید کد B312

سنگ جید طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B312 که قطر هر سنگ آن 8 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه ..

80,000 تومان 68,000 تومان

سنگ جید کد B310

سنگ جید طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B310 که قطر هر سنگ آن 8 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه ..

80,000 تومان 68,000 تومان

سنگ جید کد B309

سنگ جید طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B309 که قطر هر سنگ آن 8 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه ..

80,000 تومان 68,000 تومان

سنگ جید کد B308

سنگ جید طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B308 که قطر هر سنگ آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه ..

60,000 تومان 51,000 تومان

سنگ جید کد B303

سنگ جید طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B303 که قطر هر سنگ آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه ..

60,000 تومان 51,000 تومان

سنگ جید کد B301

سنگ جید طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B301 که قطر هر سنگ آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه ..

60,000 تومان 51,000 تومان

سنگ جید کد B300

سنگ جید طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B300 که قطر هر سنگ آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه ..

60,000 تومان 51,000 تومان

سنگ جید کد B299

سنگ جید طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B299 که قطر هر سنگ آن 8 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه ..

80,000 تومان 68,000 تومان

سنگ جید کد B298

سنگ جید طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B298 که قطر هر سنگ آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه ..

80,000 تومان 68,000 تومان

سنگ جید کد B293

سنگ جید طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B293 که سایز آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حد..

80,000 تومان 68,000 تومان

سنگ جید کد B292

سنگ جید طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B292 که سایز آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حد..

80,000 تومان 68,000 تومان

سنگ جید کد B291

سنگ جید طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B291 که سایز آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حد..

80,000 تومان 68,000 تومان

سنگ جید کد B290

سنگ جید طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B290 که سایز آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حد..

80,000 تومان 68,000 تومان

سنگ جید کد B289

سنگ جید طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B289 که سایز آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حد..

60,000 تومان 51,000 تومان

سنگ جید کد B288

سنگ جید طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B288 که سایز آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حد..

80,000 تومان 68,000 تومان

سنگ جید کد B287

سنگ جید طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B287 که سایز آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حد..

80,000 تومان 68,000 تومان

سنگ جید کد B286

سنگ جید طبیعی بدون تراش از برند اقلیمه با کد B286 که سایز آن 6 میلیمتر می باشد. طول هر ریسه سنگ حد..

80,000 تومان 68,000 تومان

کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.