کتاب

کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و ششم - قسمت آخر

کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و ششم - قسمت آخر

Elizabeth 1397/05/31 13:19:04 1
پاندا هیچ ایده ای در مورد اینکه چه اتفاقی درحال رخ دادن است نداشت، اما بنظر می رسید لوسی منظور آنها را فهمیده است. لوسی گفت: " همینطوره. " اما وقتی به...
ادامه مطلب
کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و ششم - قسمت چهارم

کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و ششم - قسمت چهارم

Elizabeth 1397/05/10 18:34:36 2
مت جورایک جلد آیپادش را بست و عینک مطالعه اش را زمین گذاشت. پاندا نگران بود که آیا آنها در مورد بچه می دانند.... یا اصلاً بچه ای وجود دارد. این را به ...
ادامه مطلب
کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و ششم - قسمت سوم

کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و ششم - قسمت سوم

Elizabeth 1397/04/30 21:58:29 0
پاندا هول کرده بود. " مطمئنی که اینا همش مزخرف نیست." لوسی جلوتر آمد، هنوز به شدت عصبانی بود. " بنابراین تو قصد داری در این مورد چیکار کنی؟ دوباره متل...
ادامه مطلب
کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و ششم - قسمت دوم

کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و ششم - قسمت دوم

Elizabeth 1397/04/23 20:40:30 0
وقتی سعی کرد دوباره تماس بگیرد، به صندوق صوتی او متصل شد. از قبل می دانست لوسی کجا رفته است، و زیاد طول نکشید که روی عرشه یک قایق جزیره را ترک کرد. شش...
ادامه مطلب
کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و ششم - قسمت اول

کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و ششم - قسمت اول

Elizabeth 1397/04/04 21:21:14 0
ماشین ون سفیدی سرعتش را کم کرد و ایستاد. در حینی که شیشه سمت راننده پایین می آمد لوسی سرش را بالا برد و به مرد میانسال با موهای خاکستری که سرش را بیرو...
ادامه مطلب
کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و پنجم

کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و پنجم

Elizabeth 1397/01/28 13:30:51 1
فصل بیست و پنجمصبح روز بعد ماشین و خود پاندا سرجایشان نبودند. لوسی تلوتلو خوران وارد خانه شد، لباسهایش را درون ماشین لباسشوئی ریخت، و دوش گرفت، اما بخ...
ادامه مطلب
کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و چهارم- قسمت  دوم

کتاب فرار بزرگ - فصل بیست و چهارم- قسمت دوم

Elizabeth 1397/01/19 11:55:37 0
لوسی نمی توانست امشب به کلبه بازگردد. هرچند که این کارش باعث می شد یک آدم بی جا و مکان بنظر برسد. شانه هایش را صاف کرد. " میخوام برم توی قایق و بقیه ش...
ادامه مطلب
کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.